Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Normy dyspozytywne jako instrument regulacji w prawie umów

2016/20/S/HS5/00458

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS5_5: Prawo prywatne
 • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
 • HS5_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mateusz Grochowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 5 - ogłoszony 2015-12-15

Przyznana kwota: 466 611 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-12-01

Zakończenie projektu: 2019-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Non-mandatory rules and transition of contract law in a Central European perspective
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Czasopismo:
  Pravovedenie (rok: 2021, tom: -, strony: -), Wydawca: St. Petersburg University Press
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Artykuł 210 § 1 k.c. jako regulacja dyspozytywna
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Czasopismo:
  Palestra (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 151-155), Wydawca: Stowarzyszenie
  Status:
  Opublikowana
 3. Prowizja agenta w czasie trwania umowy (imperatywny czy dyspozytywny charakter regulacji i wynikające z tego konsekwencje)
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski, Ewa Rott-Pietrzyk
  Czasopismo:
  Transformacje Prawa Prywatnego (rok: 2018, tom: 3, strony: 73-99), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
 4. Art. 709[15] KC jako regulacja semidyspozytywna
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Czasopismo:
  Monitor Prawniczy (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: 1292-1294), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.32027/MOP.19.23.6 - link do publikacji
 5. Freedom of Contract on Crossroads: The Struggle over the Concept of Contract Liberty in 20th Century Poland
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Czasopismo:
  Osteuropa Recht (rok: 2020, tom: 1, strony: 34-53), Wydawca: Nomos Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5771/0030-6444-2020-1-34 - link do publikacji
 6. The majoritarian concept of default rules: towards a shift in paradigms
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Czasopismo:
  Studia Prawa Prywatnego (rok: 2020, tom: 1, strony: 63-74), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 7. Non-mandatory rules and transition of contract law in a Central European perspective
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Czasopismo:
  Pravovedenie (rok: 2020, tom: 67, strony: -), Wydawca: Saint Petersburg State University
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Normy dyspozytywne i kogentne w wykładni prawa umów: studium przypadku (art. 703 KC)
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Czasopismo:
  Monitor Prawniczy (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: 1063-1066), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.32027/MOP.19.19.7 - link do publikacji
 1. Default Rules Beyond a State: Special-Purpose Lawmakers in the Platform Economy
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Książka:
  European Contract Law and the Creation of Norms (rok: 2020, tom: -, strony: brak danych), Wydawca: Intersentia
  Status:
  Opublikowana
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Książka:
  Wymogi formalne w umowach konsumenckich (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: cała monografia), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana