Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wzrost i domieszkowanie półprzewodników w procesach z fazy gazowej - analiza ab initio

2015/19/B/ST5/02136

Słowa kluczowe:

półprzewodniki domieszkowanie surfaktanty adsorpcja

Deskryptory:

 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stanisław Krukowski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 365 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-06

Zakończenie projektu: 2019-12-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 1. Ab initio and thermodynamic picture of Al adsorption of AlN(0001) surface - role of bond creation and electron transition contributions IF: 6,182
  Autorzy:
  Pawel Kempisty, Pawel Strak, Konrad Sakowski, Yoshihiro Kangawa, and Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2020, tom: 532, strony: 147419), Wydawca: Elsevier BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2020.147419 - link do publikacji
 2. DFT modeling of carbon incorporation in GaN(0001) and GaN(0001) metalorganic vapor phase epitaxy IF: 3,341
  Autorzy:
  Pawel Kempisty, Yoshihiro Kangawa, Akira Kusaba, Kenji Shiraishi, Stanislaw Krukowski, Michal Bockowski, Koichi Kakimoto, and Hiroshi Amano
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2017, tom: 111, strony: 141602), Wydawca: AMER INST PHYSICS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4991608 - link do publikacji
 3. Electronic Charge Transfer Contribution in Adsorption of Silicon at the SiC(0001) Surface - A Density Functional Theory (DFT) Study IF: 3,184
  Autorzy:
  Jakub Soltys, Jacek Piechota, Pawel Strak and Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 393, strony: 168 - 179), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Thermodynamics of GaN(s)-NH3(v)+N2(v)+H2(v) system - electronic aspects of the processes at GaN(0001) surface IF: 1,813
  Autorzy:
  Pawel Kempisty, Pawel Strak, Konrad Sakowski, Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  Surface Science (rok: 2017, tom: 662, strony: 12389), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.susc.2017.03.007 - link do publikacji
 5. Wurtzite quantum well structures under high pressure IF: 2,286
  Autorzy:
  Agata Kaminska, Kamil Koronski, Pawel Strak, Kamil Sobczak, Eva Monroy, and Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2020, tom: 128, strony: 050901-1-16), Wydawca: AMER INST PHYSICS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/5.0004919 - link do publikacji
 6. Chemical inactivity of GaN(0001) surface – the role of oxygen adsorption – ab initio picture IF: 2,593
  Autorzy:
  Pawel Kempisty, Paweł Strak, Konrad Sakowski, and Stanisław Krukows
  Czasopismo:
  Material Science in Semiconductor Processing (rok: 2019, tom: 91, strony: 252-259), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mssp.2018.11.023 - link do publikacji
 7. Intrasurface Electron Transition Contribution to Energy of Adsorption of Silicon at the SiC(0001) Surface - A Density Functional Theory (DFT) Study IF: 1,632
  Autorzy:
  Stanislaw Krukowski, Jakub Soltys, Jacek Piechota
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2017, tom: 468, strony: 870 - 873), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Case Report on: Dissipation of the excess energy of the adsorbate- thermalization via electron transfer
  Autorzy:
  awel Strak, Konrad Sakowski, Pawel Kempisty and Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  Journal of Physics and Astronomy (rok: 2107, tom: 5, strony: 4), Wydawca: Trade Science Inc.
  Status:
  Opublikowana
 9. Ab initio determination of electron affinity of polar nitride surfaces, clean and under Cs coverage IF: 1,73
  Autorzy:
  Pawel Strak, Pawel Kempisty, Konrad Sakowski and Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  Journal of Vacuum Science and Technology A (rok: 2017, tom: 35, strony: 021406-1-17), Wydawca: A V S AMER INST PHYSICS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1116/1.4975332 - link do publikacji
 10. Catalytic Synthesis of Nitric Monoxide at AlN(0001) Surface: Ab Initio Analysis IF: 4,309
  Autorzy:
  Pawel Strak, Konrad Sakowski, Pawel Kempisty, Izabella Grzegory, Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2019, tom: 123, strony: 10893 - 10906), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.8b12472 - link do publikacji
 11. Adsorption of N2 and H2 at AlN(0001) Surface: Ab Initio Assessment of the Initial Stage of Ammonia Catalytic Synthesis IF: 4,484
  Autorzy:
  Pawel Strak, Konrad Sakowski, Pawel Kempisty, Izabella Grzegory, Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2018, tom: 122, strony: 20301-20311), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.8b05009 - link do publikacji
 12. Dissipation of the excess energy of the adsorbate- thermalization via electron transfer IF: 4,242
  Autorzy:
  Pawel Strak, Konrad Sakowski, Pawel Kempisty, Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2017, tom: 19, strony: 9149 - 9155), Wydawca: ROYAL SOC CHEMISTRY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp00235a - link do publikacji
 13. Instantaneous decay rate analysis of time resolved photoluminescence (TRPL): application to nitrides and nitride structures IF: 4,175
  Autorzy:
  Pawel Strak, Kamil Koronski, Konrad Sakowski, Kamil Sobczak, Jolanta Borysiuk, Krzysztof P. Korona, Piotr A. Drózdz, Ewa Grzanka, Marcin Sarzynski, Andrzej Suchocki, Eva Monroy, Stanislaw Krukowski, and Agata Kaminska
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2020, tom: 823, strony: 153791-1-17), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE SA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2020.153791 - link do publikacji
 14. Thermodynamic foundations of applications of ab initio methods for determination of the adsorbate equilibria: hydrogen at GaN(0001) surface IF: 4,242
  Autorzy:
  Pawel Kempisty, Pawel Strak, Konrad Sakowski, Yoshihiro Kangawa, and Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2017, tom: 19, strony: 29676 - 29684), Wydawca: ROYAL SOC CHEMISTRY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp05214f - link do publikacji