Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prawnokarne i kryminologiczne aspekty przestępczości kobiet. Struktura, specyfika, tendencje.

2015/19/B/HS5/03042

Słowa kluczowe:

przestępczość kobiet motywy przestępstw dzieciobójstwo kobieta - sprawczyni

Deskryptory:

 • HS5_4: Prawo karne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Brzezińska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 168 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-14

Zakończenie projektu: 2022-01-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Frauenkriminalität in Polen - Bemerkungen vor dem Hintergrund statistischer Analysen des Phänomens
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Deutsch Polnische Juristen Zeitschrift DPJZ (rok: 2019, tom: 4, strony: 36 - 46), Wydawca: Deutsch - Polnische Juristen - Vereinigung, Berlin
  Status:
  Opublikowana
 2. La criminalite féminine au Canada selon les statistiques
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Lublinensia (rok: 2019, tom: XXVIII, strony: 45256), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie - Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 3. Przestępczość kobiet na tle wybranych socjologicznych koncepcji przestępczości
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Ius Novum (rok: 2020, tom: 1, strony: 35 - 58), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Women's crime in the context of selected sociological concepts of crime
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  IUS Novum (rok: 2020, tom: 1, strony: 27 - 47), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Zur Problematik der durch Frauen begangenen Vermögens- und Raubdelikte in Polen
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Deutsch Polnische Juristen Zeitschrift DPJZ (rok: 2019, tom: 44960, strony: 28 - 39), Wydawca: Deutsch - Polnische Juristen - Vereinigung, Berlin
  Status:
  Opublikowana
 6. Frauen als Taterinnen von hauslicher Gewalt
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Deutsch Polnische Juristen Zeitschrift DPJZ (rok: 2020, tom: 3, strony: 22-29), Wydawca: Deutsch - Polnische Juristen - Vereinigung, Berlin
  Status:
  Opublikowana
 7. The problem of women's crime. Selected tendencies
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (rok: 2016, tom: XLII, strony: 45195), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 8. Uwagi o przestępczości kobiet we Francji
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  IUS Novum (rok: 2017, tom: 3, strony: 88 - 100), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
  Status:
  Opublikowana
 9. Frauen als Täterinnen von Tötungsdelikten. Polnische Erfahrungen
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Deutsch Polnische Juristen Zeitschrift DPJZ (rok: 2019, tom: 44960, strony: 40 - 50), Wydawca: Deutsch - Polnische Juristen - Vereinigung, Berlin
  Status:
  Opublikowana
 10. On the Phenomenon of Female Crime from the Perspective of Integrated Theories
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Lublinensia (rok: 2021, tom: Vol 30, No 5, strony: 93 - 105), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie - Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 11. On the phenomenon of female juvenile delinquency
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (rok: 2018, tom: XLVII, strony: 69 - 90), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 12. Women as Perpetrators of Crimes in Poland. An Analysis from a Statistical Perspective
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Lublinensia (rok: 2021, tom: Vol 30, No 1, strony: 12724), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie - Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 1. Różnice między przestępczością kobiet i mężczyzn - wybrane aspekty
  Autorzy:
  J. Brzezińska
  Książka:
  Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI wieku, red. E. Pływaczewski, E. Jrgielewicz - Delegacz, D. Dajnowicz - Piesiecka (rok: 2022, tom: 1, strony: 9), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Monografia wieloautorska
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Książka:
  Przestępczość kobiet (rok: 2017, tom: -, strony: 400), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  J. Brzezińska, E. Habzda - Siwek
  Książka:
  Kobiety - sprawczynie przestępstw. Wybrane aspekty. (rok: 2021, tom: 1, strony: 296), Wydawca: www.ewydawnictwo.prawo.uni.wroc.pl
  Status:
  Opublikowana
 4. Słowo wstępne do książki "Przestępczość kobiet"
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Książka:
  Przestępczość kobiet (rok: 2017, tom: -, strony: 13 - 21), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 5. Matka jako sprawczyni przestępstwa dzieciobójstwa. Rozważania na tle konstrukcji art. 149 k.k.
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Książka:
  Przestępczość kobiet (rok: 2017, tom: -, strony: 97 - 127), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 6. Women as perpetrators of economic offences in France
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Książka:
  Eurasian Economic Perspectives. Proceedings of the 25th Eurasia Business and Economics Society Conference (rok: 2020, tom: I, strony: 351 - 363), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 7. Dzieciobójstwo - między racjonalnością a fikcją. Uwagi o zasadności typizacji art. 149 k.k. w obowiązującym kodeksie karnym
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Książka:
  Kobieta i Prawo, red. D. Jaroszewska - Choraś, A. Kilińska - Pękacz, A. Wedeł - Domaradzka (rok: 2022, tom: 1, strony: 13), Wydawca: Difin
  Status:
  Przyjęta do publikacji