Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polimery hybrydowe utworzone z organicznych fosforanów cynku, wapnia i magnezu: synteza, struktura, właściwości i zastosowanie w kompozytach polimerowych

2016/21/B/ST5/00126

Słowa kluczowe:

estry kwasu fosforowego polimery koordynacyjne organofosforany cynku organofosforany wapnia organofosforany magnezu

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zbigniew Florjańczyk 

Liczba wykonawców projektu: 17

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 985 849 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-18

Zakończenie projektu: 2021-01-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Influence of substituents in aryl groups on the structure, thermal transitions and electrorheological properties of zinc bis(diarylphosphate) hybrid polymers IF: 4,569
  Autorzy:
  Maciej Dębowski, Piotr A. Guńka, Konrad Żurawski, Magdalena Zybert, Beata Modzelewska, Andrzej Ostrowski, Janusz Zachara, Zbigniew Florjańczyk
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2022, tom: 51, strony: 6735–6746), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d2dt00492e - link do publikacji
 2. 1D and 2D hybrid polymers based on zinc phenylphosphates: synthesis, characterization and applications in electroactive materials IF: 3,119
  Autorzy:
  Maciej Dębowski, Zbigniew Florjańczyk, Andrzej Ostrowski, Piotr A. Gunka, Janusz Zachara, Anna Krztoń-Maziopa, Jakub Chazarkiewicz, Anna Iuliano, Andrzej Plichta
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2021, tom: 11, strony: 7873–7885), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0ra09493e - link do publikacji
 3. Dynamic Supramolecular Polymers Based on Zinc Bis(diorganophospate)s: Synthesis, Structure and Transformations in Solid State and Solutions IF: 4,967
  Autorzy:
  Maciej Dębowski, Zbigniew Florjańczyk, Katarzyna Godlewska,, Alicja Kaczmarczyk, Maciej Dranka, Andrzej Ostrowski
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2022, tom: 14, strony: 44950), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym14163407 - link do publikacji
 4. Thermally induced structural transformations of linear coordination polymers based on aluminum tris(diorganophosphates) IF: 4,099
  Autorzy:
  Maciej Dębowski, Krzysztof Łokaj, Andrzej Ostrowski, Janusz Zachara, Paulina Wiecińska, Paweł Falkowski, Anna Krztoń-Maziopa, Zbigniew Florjańczyk
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2018, tom: 47, strony: 16480–16491), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8dt02672f - link do publikacji