Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Architektura klasycyzmu na ziemiach polskich lat 1764-1830 a polityczny dyskurs modernizacji

2016/20/S/HS2/00053

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mikołaj Getka-Kenig 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 5 - ogłoszony 2015-12-15

Przyznana kwota: 449 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-12-01

Zakończenie projektu: 2019-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. "Przedmioty budownictwa" na warszawskich wystawach sztuk pięknych z lat 1819-1828 a problem modernizacji kultury architektonicznej w konstytucyjnym Królestwie Polskim
  Autorzy:
  Mikołaj Getka-Kenig
  Czasopismo:
  Quart (rok: 2019, tom: 2019, strony: 22-41), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
 2. Architektura w kręgu zainteresowań Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, 1800-1832
  Autorzy:
  Mikołaj Getka-Kenig
  Czasopismo:
  Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (rok: 2019, tom: 64, strony: 13759), Wydawca: Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.001.10109 - link do publikacji
 3. Chrystian Piotr Aigner, Ancient Monuments and the Architectural Discourse of National Resurrection in Poland, 1800-1830
  Autorzy:
  Mikołaj Getka-Kenig
  Czasopismo:
  Classical Receptions Journal (rok: 2020, tom: 12, strony: 175-199), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/crj/clz019 - link do publikacji
 4. Neoclassicism, Aristocratic Republicanism and Counter-Revolution. Auguste de Choiseul-Gouffier's Parthenon for Warsaw (1791)
  Autorzy:
  Mikołaj Getka-Kenig
  Czasopismo:
  Eighteenth-Century Studies (rok: 2021, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Johns Hopkins University Press
  Status:
  Złożona
 5. Traktat Sebastiana Sierakowskiego a problem popularyzacji wiedzy architektonicznej w Księstwie Warszawskim
  Autorzy:
  Mikołaj Getka-Kenig
  Czasopismo:
  Modus: prace z historii sztuki (rok: 2018, tom: 18, strony: 63-91 (wersja polska), 93-122 (wersja angielska)), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana
  Status:
  Opublikowana
 6. Wystawy sztuk pięknych w Warszawie jako narzędzie polityki artystycznej władz Królestwa Polskiego w latach 1815-1830
  Autorzy:
  Mikołaj Getka-Kenig
  Czasopismo:
  Folia Historiae Artium (rok: 2018, tom: 16, strony: 63-78), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowana
 7. Starożytny ideał i wyzwania nowoczesności. Antyk w cywilnej edukacji architektonicznej Królestwa Polskiego (1815-1830).
  Autorzy:
  Mikołaj Getka-Kenig
  Czasopismo:
  Rozprawy z Dziejów Oświaty (rok: 2020, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Instytut Historii Nauki PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Bringing Order out of Chaos: Stanisław August Poniatowski's Political Patronage of Architectural Classicism in the Late 18th Century Polish-Lithuanian Commonwealth
  Autorzy:
  Mikołaj Getka-Kenig
  Czasopismo:
  Central Europe (rok: 2019, tom: 17, strony: 1-24 (publikacja online)), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/14790963.2019.1624462 - link do publikacji
 9. Rozwój monumentalnej architektury Warszawy na przełomie XVIII i XIX wieku a modernizacja przestrzeni publicznej
  Autorzy:
  Mikołaj Getka-Kenig
  Czasopismo:
  Wiek Oświecenia (rok: 2019, tom: 35, strony: 16377), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana