Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

The Origin and Development of Funerary Portrait Relief in Roman Syria. Study of Cultural Interactions in the Roman East between 64/63 B.C.E. - 273 C.E. (Geneza i rozwój nagrobnego portretu reliefowego w rzymskiej Syrii. Studium interakcji kulturowych na rzymskim Wschodzie pomiędzy 64/63 p.n.e. a 273 n.e.)

2016/20/T/HS3/00463

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna
  • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Łukasz Sokołowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 4 - ogłoszony 2015-12-15

Przyznana kwota: 98 962 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-09-06

Czas trwania projektu: 10 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.