Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Molekularna i funkcjonalna analiza interleukiny 18 (IL-18), jej receptora (IL-18R) i wiążącego ją białka w aktywnej gruźlicy i latentnej infekcji

2015/19/N/NZ6/01385

Słowa kluczowe:

gruźlica latentne zakażenie M. tuberculosis IL-18 IL-18BP

Deskryptory:

 • NZ6_2: Immunologia kliniczna
 • NZ6_1: Odporność swoista i nieswoista

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Sebastian Wawrocki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 144 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-09-02

Zakończenie projektu: 2019-09-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Interleukin-18, Functional IL-18 Receptor and IL-18 Binding Protein Expression in Active and Latent Tuberculosis. IF: 3,018
  Autorzy:
  Sebastian Wawrocki, Grzegorz Kielnierowski, Wiesława Rudnicka, Michał Seweryn, Magdalena Druszczynska
  Czasopismo:
  Pathogens (rok: 2020, tom: 9(6), strony: 451), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/pathogens9060451 - link do publikacji
 2. Lack of significant effect of interleukin-18 gene variants on tuberculosis susceptibility in the Polish population. IF: 1,626
  Autorzy:
  Sebastian Wawrocki, Grzegorz Kielnierowski, Wiesława Rudnicka, Magdalena Druszczyńska
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2019, tom: 66, strony: 337–342), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2019_2797 - link do publikacji
 3. IL-18/IL-37/IP-10 signaling complex as a potential biomarker for discriminating active and latent TB IF: 2,776
  Autorzy:
  Sebastian Wawrocki, Michal Seweryn, Grzegorz Kielnierowski, Wiesława Rudnicka, Marcin Włodarczyk, Magdalena Druszczyńska
  Czasopismo:
  PlosOne (rok: 2019, tom: 14(12), strony: e0225556), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0225556 - link do publikacji
 4. Inflammasomes in Mycobacterium tuberculosis-Driven Immunity IF: 1,459
  Autorzy:
  Sebastian Wawrocki, Magdalena Druszczynska
  Czasopismo:
  Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology (rok: 2017, tom: Volume 2017, strony: 9), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2017/2309478 - link do publikacji
 1. IL-18 and IFN-γ production in cultures of blood stimulated with Mycobacterium tuberculosis antigens
  Autorzy:
  S. Wawrocki, M. Włodarczyk, W. Rudnicka, M. Druszczyńska
  Konferencja:
  III Internationa Conference of Cell Biology (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
  Data:
  konferencja 26-27 maj
  Status:
  Opublikowana
 2. Association of cytokine gene polymorphisms with pulmonary tuberculosis in adults in Poland
  Autorzy:
  S. Wawrocki, M. Włodarczyk, G. Kielnierowski, L. Zhuravska, W. Rudnicka, M. Druszczyńska
  Konferencja:
  VIII Internationa Conference of Biotechnology Students (rok: 2016, ), Wydawca: Scientific Association of Biotechnology Students Gdańsk University of Technology
  Data:
  konferencja 25-27 listopad
  Status:
  Opublikowana
 3. IL-18 and IL-18BP as markers of active and latent tuberculosis
  Autorzy:
  S. Wawrocki, J. Olszewicz, A. Lizińczyk, M.Druszczyńska
  Konferencja:
  IV "Microbiology in Health Care and Environmental Protection" - MIKROBIOT 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Data:
  konferencja 19 - 21 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. Interleukina 18 (IL-18) oraz wiążące ją białko (IL-18BP) w odpowiedzi odpornościowej na prątki Mycobacterium tuberculosis
  Autorzy:
  S. Wawrocki, M. Włodarczyk, W. Rudnicka, M. Druszczyńska
  Konferencja:
  PTM wczoraj - dziś - jutro (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
  Data:
  konferencja 22-23 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 5. Evaluation of IL-18 and interleukin-18 binding protein (IL-18BP) as possible biomarkers of latent Mycobacterium tuberculosis infection
  Autorzy:
  S. Wawrocki, M. Włodarczyk, W. Rudnicka, M. Druszczyńska
  Konferencja:
  SIMC Internationa Medical Congress of Silesia (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Data:
  konferencja 27-28 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 6. IL-18 secretion in relation to IL-18 gene polymorphism in Mycobacterium tuberculosis-infected and uninfected individuals"
  Autorzy:
  S. Wawrocki, M. Włodarczyk, W. Rudnicka, M. Druszczyńska
  Konferencja:
  7th International Weigl Conference (rok: 2017, ), Wydawca: 7th International Weigl Conference
  Data:
  konferencja 26-29 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 7. IL-18 i IL-18BP w aktywnym zakażeniu Mycobacterium tuberculosis
  Autorzy:
  S. Wawrocki, A. Lizińczyk, J. Olszewicz, M. Włodarczyk, W. Rudnicka, M. Druszczyńska
  Konferencja:
  III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 1-2 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 8. Optymalizacja warunków qPCR dla oceny ekspresji genu IL-18 oraz białka (IL-18BP) i receptora ją wiążącego (IL-18R)
  Autorzy:
  S. Wawrocki, M. Druszczyńska
  Konferencja:
  III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 11-12 maj
  Status:
  Opublikowana