Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biochemiczne przemiany w glebie związków organicznych azotu zsyntetyzowanych w procesie biologicznej redukcji azotu przez bobik i jego pobieranie przez rośliny następcze

2016/21/B/NZ9/03588

Słowa kluczowe:

biologiczna redukcja azotu metoda izotopowego rozcieńczenia udział biologicznie zredukowanego N w roślinach następczych mineralizacja resztek pożniwnych bobiku przemiany organicznych związków azotu i węgla w glebie udział 15N we frakcjach organicznych związków azotu pentachlorofenol zróżnicowanie metaboliczne bakterii i grzybów różnorodność genetyczna mikroorganizmów (archaea utleniających amoniak)

Deskryptory:

  • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
  • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Siczek 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 599 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-03-08

Zakończenie projektu: 2022-03-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.