Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Neurorozwojowe patomechanizmy działania triklokarbanu i dichlorodifenylodichloroetylenu: znaczenie apoptozy i autofagii oraz szlaków angażujących receptory dla estrogenów, węglowodorów aromatycznych i androstanu

2015/19/B/NZ7/02449

Słowa kluczowe:

neurotoksyczność apoptoza receptory estrogenowe receptor węglowodorów aromatycznych konstytutywny receptor androstanu zanieczyszczenia środowiskowe substancje zaburzające funkcje endokrynne

Deskryptory:

 • NZ7_2: Zagrożenia środowiskowe
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • NZ5_1: Etiologia chorób człowieka

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Kajta 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 745 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-20

Zakończenie projektu: 2019-06-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Homogenizator ultradźwiękowy. Za kwotę 20 000 PLN
 2. Pojemnik na ciekły azot. Za kwotę 12 000 PLN
 3. Łaźnia wodna.
 4. Komora UV do przygotowywania próbek do analiz PCR. Za kwotę 13 000 PLN
 5. Mieszadło magnetyczne.
 6. Urządzenie do odciągania i odsysania płynów.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Autophagy-related neurotoxicity is mediated via AHR and CAR in mouse neurons exposed to DDE IF: 6,551
  Autorzy:
  Wnuk A, Rzemieniec J, Przepiórska K, Wesołowska J, Wójtowicz AK, Kajta M.
  Czasopismo:
  Sci Total Environ (rok: 2020, tom: 742, strony: 140599), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2020.140599 - link do publikacji
 2. Triclocarban impairs autophagy in neuronal cells and disrupts estrogen receptor signaling via hypermethylation of specific genes IF: 6,551
  Autorzy:
  Kajta M, Rzemieniec J, Wnuk A, Lasoń W
  Czasopismo:
  Sci Total Environ (rok: 2020, tom: 701, strony: 134818), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2019.134818. - link do publikacji
 3. Triclocarban Disrupts the Epigenetic Status of Neuronal Cells and Induces AHR/CAR-Mediated Apoptosi IF: 4,586
  Autorzy:
  Kajta M, Wnuk A, Rzemieniec J, Lason W, Mackowiak M, Chwastek E, Staniszewska M, Nehring I, Wojtowicz AK
  Czasopismo:
  Mol Neurobiol (rok: 2019, tom: 56, strony: 3113-3131), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12035-018-1285-4 - link do publikacji
 4. Steroid and Xenobiotic Receptor Signalling in Apoptosis and Autophagy of the Nervous System IF: 3,226
  Autorzy:
  Wnuk A, Kajta M
  Czasopismo:
  Int J Mol Sci (rok: 2017, tom: 18, strony: 2394; 1-26), Wydawca: Int J Mol Sci, MDPI journal
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms18112394 - link do publikacji