Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowoczesne metody spektroskopowe w diagnostyce i zwalczaniu nowotworów z wykorzystaniem platformy wielomodułowej : obrazowanie Ramana/SERS/Fluorescencja/IR/SNOM/AFM/spektroskopia femtosekundowa-od pojedynczej komórki do tkanki ludzkiego mózgu i gruczołu piersiowego

2015/19/B/ST4/01878

Słowa kluczowe:

spektroskopia molekularna nowoczesne metody diagnostyki nowotworów mózgu ludzkiego i gruczołu piersiowego MCF10A MCF7 MDA-MB231 U87MG

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych
 • ST4_2: Nanochemia

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Halina Abramczyk 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 947 336 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-08

Zakończenie projektu: 2020-07-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Novel strategies of Raman imaging for monitoring the therapeutic benefit of temozolomide in glioblastoma IF: 2463
  Autorzy:
  A. Imiela , J. Surmacki , H. Abramczyk
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2020, tom: 1217, strony: 128381), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2020.128381 - link do publikacji
 2. Angiogenesis - a crucial step in breast cancer growth, progression and dissemination by Raman imaging IF: 2,88
  Autorzy:
  Monika Kopeć, Halina Abramczyk
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 198, strony: 338–345), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2018.02.058 - link do publikacji
 3. Development of a new diagnostic Raman method for monitoring epigenetic modifications in the cancer cells of human breast tissue IF: 1,9
  Autorzy:
  Beata Brozek-Pluska, Monika Kope´c and Halina Abramczyk
  Czasopismo:
  Analytical Methods (rok: 2016, tom: 8, strony: 8542–8553), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ay02559e - link do publikacji
 4. Histochemical analysis of human breast tissue samples by IR and Raman spectroscopies. Protocols discussion IF: 2,006
  Autorzy:
  Beata Brozek-Pluska, Monika Kopec, Jakub Surmacki, Halina Abramczyk
  Czasopismo:
  Infrared Physics & Technology (rok: 2018, tom: 93, strony: 247–254), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.infrared.2018.08.005 - link do publikacji
 5. Raman spectroscopy for medulloblastoma IF: 1,235
  Autorzy:
  Bartosz Polis, Anna Imiela, Lech Polis, Halina Abramczyk
  Czasopismo:
  Child's Nervous System (rok: 2018, tom: 34, strony: 2425–2430), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00381-018-3906-7 - link do publikacji
 6. Advances in Raman imaging combined with AFM and fluorescence microscopy are beneficial for oncology and cancer research IF: 4,717
  Autorzy:
  H. Abramczyk, A. Imiela, B. Brozek-Pluska, M. Kopec M
  Czasopismo:
  Nanomedicine Future Medicine (rok: 2019, tom: 14, strony: 1873-1888), Wydawca: Future Medicine Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2217/nnm-2018-0335 - link do publikacji
 7. Polarized Raman microscopy imaging: Capabilities and challenges for cancer research IF: 4,513
  Autorzy:
  Abramczyk H., Brozek-Pluska B., Kopec M.
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2018, tom: 259, strony: 102–111), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2018.03.016 - link do publikacji
 8. Apical-basal polarity of epithelial cells imaged by Raman microscopy and Raman imaging: Capabilities and challenges for cancer research IF: 3,187
  Autorzy:
  H. Abramczyk, B. Brozek-Pluska
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2017, tom: 245, strony: 52–61), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2017.05.142 - link do publikacji
 9. Monitoring glycosylation metabolism in brain and breast cancer by Raman imaging IF: 4,609
  Autorzy:
  M. Kopec, A. Imiela, H. Abramczyk
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2019, tom: 9, strony: 44939), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-36622-7 - link do publikacji
 10. Novel strategies of Raman imaging for monitoring the therapeutic benefit of temozolomide in glioblastoma IF: 2,463
  Autorzy:
  Anna Imiela, Jakub Surmacki, H. Abramczyk
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2020, tom: 1217, strony: 128381), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2020.128381 - link do publikacji
 11. Photostability of biological systems—Femtosecond dynamics of zinc tetrasulfonated phthalocyanine at cancerous and noncancerous human Breast tissues IF: 2,493
  Autorzy:
  H. Abramczyk, B. Brozek-Pluska, J. Surmacki, M. Tondusson, E.Freysz
  Czasopismo:
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (rok: 2017, tom: 332, strony: 10–24), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotochem.2016.08.012 - link do publikacji
 12. Novel strategies of Raman imaging for exploring cancer lipid reprogramming IF: 4,561
  Autorzy:
  H. Abramczyk, A. Imiela, A. Śliwińska
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2019, tom: 274, strony: 52-59), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 13. The biochemical, nanomechanical and chemometric signatures of brain cancer IF: 2,346
  Autorzy:
  H. Abramczyk, A. Imiela
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 188, strony: 8–19), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.06.037 - link do publikacji
 14. Novel strategies of Raman imaging for brain tumor research IF: 5,168
  Autorzy:
  A. Imiela, B. Polis , L. Polis, H. Abramczyk
  Czasopismo:
  Oncotarget (rok: 2017, tom: 8, strony: 85290-85310), Wydawca: Impact Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18632/oncotarget.19668 - link do publikacji
 15. Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Analysis of Human Breast Cancer via Silver Nanoparticles: An Examination of Fabrication Methods IF: 1,391
  Autorzy:
  Beata Brozek-Pluska , Monika Kopec, Jakub Surmacki
  Czasopismo:
  Journal of Spectroscopy (rok: 2018, tom: 2018, strony: Article ID 4893274, 8 pages), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2018/4893274 - link do publikacji
 1. Nanooncological ptatform as a tool for proteomic, lipidomic, glycomic, epigenetic studies.
  Autorzy:
  H. Abramczvk, M. Kopec, J. Surmacki, B. Brozek-Pluska
  Konferencja:
  Bioinfomics 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Bioinfomics 2019
  Data:
  konferencja 2019-10-24-27
  Status:
  Opublikowana
 2. Angiogeneza-przełomowy krok e rozwoju i progresji raka piersi-obrazowanie ramanowskie oraz AFM
  Autorzy:
  M. Kopeć, B. Brożek-Płuska, H. Abramczyk, J. Musiła, R. Kordek
  Konferencja:
  V Łodzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 11-12 Maja
  Status:
  Opublikowana
 3. Linear and Non-linear Optics in Cancer Research
  Autorzy:
  H. Abramczyk, A. Jarota, A. Imiela, J, Surmacki
  Konferencja:
  International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2019, ), Wydawca: Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Science Wroclaw
  Data:
  konferencja 2019- 09-15-19
  Status:
  Opublikowana
 4. Nanooncology: Raman imaging and atomic force microscopy as a tool for proteomic, lipidomic, glycomic, epigenetic stu dies. The biochemical, nanomechanical and chemometric signatures of brain, breast and colon cancers
  Autorzy:
  H. Abramczyk, M. Kopeć, B. Brożek-Płuska, A. Imiela
  Konferencja:
  XIV th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLECULAR SPECTROSCOPY From Molecules to Functional Materials (rok: 2017, ), Wydawca: AGH-University of Science and Technology, Kraków, Poland
  Data:
  konferencja 42981
  Status:
  Opublikowana
 5. Spektroskopia Ramana, obrazowanie Ramana oraz obrazowanie fluorescencyjne w analizie układów biologicznych-możliwości i perspektywy
  Autorzy:
  M. Kopeć, J. Surmacki, B. Brożek-Płuska, H. Abramczyk, A. K. Olejnik, A. Kaufman-Szymczyk, K. Lubecka-Pietruszewska, K. Fabianowska-Majewska, J. Musiał, R. Kordek
  Konferencja:
  Wała Wielka Nauka (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 9-10 Grudnia
  Status:
  Opublikowana
 6. Label-free optical analysis of human brain cancer cells
  Autorzy:
  B.Brozek-Pluska, A. Imiela, J. Surmacki, H. Abramczyk
  Konferencja:
  SPEC_2018 (rok: 2018, ), Wydawca: 10th SPEC_2018
  Data:
  konferencja 05-10.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 1. Applications of Raman scattering in biomedicine, telecommunication and thermography
  Autorzy:
  H. Abramczyk, M. Kopeć
  Książka:
  Measurement Automation Monitoring (rok: 2017, tom: 63, strony: 38-40), Wydawca: PAK
  Status:
  Opublikowana