Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompozyty siarczków metali z nanostrukturalnymi materiałami węglowymi do zastosowania w superkondensatorze

2016/21/D/ST5/01642

Słowa kluczowe:

superkondensator siarczki metali nanostruktury węglowe

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agata Moyseowicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 623 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-27

Zakończenie projektu: 2021-07-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. prasa hydrauliczna. Za kwotę 6 000 PLN
 2. Eksykator szafkowy. Za kwotę 1 623 PLN
 3. Potencjostat-galwanostat VSP firmy Biologic. Za kwotę 70 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Tailoring the morphology, crystalline structure, and electrochemical properties of nanostructured Bi2S3 using various solvent mixtures
  Autorzy:
  Adam Moyseowicz, Agata Moyseowicz
  Czasopismo:
  Materials for Renewable and Sustainable Energy (rok: 2020, tom: 9, strony: 11), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s40243-020-00171-9 - link do publikacji
 2. One-Pot Synthesis of Bismuth Sulfide Nanostructures as an Active Electrode Material for Aqueous Hybrid Capacitors IF: 3,004
  Autorzy:
  Adam Moyseowicz, Agata Moyseowicz
  Czasopismo:
  Energies (rok: 2021, tom: 14, strony: 2670), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/en14092670 - link do publikacji
 3. Scalable one-pot synthesis of bismuth sulfide nanorods as an electrode active material for energy storage applications IF: 2,509
  Autorzy:
  Agata Moyseowicz
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2019, tom: 23, strony: 1191-1199), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10008-019-04215-7 - link do publikacji
 1. Wpływ składu rozpuszczalnika na morfologię, strukturę i właściwości elektrochemiczne Bi2S3
  Autorzy:
  Adam Moyseowicz, Agata Moyseowicz
  Konferencja:
  XI Konferencjia Naukowo-Techniczna "Materiały węglowe i kompozyty polimerowe" (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Węglowe
  Data:
  konferencja 17-20.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Bismuth sulfide as an electrode active material for using in supercapacitors
  Autorzy:
  Agata Śliwak
  Konferencja:
  5th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitors (ISEECap) (rok: 2017, ), Wydawca: ISEECap
  Data:
  konferencja 10-14.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Influence of solvent type on the morphology, structure and electrochemical properties of Bi2S3
  Autorzy:
  Adam Moyseowicz, Agata Moyseowicz
  Konferencja:
  XIV International Conference on Nanostructured Materials, NANO2018 (rok: 2018, ), Wydawca: brak informacji
  Data:
  konferencja 24-29.06.2018
  Status:
  Opublikowana