Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ciśnieniowe przemiany strukturalne polimerów koordynacyjnych

2016/20/T/ST5/00177

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST5_6: Materiały porowate
  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michał Andrzejewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 4 - ogłoszony 2015-12-15

Przyznana kwota: 90 074 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-08-10

Czas trwania projektu: 9 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.