Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fotonika nieporządku: nano i mikrorezonatory jako źródła światła laserowego

2016/21/B/ST8/00468

Słowa kluczowe:

lasery organiczne laserowanie randomiczne sprzężenie zwrotne lokalizajca światła

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST2_9: Lasery, fizyka laserowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jarosław Myśliwiec 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 819 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-09

Zakończenie projektu: 2021-02-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Stół optyczny z aktywną stabilizacją. Za kwotę 50 000 PLN
 2. Monochromator z kamerą CCD. Za kwotę 200 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 1. Bichromatic Laser Dye As a Photonic Random Number Generator IF: 6,864
  Autorzy:
  Lech Sznitko,Tarek Chtouki, Bouchta Sahraoui, and Jaroslaw Mysliwiec
  Czasopismo:
  ACS Photonics (rok: 2021, tom: 8, strony: 1630-1638), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsphotonics.0c01927 - link do publikacji
 2. Interplay of Stimulated Emission and Fluorescence Resonance Energy Transfer in Electrospun Light-Emitting Fibers IF: 4,484
  Autorzy:
  Lech Sznitko, Luigi Romano,Andrea Camposeo, Dominika Wawrzynczyk, Konrad Cyprych, Jaroslaw Mysliwiec,and Dario Pisignano
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C (rok: 2018, tom: 122, strony: 762-769), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.7b09125 - link do publikacji
 3. Synthesis and nonlinear optical properties of push-pull type stilbene and pyrazoline based chromophores IF: 3,473
  Autorzy:
  A. Szukalski , K. Parafiniuk, K. Haupa , W. Goldeman, B. Sahraoui, F. Kajzar J. Mysliwiec
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2017, tom: 142, strony: 507-515), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2017.04.009 - link do publikacji
 4. Dye Stabilization and Wavelength Tunability in Lasing Fibers Based on DNA IF: 8,286
  Autorzy:
  Luana Persano, Adam Szukalski, Michele Gaio, Maria Moffa, Giacomo Salvadori, Lech Sznitko, Andrea Camposeo, Jaroslaw Mysliwiec, Riccardo Sapienza, Benedetta Mennucci, and Dario Pisignano
  Czasopismo:
  Advanced Optical Materials (rok: 2020, tom: 2001039, strony: 44569), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adom.202001039 - link do publikacji
 5. Enlargement of the organic solid-state DFB laser wavelength tuning range by the use of two complementary luminescent dyes doped into the host matrix IF: 4,123
  Autorzy:
  Kacper Parafiniuk, Lech Sznitko, Dominika Wawrzynczyk, Andrzej Miniewicz and Jaroslaw Mysliwiec
  Czasopismo:
  Phys.Chem.Chem.Phys. (rok: 2017, tom: 19, strony: 18068-18075), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp02249b - link do publikacji
 6. Interplay of Stimulated Emission and Fluorescence Resonance Energy Transfer in Electrospun Light-Emitting Fibers IF: 4,536
  Autorzy:
  Lech Sznitko, Luigi Romano, Andrea Camposeo, Dominika Wawrzynczyk,Konrad Cyprych,Jaroslaw Mysliwiec,and Dario Pisignano
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C (rok: 2018, tom: 122, strony: 762−769), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.7b09125 - link do publikacji
 7. Solvatochromic fluorophores based on thiophene derivatives for highly-precise water, alcohols and dangerous ions detection IF: 4,018
  Autorzy:
  Anna Popczyk, Yohan Cheret, Abdelkrim El-Ghayoury, Bouchta Sahraoui, Jaroslaw Mysliwiec
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2020, tom: 177, strony: 44569), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2020.108300 - link do publikacji
 8. Analysis of organic luminescent dye aggregation forms embedded in cyclodextrins via random lasing IF: 3,31
  Autorzy:
  Martyna Janeczko, Konrad Cyprych, Malgorzata Kozbial, Jaroslaw Mysliwiec
  Czasopismo:
  Organic Electronics (rok: 2020, tom: 85, 105888, strony: 44567), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.orgel.2020.105888 - link do publikacji
 9. Plasmonic Nanoparticles Driven Enhanced Light Amplification in a Local 2D and 3D Self-Assembly IF: 3,504
  Autorzy:
  Konrad Cyprych, Denis Chateau, Anthony Désert, Stephane Parola and Jaroslaw Mysliwiec
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2018, tom: 8, strony: 1051), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano8121051 - link do publikacji
 10. Fourier transform analysis of multi-cavity random laser spectra: applicability and limits IF: 3,08
  Autorzy:
  Konrad Cyprych, Pawel Karpinski, Lech Sznitko, Andrzej Miniewicz, and Jaroslaw Mysliwiec
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2022, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 11. All-Optical Switching and Two-States Light-Controlled Coherent-Incoherent Random Lasing in a Thiophene-Based Donor-Acceptor System IF: 2,947
  Autorzy:
  Adam Szukalski,Awatef Ayadi, Karolina Haupa, Abdelkrim El-Ghayoury, Bouchta Sahraoui, and Jaroslaw Mysliwiec
  Czasopismo:
  ChemPhysChem (rok: 2018, tom: 19, strony: 1605-16016), Wydawca: WILEY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cphc.201800136 - link do publikacji
 12. All-optical switching in dye-doped DNA nanofibers IF: 6,641
  Autorzy:
  Adam Szukalski, Maria Moffa, Andrea Camposeo, Dario Pisignano and Jaroslaw Mysliwiec
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2019, tom: 7, strony: 170-176), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8tc04677h - link do publikacji
 13. An extended excited-state intramolecular proton transfer (ESIPT) emitter for random lasing applications† IF: 3,906
  Autorzy:
  Julien Massue, Abdellah Felouat, Pauline M. Verite ,Denis Jacquemin, Konrad Cyprych, Martyna Durko, Lech Sznitko, Jaroslaw Mysliwiec and Gilles Ulrich
  Czasopismo:
  Phys.Chem.Chem.Phys (rok: 2018, tom: 20, strony: 19958), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8cp03814g - link do publikacji
 14. Distributed Feedback Lasing in Amorphous Polymers with Covalently Bonded Fluorescent Dyes: The Influence of Photoisomerization Process IF: 5,835
  Autorzy:
  Kacper Parafiniuk, Cyrille Monnereau, Lech Sznitko, Bastien Mettra, Monika Zelechowska, Chantal Andraud, Andrzej Miniewicz, and Jaroslaw Mysliwiec
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2017, tom: 50, strony: 6164-6173), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.7b00878 - link do publikacji
 15. Low-Molecular Push−Pull Pyrazoline Derivatives: Solvatochromic Effect and Theoretical Insights into Dye-based Molecular Engineering IF: 2,836
  Autorzy:
  Karolina Anna Haupa, Adam Szukalski, and Jarosław Myśliwiec
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. A (rok: 2018, tom: 122, strony: 7608-7818), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpca.8b04814 - link do publikacji
 16. The ultra-photostable and electrically modulated Stimulated Emission in perylene-based dye doped liquid crystal IF: 4,011
  Autorzy:
  A. Adamow, L. Sznitko, E. Chrzumnicka, J. Stachera, A. Szukalski, T. Martynski, J. Mysliwiec
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2019, tom: 9, strony: 44569), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-019-38484-z - link do publikacji
 17. Lasing Properties Activation by Constitutional Isomerism of an Electron-Accepting Group IF: 4,189
  Autorzy:
  Adam Szukalski, Karolina A. Haupa, Jan Janczak, Bartosz Przybył, LechSznitko, and Jarosław Mysĺiwiec
  Czasopismo:
  J. Physical Chemistry C (rok: 2020, tom: 124, strony: 13845-13857), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.0c01054 - link do publikacji
 18. Natural Born Laser Dyes: Excited-State Intramolecular Proton Transfer (ESIPT) Emitters and Their Use in Random Lasing Studies IF: 4,034
  Autorzy:
  Julien Massue, Thibault Pariat, Pauline M. Vérité, Denis Jacquemin, Martyna Durko, Tarek Chtouki, Lech Sznitko, Jaroslaw Mysliwiec, and Gilles Ulrich
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2019, tom: 9, strony: 44574), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano9081093 - link do publikacji
 19. Stacked electrospun polymer nanofiber heterostructures with tailored stimulated emission IF: 2,936
  Autorzy:
  Lech Sznitko, Luigi Romano, Dominika Wawrzynczyk, Konrad Cyprych, Jaroslaw Mysliwiec and Dario Pisignano
  Czasopismo:
  RSC Adv. (rok: 2018, tom: 8, strony: 24175), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ra03640c - link do publikacji