Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Regulacja mechanizmu konwersji etanolu z wodą wielkością nanocząstek fazy aktywnej katalizatorów metaliczno-tlenkowych

2015/19/D/ST5/01931

Słowa kluczowe:

katalizatory kobaltowe katalizatory niklowe dyspersja konwersja etanol

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Greluk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 453 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-13

Zakończenie projektu: 2020-01-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Co/CeO2 and Ni/CeO2 catalysts for ethanol steam reforming: Effect of the cobalt/nickel dispersion on catalysts properties IF: 7,918
  Autorzy:
  Magdalena Greluk, Wojciech Gac, Marek Rotko, Grzegorz Słowik, Sylwia Turczyniak-Surdacka
  Czasopismo:
  Journal of Catalysis (rok: 2021, tom: 393, strony: 159-178), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2020.11.009 - link do publikacji
 2. Enhanced catalytic performance of La2O3 promoted Co/CeO2 and Ni/CeO2 catalysts for effective hydrogen production by ethanol steam reforming IF: 5,964
  Autorzy:
  Magdalena Greluk, Marek Rotko, Sylwia Turczyniak-Surdacka
  Czasopismo:
  Renewable Energy (rok: 2020, tom: 155, strony: 378-395), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.renene.2020.03.117 - link do publikacji
 3. Comparison of catalytic performance and coking resistant behaviors of cobalt- and nickel based catalyst with different Co/Ce and Ni/Ce molar ratio under SRE conditions IF: 4,831
  Autorzy:
  Magdalena Greluk, Marek Rotko, Sylwia Turczyniak-Surdacka
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A: General (rok: 2020, tom: 590, strony: 117334), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2019.117334 - link do publikacji
 4. Hydrogen production by steam reforming of ethanol over Co/CeO2 catalysts: Effect of cobalt content IF: 4,217
  Autorzy:
  Magdalena Greluk, Marek Rotko, Sylwia Turczyniak-Surdacka, Grzegorz Słowik
  Czasopismo:
  Journal of the Energy Institute (rok: 2019, tom: 92, strony: 222-238), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.joei.2018.01.013 - link do publikacji
 1. Cer jako promotor kobaltowych i niklowych katalizatorów reformingu parowego etanolu
  Autorzy:
  Magdalena Greluk, Marek Rotko, Grzegorz Słowik, Sylwia Turczyniak
  Konferencja:
  60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 17-21.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Effects of preparation method on the properties of cobalt supported ceria catalysts for steam reforming of ethanol
  Autorzy:
  Magdalena Greluk, Marek Rotko, Grzegorz Słowik, Sylwia Turczyniak-Surdacka
  Konferencja:
  1st International Conference on Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (rok: 2018, ), Wydawca: Akadémiai Kiadó / AKCongress
  Data:
  konferencja 06-09.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Metody spektroskopowe w badaniach katalizatorów reformingu parowego etanolu
  Autorzy:
  Magdalena Greluk, Sylwia Pasieczna-Patkowska, Marek Rotko, Grzegorz Słowik, Sylwia Turczyniak-Surdacka
  Konferencja:
  NAUKA I PRZEMYSŁ - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 26-28.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Promotowane potasem katalizatory kobaltowe i niklowe w reakcji reformingu parowego etanolu
  Autorzy:
  Magdalena Greluk, Marek Rotko, Grzegorz Słowik, Sylwia Turczyniak
  Konferencja:
  60. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 17-21.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Katalizatory kobaltowe i niklowe do otrzymywania wodoru w reakcji reformingu parowego etanolu
  Autorzy:
  Magdalena Greluk, Marek Rotko, Grzegorz Słowik, Sylwia Turczyniak-Surdacka, Wojciech Gac
  Konferencja:
  Fizykochemia Granic Faz-Metody Instrumentalne (rok: 2019, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 13-17.05.2019
  Status:
  Opublikowana
 6. Effect of Co/Ce molar ratio on the performance of Co-CeO2 catalysts in steam reforming of ethanol
  Autorzy:
  Magdalena Greluk, Marek Rotko, Grzegorz Słowik
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 15-17.03.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Effect of lanthanum promoter on the catalytic performance of steam reforming of ethanol over ceria-supported catalysts
  Autorzy:
  Magdalena Greluk, Marek Rotko, Grzegorz Słowik
  Konferencja:
  23rd International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2018) (rok: 2018, ), Wydawca: Czech Society of Chemical Engineering
  Data:
  konferencja 25-29.08-2018
  Status:
  Opublikowana
 8. Hydrogen production by steam reforming of ethanol over cobalt-based catalysts promoted with lanthanum
  Autorzy:
  Magdalena Greluk, Marek Rotko, Grzegorz Słowik
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and surface Chemistry 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 18-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 9. Effect of synthesis methods of cobalt- and nickel-based catalysts on their catalytic properties in steam reforming of ethanol process
  Autorzy:
  Magdalena Greluk, Grzegorz Słowik
  Konferencja:
  LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2019, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 20-22.03.2019
  Status:
  Opublikowana