Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metalopolimeryczne filmy kompleksów metali przejściowych jako aktywne warstwy do zastosowań elektrochromowych

2016/21/D/ST5/01631

Słowa kluczowe:

materiały elektrochromowe kompleksy metali d polimeryzacja

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Monika Wałęsa-Chorab 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 692 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-13

Zakończenie projektu: 2020-07-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. -.
 2. urządzenie do nakładania warstw metodą natryskową. Za kwotę 10 000 PLN
 3. komputer. Za kwotę 5 000 PLN
 4. mieszadło magnetyczne (2 szt.). Za kwotę 8 000 PLN
 5. łaźnia ultradźwiekowa.
 6. Multipotencjostat. Za kwotę 100 000 PLN
 7. generator ozonu.
 8. pompa próżniowa z kontrolerem elektronicznym.
 9. suszarka laboratoryjna.
 10. pompa próżniowa. Za kwotę 10 000 PLN
 11. spektrofotometr UV-Vis-NIR. Za kwotę 130 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. On-substrate postsynthetic metal ion exchange as a tool for tuning electrochromic properties of materials
  Autorzy:
  Sergiusz Napierała, Monika Wałęsa-Chorab
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2020, tom: 140, strony: 110052), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2020.110052 - link do publikacji
 2. The first example of an asymmetrical u-oxo bridged dinuclear iron complex with a terpyridine ligand
  Autorzy:
  Aleksandra Bocian, Sergiusz Napierała, Adam Gorczyński, Maciej Kubicki, Monika wałęsa-Chorab, Violetta Patroniak
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2019, tom: 43, strony: 12650-12656), Wydawca: the Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9nj02413a - link do publikacji
 3. Yellow-to-brown and yellow-to-green electrochromic devices based on complexes of transition metal ions with a triphenylaminebased ligand
  Autorzy:
  Radosław Banasz, Maciej Kuc=bicki, Monika Wałęsa-Chorab
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2020, tom: 49, strony: 15041-15053), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0DT03232H - link do publikacji
 4. Coordination properties of N,N′-bis(5-methylsalicylidene)-2-hydroxy-1,3-propanediamine with d- and f-electron ions: crystal structure, stability in solution, spectroscopic and spectroelectrochemical studies
  Autorzy:
  Malgorzata T. Kaczmarek, Monika Skrobanska, Michal Zabiszak, Monika Wałęsa-Chorab, Maciej Kubicki, Renata Jastrzab
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2018, tom: 8, strony: 30994-31007), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8RA03565B - link do publikacji
 5. Dipyrromethane functionalized monomers as precursors of electrochromic polymers
  Autorzy:
  M. Wałęsa-Chorab, R. Banasz, M. Kubicki, V. Patroniak
  Czasopismo:
  Electrochimica acta (rok: 2017, tom: 258, strony: 571-581), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2017.11.100 - link do publikacji
 6. Electrochromism and electrochemical properties of complexes of transition metal ions with benzimidazole-based ligand
  Autorzy:
  M. Wałęsa-Chorab, R. Banasz, D. Marcinkowski M. Kubicki, V. Patroniak
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 50858-50867), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7RA10451K - link do publikacji
 7. Polymeric complexes of transition metal ions as electrochromic materials: synthesis and properties
  Autorzy:
  Radosław Banasz, Monika Wałęsa-Chorab
  Czasopismo:
  Coordination Chemistry Reviews (rok: 2019, tom: 389, strony: 44579), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ccr.2019.03.009 - link do publikacji
 8. Reductive Electropolymerization and Electrochromism of Iron(II) Complex with Styrene-Based Ligand
  Autorzy:
  Sergiusz Napierała, Kacper Muras, Grzegorz Dutkiewicz, Monika Wałęsa-Chorab
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 4831), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14174831 - link do publikacji
 9. Electropolymerization of [2 ×2] grid-type cobalt(II) complex with thiophene substituted dihydrazone ligand
  Autorzy:
  Sergiusz Napierala, Maciej Kubicki, Violetta Patroniak, Monika Wałęsa-Chorab
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2021, tom: 369, strony: 137656), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2020.137656 - link do publikacji
 10. Toward Electrochromic Metallopolymers: Synthesis and Properties of Polyazomethines Based on Complexes of Transition-Metal Ions
  Autorzy:
  Sergiusz Napierała, Maciej Kubicki, Monika Wałęsa-Chorab
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2021, tom: -, strony: -), Wydawca: Amierican Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.1c01249 - link do publikacji
 1. Dipyrromethane functionalized monomers as precursors of electrochromic polymers
  Autorzy:
  R. Banasz, M. Wałęsa-Chorab, M. Kubicki, V. Patroniak
  Konferencja:
  IV International Scientific Conference OXYGENALIA 2018 (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 11-13.10.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Electropolymerized thin films – structure and properties
  Autorzy:
  Radosław Banasz, Sergiusz Napierała, Monika Wałęsa-Chorab
  Konferencja:
  French-Polish Chemistry Congress (rok: 2019, ), Wydawca: UAM
  Data:
  konferencja 43650
  Status:
  Opublikowana
 3. Synthesis and properties of triphenylamine-based hydrazine ligand and its complexes with transition metal ions
  Autorzy:
  Radosław Banasz, Monika Wałęsa-Chorab
  Konferencja:
  French-Polish Chemistry Congress (rok: 2019, ), Wydawca: UAM
  Data:
  konferencja 43650
  Status:
  Opublikowana
 4. Investigation of electrochromic properties of complexes of transition metal ions
  Autorzy:
  Radosław Banasz, Monika Wałęsa-Chorab
  Konferencja:
  XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry (rok: 2019, ), Wydawca: the Slovak Chemical Society
  Data:
  konferencja 43618
  Status:
  Opublikowana
 5. Self-assembly and electrochemistry of grid-type complexes
  Autorzy:
  Sergiusz Napierała, Maciej Kubicki, Violetta Patroniak, Monika Wałęsa-Chorab
  Konferencja:
  XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry (rok: 2019, ), Wydawca: the Slovak Chemical Society
  Data:
  konferencja 43618
  Status:
  Opublikowana
 6. Electrochromic thin films – methods of preparation and properties
  Autorzy:
  Monika Wałęsa-Chorab
  Konferencja:
  5th Smart Materials and Surfaces (rok: 2019, ), Wydawca: SETCOR Conferences & Exhibitions
  Data:
  konferencja 43761
  Status:
  Opublikowana
 7. Electrochromism and electrochemical properties of complexes of transition metal ions with benzimidazole-based ligand
  Autorzy:
  Radosław Banasz, Damian Marcinkowski, Maciej Kubicki, Violetta Patroniak, Monika Wałęsa-Chorab
  Konferencja:
  Chemistry Beyond Nature (rok: 2019, ), Wydawca: DTP CURSIVA
  Data:
  konferencja 21-22.06.2019
  Status:
  Opublikowana
 8. Formation of thin films of polymers for electrochromic uses by on-substrate polymerization methods
  Autorzy:
  Monika Wałęsa-Chorab
  Konferencja:
  Frontiers in Polymer Chemistry and Biopolymers (rok: 2019, ), Wydawca: Modern Chemistry & Applications
  Data:
  konferencja 43787
  Status:
  Opublikowana
 9. Electrochemistry and electrochromic properties of iron(II) complexes
  Autorzy:
  Sergiusz Napierała, Monika Wałęsa-Chorab
  Konferencja:
  French-Polish Chemistry Congress (rok: 2019, ), Wydawca: UAM
  Data:
  konferencja 43650
  Status:
  Opublikowana