Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stan i perspektywy rozwoju niskoemisyjnego rolnictwa w Polsce a zachowania producentów rolnych

2016/21/D/HS4/00087

Słowa kluczowe:

innowacje rolnictwo zrównoważony rozwój

Deskryptory:

 • HS4_5: Zasoby i rozwój zrównoważony
 • HS4_8: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Arkadiusz Piwowar 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 203 960 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-12

Zakończenie projektu: 2021-01-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (18)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. The role of agritourism in the development of low-carbon development model in rural areas
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Czasopismo:
  European Journal of Service Management (rok: 2018, tom: 3 (27/1), strony: 217–222), Wydawca: University of Szczecin
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/ejsm.2018.27/1-27 - link do publikacji
 2. Challenges associated with environmental protection in rural areas of Poland: Empirical studies' results
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Czasopismo:
  Economics and Sociology (rok: 2020, tom: 13(1), strony: 217-229), Wydawca: Centre of Sociological Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14254/2071-789X.2020/13-1/14 - link do publikacji
 3. Farming practices for reducing ammonia emissions in Polish agriculture IF: 2,397
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Czasopismo:
  Atmosphere (rok: 2020, tom: 11, strony: 44942), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/atmos11121353 - link do publikacji
 4. Siarka w produkcji rolnej. Aspekt technologiczny, środowiskowy i rynkowy IF: 0,428
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2019, tom: 98(1), strony: 89-91), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2019.1.13 - link do publikacji
 5. The Importance and Prospects of the Use of Algae in Agribusiness IF: 2,576
  Autorzy:
  A. Piwowar, J. Harasym
  Czasopismo:
  Sustainability (rok: 2020, tom: 12, strony: 44939), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/su12145669 - link do publikacji
 6. The consumption of mineral fertilizers and herbicides in Poland against the background of the European Union
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Czasopismo:
  Problems of World Agriculture (rok: 2018, tom: 18(1), strony: 194–202), Wydawca: Warsaw University of Life Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22630/PRS.2018.18.1.18 - link do publikacji
 7. Development of the agricultural biogas market in Poland — production volume, feedstocks, activities and behaviours of farmers
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Czasopismo:
  Problems of World Agriculture (rok: 2019, tom: 19(1), strony: 88-97), Wydawca: Warsaw University of Life Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22630/PRS.2019.19.1.8 - link do publikacji
 8. Ekoinnowacje w zakresie agrochemikaliów i ich wpływ na rozwój niskoemisyjnej gospodarki IF: 0,385
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2017, tom: 96, strony: 1625-1627), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2017.8.2 - link do publikacji
 9. Teoretyczne i praktyczne wyzwania dla przemysłu nawozowego związane z niskoemisyjną gospodarką IF: 0,399
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2018, tom: 97(4), strony: 490-492), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2018.4.2 - link do publikacji
 10. The use of pesticides in Polish agriculture after integrated pest management (IPM) implementation IF: 3,056
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2021, tom: ., strony: 44941), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-020-12283-w - link do publikacji
 11. Agricultural biogas – an important element in the circular and low-carbon development in Poland IF: 2,702
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Czasopismo:
  Energies (rok: 2020, tom: 13, strony: 44938), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/en13071733 - link do publikacji
 12. Attitudes and opinions of farmers in the context of environmental protection in rural areas in Poland IF: 1,903
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Czasopismo:
  Environmental Monitoring and Assessment (rok: 2020, tom: 192, strony: 180), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10661-020-8133-5 - link do publikacji
 13. Low carbon agriculture in Poland - theoretical and practical challenges IF: 1,186
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies (rok: 2019, tom: 28(4), strony: 2785-2792), Wydawca: HARD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15244/pjoes/92211 - link do publikacji
 14. Rola i wyzwania dla przemysłu chemicznego w kontekście niskoemisyjnej produkcji zwierzęcej IF: 0,399
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2018, tom: 97(7), strony: 1015-1016), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2018.7.1 - link do publikacji
 15. Consumption of mineral fertilizers in the Polish agriculture – trends and directions of changes
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Czasopismo:
  Agricultural Research (rok: 2021, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s40003-021-00591-7 - link do publikacji
 16. Mikroelementy w produkcji roślinnej oraz środowisku rolniczym. Perspektywa rolnicza, chemiczna oraz rynkowa IF: 0,485
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2021, tom: 100(1), strony: 53-56), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2021.1.4 - link do publikacji
 17. Outline of ecological and economic problems associated with the low emission reductions in the Lubuskie Voivodeship IF: 1,186
  Autorzy:
  M. Dzikuć, P. Kułyk, S. Urban, M. Dzikuć, A. Piwowar
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies (rok: 2019, tom: 28(1), strony: 65-72), Wydawca: HARD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15244/pjoes/83612 - link do publikacji
 18. Water management in Poland in terms of reducing the emissions from agricultural sources – current status and challenges
  Autorzy:
  A. Piwowar, M. Dzikuć, M. Dzikuć
  Czasopismo:
  Cleaner Engineering and Technology (rok: 2021, tom: 2, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.clet.2021.100082 - link do publikacji
 1. Buildings in agricultural holdings in the context of low-carbon development of the agriculture and rural areas in Poland
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Konferencja:
  33rd International Business Information Management Association Conference (rok: 2019, ), Wydawca: International Business Information Management Association
  Data:
  konferencja 10-11.04.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Systems and tools for supporting farmers' decisions regarding the use of agrochemicals in Poland
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Konferencja:
  Hradec Economic Days 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: University of Hradec Králové
  Data:
  konferencja 5-6.02.2019
  Status:
  Opublikowana
 3. Opportunities and barriers to the development of Agriculture 4.0 in the context of low carbon agriculture in Poland
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Konferencja:
  Hradec Economic Days 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: University of Hradec Králové
  Data:
  konferencja 30-31.01.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Social determinants of low emission limitation in urban and rural areas in the Middle Odra (Poland)
  Autorzy:
  M. Dzikuć, K. Łasiński, A. Piwowar, M. Dzikuć
  Konferencja:
  International Conference on Environment, Energy and Earth Sciences (EEES2018) (rok: 2018, ), Wydawca: DEStech
  Data:
  konferencja 15-16.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Agriculture in Poland And the Protection of The Natural Environment. Results of Expert Studies
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Konferencja:
  36th International Business Information Management Association Conference (rok: 2020, ), Wydawca: International Business Information Management Association
  Data:
  konferencja 4-5.11.2020
  Status:
  Opublikowana
 6. Economic conditions of low emission reduction in Poland
  Autorzy:
  M. Dzikuć, A. Piwowar, M. Dzikuć, P. Kułyk, K. Łasiński
  Konferencja:
  International Conference on Environment, Energy and Earth Sciences (EEES2018) (rok: 2018, ), Wydawca: DEStech
  Data:
  konferencja 15-16.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. Problems of low emission in Poland in sectoral terms
  Autorzy:
  M. Dzikuć, A. Piwowar, M. Dzikuć
  Konferencja:
  International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems, Melbourne, Australia (rok: 2019, ), Wydawca: IOP Publishing
  Data:
  konferencja 25-27.04.2019
  Status:
  Opublikowana
 1. Integrated and ecological agriculture as an element of the development of low carbon agricultural economy in Poland
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Książka:
  Społeczno-ekonomiczne pogranicza (rok: 2017, tom: -, strony: 113-124), Wydawca: Wyd. Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp., Politechnika Poznańska
  Status:
  Opublikowana
 2. Social communication and education related to the problems associated with low-altitude emissions in rural areas
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Książka:
  Epiphenomenalism Borderland (rok: 2019, tom: 1, strony: 90-102), Wydawca: PAN, IBEN, Politechnika Poznańska
  Status:
  Opublikowana
 3. Selected aspects of low-carbon transformation in the market of mineral fertilizers in Poland
  Autorzy:
  A. Piwowar
  Książka:
  Społeczno-ekonomiczne pogranicza (rok: 2017, tom: -, strony: 135-147), Wydawca: Wyd. Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp., Politechnika Poznańska
  Status:
  Opublikowana