Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biologiczny standard życia w Polsce 1800-1950: przemiany wysokości i masy ciała.

2016/21/B/HS3/00028

Słowa kluczowe:

wysokość ciała masa ciała standard życia BMI Polska

Deskryptory:

 • HS3_4: Historia gospodarcza
 • HS3_2: Historia społeczna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Michał Kopczyński 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 335 849 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-24

Zakończenie projektu: 2021-01-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. Międzywojenni kasiarze. Analiza środowiskowa na przykładzie Warszawy
  Autorzy:
  Mateusz Rodak
  Czasopismo:
  Archiwum Kryminologii (rok: 2019, tom: 41, strony: 497-536), Wydawca: Instytut Nauk Prawnych PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Watchmen or guards? The Prison Guard in the Second Polish Republic
  Autorzy:
  Mateusz Rodak
  Czasopismo:
  Acta Poloniae Historica (rok: 2018, tom: 118, strony: 61-91), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Between the Great War and the Great Depression: preliminary observations on the 'missing link' in the history of human stature in Poland IF: 2,675
  Autorzy:
  Michał Kopczyński
  Czasopismo:
  Economics and Human Biology (rok: 2019, tom: 34, strony: 162-168), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ehb.2019.01.001 - link do publikacji
 4. Kumaniecki i Kubacki. Rzecz o ewolucji nierówności społecznych w świetle wysokości ciała w Polsce XX wieku
  Autorzy:
  Michał Kopczyński
  Czasopismo:
  Przegląd Historyczny (rok: 2020, tom: 4, strony: 847-876), Wydawca: Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, Instytut Historyczny UW
  Status:
  Opublikowana
 5. The Polish interbella puzzle: the biological standard of living in the Second Polish Republic, 1918-39 IF: 1,1
  Autorzy:
  Michał Kopczyński, Mateusz Rodak
  Czasopismo:
  Economic History Review (rok: 2021, tom: 74, strony: 183-201), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/ehr.13046 - link do publikacji
 6. The stature of Volunteers to the Polish Army in France: an Anthropometric Inquiry
  Autorzy:
  Michał Kopczyński, Szymon Antosik
  Czasopismo:
  The Polish Review (rok: 2019, tom: 64, strony: 44-54), Wydawca: University of Illinois Press, Polish Institute of Arts and Sciences in America
  Status:
  Opublikowana
 1. Biologiczny standard życia na ziemiach polskich w świetle materiałów wojskowych komisji poborowych w XIX i XX wieku
  Autorzy:
  Michał Kopczyński
  Książka:
  Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku. Relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym (rok: 2020, tom: 1, strony: 149-169), Wydawca: Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie
  Status:
  Opublikowana
 2. Międzywojenne akta personalne więźniów i policyjne arkusze dossier. Źródła do badań "milczących" warstw społecznych
  Autorzy:
  Mateusz Rodak
  Książka:
  Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, pod red. J. Sikorskiej-Kuleszy (rok: 2018, tom: 1, strony: 145-161), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Praca a budowa fizyczna. Żołnierze Wojska Polskiego z okresu międzywojennego
  Autorzy:
  Michał Kopczyński
  Książka:
  Praca, jej rola i funkcje społeczne na przestrzeni wieków w kontekście Europy Środkowej, red. A. Barciak (rok: 2018, tom: 31, strony: 261-270), Wydawca: Studio NDA
  Status:
  Opublikowana
 4. Mieszkańcy miast i migranci u progu II Rzeczypospolitej: próba rekonesansu antropometrycznego
  Autorzy:
  Michał Kopczyński
  Książka:
  Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej. Księga jubileuszowa dedykowana Cezaremu Kuklo (rok: 2020, tom: 1, strony: ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Charakter publikacji: samodzielna monografia naukowa
  Autorzy:
  Michał Kopczyński
  Książka:
  Historia gospodarcza ciała. Studia z dziejów biologicznego standardu życia na ziemiach polskich (rok: 2018, tom: 1, strony: 217), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Mówią wieki
  Status:
  Opublikowana
 6. Monografia zbiorowa podsumowująca wyniki projektu
  Autorzy:
  Michał Kopczyński (redaktor), Bartosz Ogórek, Mateusz Rodak, Łukasz Sobechowicz, Rafał A. Fetner, Grażyna Liczbińska, Oskar Nowak, Sławomir Kozieł, Agnieszka Fihel
  Książka:
  Conditio humana. Studia z dziejów biologicznego standardu życia na ziiemiach polskich (rok: 2020, tom: 1, strony: 1-257), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Mówią wieki
  Status:
  Opublikowana
 7. Człowiek i miasto: rzecz o plastyczności ciała ludzkiego
  Autorzy:
  Michał Kopczyński
  Książka:
  Industria: konteksty nieoczywiste, pod red. L. Krzyżanowksiego i M. Skrzypka (rok: 2019, tom: 1, strony: 97-107), Wydawca: Muzeum Śląskie w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 8. Fenomen samobójstwa w Warszawie w latach 1902-1939. Analiza statystyczna
  Autorzy:
  Mateusz Rodak
  Książka:
  Od kwestii robotniczej do kwestii socjalnej. Studia z dziejów polskiej polityki społecznej XX i Xxi wieku (rok: 2019, tom: 6, strony: 44-65), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
 9. Biologiczny standard życia w II Rzeczypospolitej
  Autorzy:
  Michał Kopczyński Bartosz Ogórek,
  Książka:
  Dziedzictwo II Rzeczypospolitej, pod red. W. Kalwata i M. Kopczyńskiego (rok: 2019, tom: 1, strony: 234-249), Wydawca: Muzeum Historii Polski
  Status:
  Opublikowana
 10. Nieznośne natręctwo nikomu niepotrzebnych papierów – karty pomiarowe poborowych
  Autorzy:
  Michał Kopczyński
  Książka:
  Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych (rok: 2018, tom: 1, strony: 121-143), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana