Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania struktury granic ziaren w zgorzelinie Cr2O3 na materiałach metalicznych zawierających dodatek aktywnego pierwiastka

2015/19/B/ST8/01094

Słowa kluczowe:

Efekt pierwiastków aktywnych wysokorozdzielcza transmicyjna mikroskopia elektronowa implantacja jonowa

Deskryptory:

 • ST5_5: Korozja
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Aleksander Gil 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 553 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-28

Zakończenie projektu: 2019-06-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Programowalna szlifierko-polerka z automatyczną kontrolą grubości zeszlifowanej powierzchni i automatycznym dozowaniem płynów polerskich.. Za kwotę 90 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Protective-conducting spinel coatings applied in IT-SOFC interconnects
  Autorzy:
  T. Brylewski, M. Bobruk, A. Gil
  Czasopismo:
  Ochrona przed korozją (rok: 2017, tom: 60, strony: 136-140), Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/41.2017.5.2 - link do publikacji
 2. Influence of Gd deposition on the oxidation behavior and electrical properties of a layered system consisting of Crofer 22 APU and MnCo2O4 spinel IF: 4,939
  Autorzy:
  T. Brylewski, S. Molin, M. Marczynski, Ł. Mazur, K. Domaradzki, O. Kryshtal, A. Gil
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2021, tom: 46, strony: 6775-6791), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2020.11.169 - link do publikacji
 3. Badanie struktury granic ziaren w zgorzelinie Cr2O3 powstałej na chromie implantowanym jonowo itrem
  Autorzy:
  A. Gil, O. Kryshtal, T. Brylewski
  Czasopismo:
  Ochrona przed korozją (rok: 2017, tom: 60, strony: 387), Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 4. Characterization of a Cr2O3 scale formed on chromium with implanted yttrium ions by advanced electron microscopy IF: 2,906
  Autorzy:
  A. Gil, O. Kryshtal, T. Brylewski, A. Czyrska-Filemonowicz
  Czasopismo:
  Surface & Coatings Technology (rok: 2019, tom: 368, strony: 232-242), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2019.03.081 - link do publikacji
 5. Effectiveness of a dual surface modification of metallic interconnects for application in energy conversion devices IF: 5,816
  Autorzy:
  Ł.Mazur, J.Ignaczak, M.Bik, S.Molin, M.Sitarz, A.Gil, T.Brylewski
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2022, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2021.11.256 - link do publikacji
 1. Study of microstructural and electrical properties of doped 3Y-TZP electrolyte for Solid Oxide Fuel Cells
  Autorzy:
  J. Pleśniak, J. Wyrwa, M. Bućko, T. Brylewski
  Konferencja:
  World Congress on Functional Materials and Nanotechnology (rok: 2019, ), Wydawca: Conference era
  Data:
  konferencja 13-15.05.2019 Walencja, Hiszpania
  Status:
  Opublikowana
 2. Ceramic conducting layers for application in steel interconnects used in electrochemical energy conversion devices
  Autorzy:
  Ł. Mazur, S. Molin, J. Wyrwa, A. Gil, T. Brylewski
  Konferencja:
  3 rd Polish-Korean Joint Workshop on Advanced Ceramics (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków
  Data:
  konferencja July 5-7 2019
  Status:
  Opublikowana
 3. Effect of gadolinium oxide nanpoarticles on high-temperature oxidation and electrical resistance of chromium-rich ferritic steel coated with spinel
  Autorzy:
  T. Brylewski, S. Moli, M. Bobruk, J. Wyrwa, P.V. Hendriksen, A. Gil
  Konferencja:
  GRC- High Temperature Corrosion; From the Basic Understanding of Corrosion Mechanisms to the Modelling of Multi Layered or Multi-Materials Systems Under Complex Multiphysics Loading (rok: 2017, ), Wydawca: Gordon research Conferences
  Data:
  konferencja 9-14 July 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Growth mechanism of Cr2O3 scale formed on chromium implanted with yttrium
  Autorzy:
  A.Gil, O.Krysthal, T.Brylewski, A.Czyrska-Filemonowicz
  Konferencja:
  18th International Polish-French Conference on Reactivity of Solids (rok: 2018, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 2-4 July 2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Properties of 3Y-TZP/Al2O3 composite as a solid electrolyte material for a new generation of electrochemical devices
  Autorzy:
  J. Plesniak, J. Wyrwa, M. Chen, T. Brylewski
  Konferencja:
  8th European Young Engineers Conference (rok: 2019, ), Wydawca: Monograph, Fundacja Młodej Nauki
  Data:
  konferencja 8-10.04.2019 Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 6. Influence of Gd deposition on the oxidation behaviour and electrical properties of a layered system consisting of the Crofewr 22 APU and MnCo2O4 spinel
  Autorzy:
  T. Brylewski, S. Molin, M. Bobruk, J. Wyrwa, A. Gil, P. V. Hendriksen
  Konferencja:
  Memorial symposium for the 60th anniversary of the 123rd Committee on Heart-Resisting Materials and Alloys Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) (rok: 2017, ), Wydawca: Report of the 123rd Committee on Heart-resisting Metals and Alloys
  Data:
  konferencja 5-6 November 2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Structure of grain boundaries in a chromia scale formed on yttrium-implanted chromium as examined via advanced transmission electron microscopy
  Autorzy:
  A. Gil, O. Kryshtal, T. Brylewski
  Konferencja:
  GRC- High Temperature Corrosion; From the Basic Understanding of Corrosion Mechanisms to the Modelling of Multi Layered or Multi-Materials Systems Under Complex Multiphysics Loading (rok: 2017, ), Wydawca: Gordon research Conferences
  Data:
  konferencja 9-14 July 2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Oxidation kinetics and electrical properties of a system composed of spinel and ferritic steel modified with gadolinium oxide nanoparticles and designed for application in interconnects used in IT-SOFCs
  Autorzy:
  T.Brylewski, S.Molin, J.Wyrwa, M.Marczyński, A.Gil
  Konferencja:
  X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, POLSKA CERAMIKA 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Data:
  konferencja 9-12 września 2018
  Status:
  Opublikowana
 9. The influence of Gd2O3 nanoparticles on the oxidation resistance of Fe-16Cr steel
  Autorzy:
  J.Pleśniak, J.Dąbek, J.Wyrwa, T.Brylewski
  Konferencja:
  I European Summer School on Materials Science (rok: 2018, ), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 29.VIII – 31.VIII 2018
  Status:
  Opublikowana
 10. Influence of gadolinium nanoparticle deposition method on oxidation resistance of ferritic steel
  Autorzy:
  J.Pleśniak, J.Dąbek, J.Wyrwa, A.Adamczyk, A.Gil, T.Brylewski
  Konferencja:
  X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, POLSKA CERAMIKA 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków
  Data:
  konferencja 9-12 września 2018
  Status:
  Opublikowana
 11. Wpływ nanocząstek tlenku gadolinu na poprawę właściwości fizykochemicznych układu powłoka spinelowa/wysokochromowa stal ferrytyczna
  Autorzy:
  M.Marczyński, S.Molin, J.Wyrwa, J. Pleśniak, A.Gil, T.Brylewski
  Konferencja:
  XV Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska
  Data:
  konferencja 26-29.09.2018
  Status:
  Opublikowana