Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ nieporządku fazonowego na obraz dyfrakcyjny struktur kwaziperiodycznych

2016/21/N/ST3/00287

Słowa kluczowe:

kwazikryształy metoda statystyczna dyfrakcja promieniowania X Przeskoki fazonowe

Deskryptory:

 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Ireneusz Bugański 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 143 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-03-02

Zakończenie projektu: 2020-03-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Phason-flips refinement of and multiple-scattering correction for the d-AlCuRh quasicrystal IF: 7,93
  Autorzy:
  Ireneusz Bugański, Radosław Strzałka, Janusz Wolny
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica A:Foundations and Advances (rok: 2019, tom: 75, strony: 352-361), Wydawca: IUCr
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2053273318017254 - link do publikacji
 2. Statistical description of diffraction pattern of aperiodic crystals IF: 0,697
  Autorzy:
  Janusz Wolny, Ireneusz Bugański, Radosław Strzałka, Lucjan Pytlik
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2019, tom: 64, strony: 721-725), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/amm.2019.127604 - link do publikacji
 3. Atomic Structure of Decagonal Al-Cu-Rh Quasicrystal–Revisited: New Correction for Phonons IF: 2,144
  Autorzy:
  Radosław Strzałka, Ireneusz Bugański, Paweł Kuczera, Lucjan Pytlik, Janusz Wolny
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2019, tom: 9, strony: 78), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst9020078 - link do publikacji
 4. STRUCTURAL DISORDER IN QUASICRYSTALS IF: 0,697
  Autorzy:
  Radosław Strzałka, Ireneusz Bugański, Joanna Śmietańska, Janusz Wolny
  Czasopismo:
  archives of metallurgy and materials (rok: 2020, tom: 65, strony: 291-294), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/amm.2020.131729 - link do publikacji
 5. The structure solution of the F-type i-ZnMgHf from the X-ray diffraction IF: 1,938
  Autorzy:
  Ireneusz Bugański, Kotoba Toyonaga, Hiroyuki Takakura, Tsunetomo Yamada, Marc de Boissieu, Olivier Perez, Pierre Fertey, Janusz Wolny
  Czasopismo:
  Materials Science and Technology (rok: 2020, tom: 36, strony: 989-995), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02670836.2019.1612579 - link do publikacji
 6. A new approach to phason disorder for a decagonal quasicrystal: the moment series expansion of the tiling distribution function for AlCuRh IF: 2,57
  Autorzy:
  Ireneusz Bugański, Radosław Strzałka, Janusz Wolny
  Czasopismo:
  Journal of Applied crystallography (rok: 2020, tom: 53, strony: 904-913), Wydawca: IUCr
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S1600576720006251. - link do publikacji
 7. Model refinement of quasicrystals IF: 1,6
  Autorzy:
  Janusz Wolny, Ireneusz Bugański, Radosław Strzałka
  Czasopismo:
  Crystallography Reviews (rok: 2017, tom: 24, strony: 22-64), Wydawca: Taylor & Francis LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/0889311X.2017.1340276 - link do publikacji
 8. The atomic structure of the Bergman-type icosahedral quasicrystal based on the Ammann–Kramer–Neri tiling IF: 1,878
  Autorzy:
  Ireneusz Bugański, Janusz Wolny, Hiroyuki Takakura
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica A (rok: 2020, tom: 76, strony: 180-196), Wydawca: IUCR
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2053273319017339 - link do publikacji