Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza właściwości magnetycznych dwu- i trój- wymiarowych struktur tlenku grafenu

2016/21/D/ST3/00975

Słowa kluczowe:

grafen tlenek grafenu zredukowany tlenek grafenu magnetyzm,

Deskryptory:

 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST3_2: Mechaniczne i akustyczne własności materii skondensowanej
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Krzysztof Tadyszak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 441 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-19

Zakończenie projektu: 2020-01-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Preparation and characterization of partially reduced graphene oxide aerogels doped with transition metal ions IF: 2,993
  Autorzy:
  Krzysztof Tadyszak, Łukasz Majchrzycki, Łukasz Szyller, Błażej Scheibe
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2018, tom: 53(23), strony: 16086–16098), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10853-018-2770-x - link do publikacji
 2. Fabricating versatile cell supports from nano- and micro-sized graphene oxide flakes IF: 3,643
  Autorzy:
  Jacek K. Wychowaniec, Jagoda Litowczenko, Krzysztof Tadyszak
  Czasopismo:
  journal of the mechanical behavior of biomedical materials (rok: 2020, tom: 103, strony: 103594), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmbbm.2019.103594 - link do publikacji
 3. Identification of a Slowly Relaxing Paramagnetic Center in Graphene Oxide IF: 0,835
  Autorzy:
  Maria A. Augustyniak‑Jabłokow, Ryhor Fedaruk, Roman Strzelczyk1, Łukasz Majchrzycki
  Czasopismo:
  Applied Magnetic Resonance (rok: 2018, tom: 1, strony: 44934), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00723-018-1058-2 - link do publikacji
 4. Unique cellular network formation guided by heterostructures based on reduced graphene oxide - Ti3C2Tx MXene hydrogels IF: 7,242
  Autorzy:
  Wychowaniec, J.K., Litowczenko, J., Tadyszak, K., Natu, V., Aparicio, C., Peplińska, B., Barsoum, M.W., Otyepka, M., Scheibe, B.
  Czasopismo:
  Acta Biomaterialia (rok: 2020, tom: 115, strony: 104-115), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.actbio.2020.08.010 - link do publikacji
 5. Biomedical Applications of Graphene-Based Structures IF: 3,811
  Autorzy:
  Krzysztof Tadyszak, Jacek K. Wychowaniec, Jagoda Litowczenko
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2018, tom: 8, strony: 944), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano8110944 - link do publikacji
 6. Localization of conduction elec-trons in hydrothermally reduced graphene oxide: Electron paramagnetic resonance studies IF: 8,821
  Autorzy:
  Augustyniak-Jabłokow, M.A., Strzelczyk, R., Fedaruk, R.
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2020, tom: 168, DOI:, strony: pp. 665-672), Wydawca: ScienceDirect
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2020.07.023 - link do publikacji
 7. The Influence of Oxygen Concentration during MAX Phases (Ti3AlC2) Preparation on the -Al2O3 Microparticles Content and Specific Surface Area of Multilayered MXenes (Ti3C2Tx) IF: 2,728
  Autorzy:
  Błażej Scheibe, Vojtech Kupka, Barbara Peplińska, Marcin Jarek, Krzysztof Tadyszak
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 12, strony: 353), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12030353 - link do publikacji
 8. Tuning properties of partially reduced graphene oxide fibers upon calcium doping IF: 4,324
  Autorzy:
  Tadyszak, K., Wychowaniec, J.K., Załęski, K., Coy, E., Majchrzycki, Ł., Carmieli, R.
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2020, tom: 10(5), strony: 44941), Wydawca: MDPI Na-nomaterials, 10 (5), art. no. 957, DOI:
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano10050957. - link do publikacji
 9. Unraveling origins of EPR spectrum in graphene oxide quantum dots IF: 4,324
  Autorzy:
  Tadyszak, K., Musiał, A., Ostrowski, A., Wychowaniec, J.K.
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2020, tom: 10 (4), strony: 44939), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano10040798 - link do publikacji
 10. Electron spin relaxation studies of polydopa-mine radicals IF: 2,857
  Autorzy:
  Tadyszak, K., Mrówczyski, R. Carmieli R.
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry B (rok: 2021, tom: 125, strony: 841–849), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.0c10485. - link do publikacji
 11. Electron Spin Echo Studies of Hydrothermally Reduced Graphene Oxide IF: 4,189
  Autorzy:
  Augustyniak-Jabłokow, M.A., Carmieli, R., Strzelczyk, R., Fedaruk, R., Tadyszak, K.,
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2021, tom: 125, strony: 4102–4109), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.0c11316. - link do publikacji
 12. Influence of thermochemical reduction on magnetic properties of reduced graphene oxide aerogels IF: 3,442
  Autorzy:
  Tadyszak, K., Scheibe, B., Ostrowski, A., Musiał, A., Wychowaniec, J.K.
  Czasopismo:
  Journal of Physics and Chemistry of Solids (rok: 2021, tom: 151, strony: 44935), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpcs.2020.109898 - link do publikacji
 13. CT, MR and EPR imaging of graphene oxide aerogels IF: 2,434
  Autorzy:
  Tadyszak, K., Wereszczyńska, B., Gonet, M.
  Czasopismo:
  Solid State Sciences (rok: 2020, tom: 109, strony: 44936), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.solidstatesciences.2020.106402. - link do publikacji
 14. Electron magnetic resonance data on high-spin Mn(III; S= 2) ions in porphyrinic and salen complexes modeled by microscopic spin Hamiltonian approach IF: 3,348
  Autorzy:
  Krzysztof Tadyszak, Czesław Rudowicz, Hitoshi Ohta, Takahiro Sakurai
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic Biochemistry (rok: 2017, tom: 175, strony: 36–46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2017.06.006 - link do publikacji
 15. Magnetic and electric properties of partially reduced graphene oxide aerogels IF: 2,683
  Autorzy:
  Krzysztof Tadyszaka, Katarzyna Chybczyńska, Paweł Ławniczak, Alina Zalewska, Bogumił Cieniek, Michał Gonete, Marek Murias
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2019, tom: 492, strony: 165656), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2019.165656 - link do publikacji
 16. Slow spin relaxation of paramagnetic centers in graphene oxide IF: 7,466
  Autorzy:
  Maria A. Augustyniak-Jabłokow, Krzysztof Tadyszak, Roman Strzelczyk, Ryhor Fedaruk, Raanan Carmieli
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2019, tom: 152, strony: 98-105), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2019.06.024 - link do publikacji
 17. Study on the magnetic properties of differently functionalized multilayered Ti3C2Tx MXenes and Ti-Al-C carbides IF: 5,155
  Autorzy:
  Błażej Scheibe, Krzysztof Tadyszak, Marcin Jarek, Natalia Michalak, Mateusz Kempiński, Mikołaj Lewandowski, Barbara Peplińska, Katarzyna Chybczyńska
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2019, tom: 479, strony: 216-224), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2019.02.055 - link do publikacji
 18. Sucrose based cellular glassy carbon for biological applications IF: 2,781
  Autorzy:
  Krzysztof Tadyszak, Jagoda Litowczenko, Łukasz Majchrzycki, Paweł Jeżowski, Karol Załęski, Błażej Scheibe
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2020, tom: 239, strony: 122033), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2019.122033 - link do publikacji
 19. The influence of diameter of multiwalled carbon nanotubes on mechanical, optical and electrical properties of Langmuir-Schaefer films IF: 3,43
  Autorzy:
  Karol Rytel, Kamil Kędzierski, Bolesław Barszcz, Małgorzata Widelicka, Alicja Stachowiak, Andrzej Biadasz, Łukasz Majchrzycki, Emerson Coy, Danuta Wróbel,
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2020, tom: 22, strony: 22380-22389), Wydawca: 2020
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0CP03687K - link do publikacji
 1. Microstructures - photo album
  Autorzy:
  Krzysztof Tadyszak, Olena Ivashchenko, Barbara Peplińska, Jagoda Litowczenko, Igor Iatsunskyi, Karol Załęski, Alicja Warowicka, Błażej Scheibe, Dorota Flak, Beata Wereszczyńska, Jacek Wychowaniec, Maciej Kasprzak, Klaudia Golba, Radosław Mrówczyński, Patryk Florczak, Ahmed Subrati, Piotr Graczyk, Ahmet Kertmen, Mikhael Bechelany, Emerson Coy, Edgar Gonzalez, Nataliya Babayevska, Katarzyna Szcześniak, Mateusz Kempiński, Bartosz Kawczyński, M. Nowak
  Książka:
  Microstructures - photo album (rok: 2018, tom: 1, strony: 212), Wydawca: Krzysztof Tadyszak
  Status:
  Opublikowana
 2. When Art Meets Science
  Autorzy:
  Krzysztof Tadyszak, Olena Ivashchenko, Barbara Peplińska, Jagoda Litowczenko, Igor Iatsunskyi, Karol Załęski, Alicja Warowicka, Błażej Scheibe, Dorota Flak, Beata Wereszczyńska, Jacek Wychowaniec, Maciej Kasprzak, Klaudia Golba, Radosław Mrówczyński, Patryk Florczak, Ahmed Subrati, Ahmet Kertmen, Mikhael Bechelany, Emerson Coy, Nataliya Babayevska, Katarzyna Szcześniak, Mateusz Kempiński, Artur Jędrzak, Bartosz Kawczyński, Marek Nowak
  Książka:
  When Art Meets Science (rok: 2019, tom: 1, strony: 110), Wydawca: Krzysztof Tadyszak
  Status:
  Opublikowana