Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinaceieuropaei) w populacjach dzikich zwierząt

2016/21/B/NZ8/02429

Słowa kluczowe:

sparganoza plerocerkoid żywiciel parateniczny rezerwuar zoonoza Meles meles Nyctereutes procyonoides Sus scrofa płazy gady pasożyt

Deskryptory:

 • NZ8_2: Ekologia
 • NZ6_6: Parazytologia
 • NZ8_9: Genetyka populacyjna

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 740 050 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-04

Zakończenie projektu: 2023-01-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Genetic diversity of two mitochondrial DNA genes in Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda: Diphyllobothridae) from Poland IF: 2,268
  Autorzy:
  Kołodziej-Sobocińska M., Stojak J., Kondzior E., Ruczyńska I., Wójcik J.
  Czasopismo:
  Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research (rok: 2019, tom: 57, strony: 764-777), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/jzs.12319 - link do publikacji
 2. The first case of genetically confirmed sparganosis (Spirometra erinaceieuropaei) in European reptiles IF: 2,558
  Autorzy:
  Kondzior E., Tokarska M., Kowalczyk R., Ruczyńska I., Sobociński W., Kołodziej-Sobocińska M.
  Czasopismo:
  Parasitology Research (rok: 2018, tom: 117, strony: 3659-3662), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00436-018-6079-0 - link do publikacji
 3. Sparganosis - neglected zoonosis and its reservoir in wildlife IF: 0,197
  Autorzy:
  Kołodziej-Sobocińska M., Miniuk M.
  Czasopismo:
  Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice (rok: 2018, tom: 74, strony: 224-227), Wydawca: Polish Society of Veterinary Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.211521/mw.6088 - link do publikacji
 4. Multispecies reservoir of Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda: Diphyllobothridae) in carnivore communities in north-eastern Poland IF: 2,824
  Autorzy:
  Kondzior E, Kowalczyk R, Tokarska M, Borowik T, Zalewski A, Kołodziej-Sobocińska M.
  Czasopismo:
  Parasites & Vectors (rok: 2020, tom: 13, strony: 560), Wydawca: BMC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s13071-020-04431-5 - link do publikacji
 5. Rodents as intermediate hosts of cestode parasites of mammalian carnivores and birds of prey in Poland, with the first data on the life-cycle of Mesocestoides melesi IF: 2,824
  Autorzy:
  Bajer A, Alsarraf M, Dwużnik D, Mierzejewska EJ, Kołodziej-Sobocińska M, Behnke-Borowczyk J, Banasiak Ł, Grzybek M, Tołkacz K, Kartawik N, Stańczak Ł, Opalińska P, Krokowska-Paluszak M, Górecki G, Alsarraf M, Behnke JM.
  Czasopismo:
  Parasites & Vectors (rok: 2020, tom: 13, strony: 95), Wydawca: BMC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s13071-020-3961-2 - link do publikacji
 6. Sparganosis (Spirometra) in Europe in the molecular era IF: 9,079
  Autorzy:
  Kuchta R, Kołodziej-Sobocińska M, Brabec J, Młocicki D, Sałamatin R, Scholz T.
  Czasopismo:
  Clinical Infectious Diseases (rok: 2021, tom: 72, strony: 882-890), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/cid/ciaa1036 - link do publikacji
 1. Factors affecting spread of sparganosis in a carnivore community in NE Poland - preliminary results.
  Autorzy:
  Kondzior E., Kołodziej-Sobocińska M., Kowalczyk R.
  Konferencja:
  8th European Congress of Mammalogy (rok: 2019, ), Wydawca: Convention+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warsaw Sp. k.
  Data:
  konferencja 43731
  Status:
  Opublikowana
 2. Multispecies reservoir of Spirometra erinaceieuropaei in wild European mammalian hosts in Poland.
  Autorzy:
  Kondzior E., Kowalczyk R., Kołodziej-Sobocińska M.
  Konferencja:
  XXV Congress of the Polish Parasitological Society (rok: 2019, ), Wydawca: Polish Parasitological Society
  Data:
  konferencja 43717
  Status:
  Opublikowana
 3. Factors affecting spread of sparganosis (Spirometra erinaceieuropaei, Cestoda: Diphyllobothridae) in carnivores in NE Poland - preliminary results.
  Autorzy:
  Kondzior E., Kołodziej-Sobocińska M., Kowalczyk R.
  Konferencja:
  XXV Congress of the Polish Parasitological Society (rok: 2019, ), Wydawca: Polish Parasitological Society
  Data:
  konferencja 43717
  Status:
  Opublikowana
 4. Sparganosis - emerging disease in wildlife
  Autorzy:
  Kołodziej-Sobocińska M., Tokarska M., Ruczyńska I., Kowalczyk R.
  Konferencja:
  The Impact of Global Change on the Environment, Human and Animal Health (rok: 2017, ), Wydawca: University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovakia
  Data:
  konferencja 02-06.05.
  Status:
  Opublikowana
 5. Genetic diversity of two mitochondrial DNA genes in Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda: Diphyllobothridae) from Poland
  Autorzy:
  Kołodziej-Sobocińska M., Stojak J., Kondzior E., Ruczyńska I., Wójcik J.M.
  Konferencja:
  8th European Congress of Mammalogy (rok: 2019, ), Wydawca: Convention+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warsaw Sp. k.
  Data:
  konferencja 43731
  Status:
  Opublikowana
 6. Multispecies reservoir of Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda: Diphyllobothridae) in wild European mammalian hosts in NE Poland.
  Autorzy:
  Kondzior E., Tokarska M., Kowalczyk R., Zalewski A., Ruczyńska I., Hapunik E., Kołodziej-Sobocińska M
  Konferencja:
  8th European Congress of Mammalogy (rok: 2019, ), Wydawca: Convention+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warsaw Sp. k.
  Data:
  konferencja 43731
  Status:
  Opublikowana
 7. Multispecies reservoir of Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda: Diphyllobothridae) in wild European mammalian hosts in NE Poland.
  Autorzy:
  Kondzior E., Tokarska M., Kowalczyk R., Zalewski A., Ruczyńska I., Hapunik E., Kołodziej-Sobocińska M.
  Konferencja:
  IV Sympozjum: Perspektywy w Ochronie Bioróżnorodności (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
  Data:
  konferencja 43776
  Status:
  Opublikowana
 8. Dzikie ssaki drapieżne jako rezerwuar tasiemca Spirometra erinaceieuropaei (Diphyllobothridae) w Polsce.
  Autorzy:
  Kondzior E., Kowalczyk R., Kołodziej-Sobocińska M.
  Konferencja:
  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka - problem współczesnego społeczeństwa (rok: 2019, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 43784
  Status:
  Opublikowana
 9. Pierwszy potwierdzony genetycznie przypadek sparganozy (Spirometra erinaceieuropaei) u gadów w Europie
  Autorzy:
  Kondzior E., Tokarska M., Kowalczyk R., Ruczyńska I., Sobociński W., Kołodziej-Sobocińska M.
  Konferencja:
  I Polskie Sympozjum Herpetologiczne (rok: 2018, ), Wydawca: Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX
  Data:
  konferencja 08-09.12.
  Status:
  Opublikowana
 10. Sparganosis - zoonotic disease and its reservoir in Polish wildlife.
  Autorzy:
  Kołodziej-Sobocińska M., Tokarska M., Ruczyńska I., Miniuk M., Kowalczyk R.
  Konferencja:
  VII International Conference: "Trichinellosis and other foodborne parasitic zoonoses", Białowieża (rok: 2017, ), Wydawca: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  Data:
  konferencja 13-15.09.
  Status:
  Opublikowana
 11. Sparganosis: Emerging disease in wildlife.
  Autorzy:
  Kołodziej-Sobocińska M., Tokarska M., Kowalczyk R.
  Konferencja:
  12th International Mammalogical Congress, Advances in mammalogy in a changing world (rok: 2017, ), Wydawca: IMC 12 Organising Committee, Promaco Conventions, Perth, Australia
  Data:
  konferencja 09-14.07.
  Status:
  Opublikowana
 12. The first case of genetically confirmed sparganosis (Spirometra erinaceieuropaei) in reptiles in Europe
  Autorzy:
  Kondzior E., Tokarska M., Kowalczyk R., Ruczyńska I., Sobociński W., Kołodziej-Sobocińska M.
  Konferencja:
  XIIIth Slovak and Czech Parasitological Days, Parasites in the Heart of Europe 2 (rok: 2018, ), Wydawca: Slovak Society for Parasitology at Slovak Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 21-25.05.
  Status:
  Opublikowana