Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zakażenia wirusem małych przeżuwaczy (SRLV) na wzór metylacji genów układu immunologicznego oraz profil mikroRNA w komórkach somatycznych mleka oraz leukocytach krwi kóz mlecznych

2016/21/N/NZ9/01508

Słowa kluczowe:

metylacja miRNA ekspresja genów SRLV kozy geny układu immunologicznego

Deskryptory:

 • NZ9_2: Naukowe podstawy zootechniki
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Daria Reczyńska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-12

Zakończenie projektu: 2020-01-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Small ruminant lentivirus infection influences expression of acute phase proteins and cathelicidin genes in milk somatic cells and peripheral blood leukocytes of dairy goats. IF: 2,903
  Autorzy:
  Reczyńska D., Zalewska M., Czopowicz M., Kaba J., Zwierzchowski L., Bagnicka E
  Czasopismo:
  Veterinary Research (rok: 2018, tom: 49, strony: 113-126), Wydawca: Veterinary Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s13567-018-0607-x - link do publikacji
 2. Does Small Ruminant Lentivirus Infection in Goats Predispose to Bacterial Infection of the Mammary Gland? A Preliminary Study IF: 2,323
  Autorzy:
  Urbańska D., Puchała R., Jarczak J., Czopowicz M., Kaba J., Horbańczuk K., Bagnicka E.
  Czasopismo:
  Animals , Wydawca: Animals
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Acute Phase Protein Levels as An Auxiliary Tool in Diagnosing Viral Diseases in Ruminants – a Review. IF: 3,761
  Autorzy:
  Reczyńska D., Zalewska M., Czopowicz M., Kaba J., Zwierzchowski L., Bagnicka E.
  Czasopismo:
  Viruses (rok: 2018, tom: 10, strony: 502-516), Wydawca: Viruses
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/v10090502 - link do publikacji
 1. Zależności między stężeniem białek ostrej fazy w surowicy krwi kóz mlecznych wolnych od zakażenia i zakażonych wirusem małych przeżuwaczy.
  Autorzy:
  Bagnicka E., Reczyńska D., Zalewska M., Kawecka E., Brodowska P., Słoniewska D., Horbńczuk K., Petrykowski S., Zwierzchowski L.
  Konferencja:
  LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Zootechniczne
  Data:
  konferencja 19-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Ekspresja katelicydyn w komórkach krwi i mleka kóz mlecznych w odpowiedzi na zakażenia lentiwirusem małych przeżuwaczy (SRLV)
  Autorzy:
  D. Reczyńska, M. Czopowicz, D. Słoniewska, W. Jarmuż, K. Horbańczuk E. Bagnicka
  Konferencja:
  I Sympozjium: Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna żywność XI: Sympozjum: Genetyczne, Fizjologiczne i Środowiskowe Uwarunkowania Rozrodu i Zdrowia Zwierząt oraz Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Pochodzenia Zwierzęcego (rok: 2017, ), Wydawca: KNOW
  Data:
  konferencja 11-13 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Differences in miRNAs expression between blood leukocytes and milk somatic cells of SRLV-seropositive goats
  Autorzy:
  Bagnicka E., Reczyńska D., Czopowicz M., Kaba J., Jarczak J., Słoniewska D., Horbańczuk K., Zwierzchowski L.
  Konferencja:
  37th International Society for Animal Genetics Conference (rok: 2019, ), Wydawca: 37th International Society for Animal Genetics Conference
  Data:
  konferencja 07-12.07.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Effect of small ruminant Lentiwirus (SRLV) infection on the expression of acute phase protein genes in blood
  Autorzy:
  Reczyńska D., Czopowicz M., Kawecka E., Brodowska P., Zalewska M., Horbańczuk K., Słoniewska D., Kaba J., Bagnicka E.
  Konferencja:
  CONFERENCE ANIMAL GENETICS and GENOMICS (rok: 2018, ), Wydawca: University of Warmia and Mazury in Olsztyn Polish Society of Genetics (Olsztyn Division)
  Data:
  konferencja 02-04.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ suplementacji mieszaniną ekstraktu rozmarynu i kurkumy na ekspresję genów układu immunologicznego w wątrobie koziołków rasy polskiej białej uszlachetnionej
  Autorzy:
  Reczyńska D., Kawecka E., Brodowska P., Zalewska M., Słoniewska D., Petrykowski S., Horbańczuk K., Bagnicka E.
  Konferencja:
  LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Zootechniczne
  Data:
  konferencja 19-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Acute phase protein and cathelicidin gene expressions in milk and blood of SRLV-infected dairy goats.
  Autorzy:
  Reczyńska D., Czopowicz M., Zalewska M., Kaba J., Kawecka E., Brodowska P., Bagnicka E.
  Konferencja:
  69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (rok: 2018, ), Wydawca: 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
  Data:
  konferencja 27-31.08.2018
  Status:
  Opublikowana