Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kultura picia w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku. Alkohol, wzorce konsumpcji i wyobrażenia o piciu.

2016/20/S/HS3/00107

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dorota Dias-Lewandowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 5 - ogłoszony 2015-12-15

Przyznana kwota: 461 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-10-01

Zakończenie projektu: 2020-10-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. From the cellar to the table. Modesty, moderation and economy of Polish nobles' drinking culture in the second half of the 18th century (based on inventories of drinks served in noble and aristocratic households) IF: 1,5
  Autorzy:
  Dorota Dias-Lewandowska
  Czasopismo:
  Kwartalnik historii kultury materialnej (rok: 2019, tom: 67(3), strony: 359-370), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/KHKM67.2019.3.005 - link do publikacji
 2. Czy alkohol jest używką? Wstęp do badań nad kulturą picia w Polsce w czasach nowożytnych*
  Autorzy:
  Dorota Dias-Lewandowska
  Czasopismo:
  Przegląd Historyczny (rok: 2017, tom: CVIII, strony: 263-277), Wydawca: DiG
  Status:
  Opublikowana
 3. "Pijak [...] kubek w kubek, jak świnia". Przemiany krytycznego dyskursu wobec pijaństwa i alkoholu na ziemiach polskich
  Autorzy:
  Dorota Dias-Lewandowska
  Czasopismo:
  Przegląd Historyczny (rok: 2019, tom: CX, strony: 657-706), Wydawca: DiG
  Status:
  Opublikowana
 1. Altered States: Changing Conditions of Excess in European Drinking Cultures
  Autorzy:
  Dorota Dias-Lewandowska, Laura Fenton, Sam Goodman, Beat Kümin
  Książka:
  Routledge Handbook of Intoxicants and Intoxication (red. G. Hunt, T. Antin, V. Asmussen Frank) (rok: 2020, tom: 1, strony: ), Wydawca: Routledge
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Wine as part of Polish identity in early modern times. Constructing wine culture in non-wine countries
  Autorzy:
  Dorota Dias-Lewandowska
  Książka:
  The Routledge Handbook of Wine and Culture (red. S. Charters, M. Demossier, J. Dutton, G. Harding, D. Marks, J. Smith Maguire, T. Unwin) (rok: 2021, ), Wydawca: Routledge
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Spisy trunków wydanych na stół jako źródło do badania kultury picia w Polsce
  Autorzy:
  Dorota Dias-Lewandowska
  Książka:
  Wino i historia. Studia z historii wina w Polsce (rok: 2018, tom: t.2, strony: 80-95), Wydawca: Stowarzyszenie Historyków Sztuki
  Status:
  Opublikowana