Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod z zakresu rozpoznawania obrazów do kompleksowej analizy zlewniowej wpływu antropogenicznych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych na jakość zasobów wodnych

2015/19/B/ST10/02167

Słowa kluczowe:

sztuczne sieci neuronowe rozpoznawanie obrazów antropogeniczne źródła zanieczyszczeń związki biogenne dioksyny bakterie chorobotwórcze ogólna toksyczność wody i ścieków kompleksowa analiza zagrożeń środowiska zlewnia Pilicy

Deskryptory:

 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Edyta Kiedrzyńska 

Liczba wykonawców projektu: 20

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 634 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-08-18

Zakończenie projektu: 2020-04-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 1. The impact ofWWTP size and sampling season on the prevalence of antibiotic resistance genes in wastewater and the river system IF: 7,963
  Autorzy:
  Monika Harnisz, Edyta Kiedrzyńska, Marcin Kiedrzyński, Ewa Korzeniewska, Małgorzata Czatzkowska, Izabela Koniuszewska, Adam Jóźwik, Sebastian Szklarek , Sebastian Niestępski, Maciej Zalewski
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2020, tom: 741, 140466, strony: 44940), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2020.140466 - link do publikacji
 2. Catchment scale analysis of occurrence of antibiotic resistance genes in treated wastewater IF: 3,215
  Autorzy:
  Małgorzata Czatzkowska, Monika Harnisz*, Edyta Kiedrzyńska, Marcin Kiedrzyński, Izabela Koniuszewska, Ewa Korzeniewska, Sebastian Szklarek, Maciej Zalewski
  Czasopismo:
  Ecohydrology and Hydrobiology (rok: 2020, tom: 20, strony: 45280), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecohyd.2019.06.002 - link do publikacji
 3. An ecohydrological approach to the river contamination by PCDDs, PCDFs and dl-PC Bs – concentrations, distribution and removal using phytoremediation techniques IF: 4,116
  Autorzy:
  M. Urbaniak, E. Kiedrzyńska, A. Wyrwicka, M. Zieliński, E. Mierzejewska, M. Kiedrzyński, K. Kannan & M. Zalewski
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2019, tom: 9:19310, strony: 44943), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-019-55973-3 - link do publikacji
 4. The occurrence of antibiotic-resistance genes in the Pilica River, Poland IF: 3,215
  Autorzy:
  Izabela Koniuszewska, Ewa Korzeniewska*, Monika Harnisz, Edyta Kiedrzyńska, Marcin Kiedrzyński, Małgorzata Czatzkowska, Paweł Jarosiewicz, Maciej Zalewski
  Czasopismo:
  Ecohydrology and Hydrobiology (rok: 2020, tom: 20, strony: 44937), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecohyd.2019.09.002 - link do publikacji
 5. A catchment-scale assessment of the sanitary condition of treated wastewater and river water based on fecal indicators and carbapenem-resistant Acinetobacter spp IF: 7,963
  Autorzy:
  Liliana Serwecinska; Edyta Kiedrzyńska; Marcin Kiedrzyński
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2021, tom: 750, 142266, strony: 44945), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2020.142266 - link do publikacji
 6. Comparing ecotoxicological and physicochemical indicators of municipal wastewater effluent and river water quality in a Baltic Sea catchment in Poland IF: 4,958
  Autorzy:
  Sebastian Szklarek; Edyta Kiedrzyńska; Marcin Kiedrzyński; Joanna Mankiewicz-Boczek; William J Mitsch; Maciej Zalewski
  Czasopismo:
  Ecological Indicators (rok: 2021, tom: 126, 107611, strony: 44938), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecolind.2021.107611 - link do publikacji
 7. The enhancement of valley water retentiveness in climate change conditions IF: 7,963
  Autorzy:
  Edyta Kiedrzyńska, Kamila Belka, Paweł Jarosiewicz, Marcin Kiedrzyński, Maciej Zalewski
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2021, tom: 799, 149427, strony: 44946), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2021.149427 - link do publikacji
 8. The use of a hybrid Sequential Biofiltration System for the improvement of nutrient removal and PCB control in municipal wastewater IF: 4,259
  Autorzy:
  Kiedrzyńska E., Urbaniak M., Kiedrzyński M., Jóźwik A., Bednarek A., Gągała I., Zalewski M.
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 4,09513888888889, strony: 44940), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-05555-y - link do publikacji
 1. Biogeographical, multi-dimensional approach to analysis of relation between land use and surface water contamination: case study from the Baltic Sea basin to the Pilica River catchment
  Autorzy:
  Kiedrzyńska E. and Kiedrzyński M.
  Konferencja:
  9th Biennial Conference, International Biogeography Society, Malaga, Spain (rok: 2019, ), Wydawca: International Biogeography Society
  Data:
  konferencja 2019-01-08/12
  Status:
  Opublikowana
 2. Physiological response of macrophytes to the conditions prevailing in the hybrid sequential biofiltration system
  Autorzy:
  Anna Wyrwicka, Edyta Kiedrzyńska, Marcin Kiedrzyński, Anna Zywert
  Konferencja:
  10th International Conference On Environmental Engineering And Management - ICEEM10 (rok: 2019, ), Wydawca: European Federation of Biotechnology
  Data:
  konferencja 18-21 September 2019
  Status:
  Opublikowana
 3. Plants in Ecohydrological Action: Examples from Natural and Constructed Systems
  Autorzy:
  Marcin Kiedrzyński, Edyta Kiedrzyńska, Anna Wyrwicka, Maciej Zalewski
  Konferencja:
  International Symposium of Ecohydrology and Water Security: Opportunities & Challenges, from Developing Countries, (rok: 2018, ), Wydawca: College of Urban and Environmental Sciences, Northwest University, China
  Data:
  konferencja 16-18 October 2018, Xi'an Shaanxi, China
  Status:
  Opublikowana
 4. Zastosowanie baterii biotestów do oceny toksyczności ścieków oczyszczonych odprowadzanych z komunalnych oczyszczalni w zlewni Pilicy.
  Autorzy:
  Szklarek S., Kiedrzyńska E, Mankiewicz-Boczek J.,
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna - Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych (rok: 2018, ), Wydawca: Gdański Uniwersytet Medyczny Zakład Toksykologii Środowiska
  Data:
  konferencja 18 - 20.04.2018, Kraków, Poland
  Status:
  Opublikowana
 5. ANALYSIS OF THE ANTHROPOGENIC POLLUTION OF WATER BASED ON A RIVER CATCHMENT AND RIVER CONTINUUM APPROACH
  Autorzy:
  Edyta Kiedrzyńska, Marcin Kiedrzyński, and Maciej Zalewski
  Konferencja:
  9th International Workshop on Chemical Bioavailability in the Terrestial Environment (rok: 2017, ), Wydawca: IUNG PIB
  Data:
  konferencja 5-8.11.2017, Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 6. ECOHYDROLOGICAL BIOTECHNOLOGIES FOR MITIGATION OF NUTRIENT FLUXES FROM CATCHMENT INTO RIVER SYSTEMS
  Autorzy:
  Edyta KIEDRZYŃSKA, Marcin KIEDRZYŃSKI, Magdalena URBANIK2 Maciej ZALEWSKI
  Konferencja:
  2nd African International Symposium – ECOHYDROLOGY for water, biodiversity, ecosystem services and resilience in Africa (rok: 2016, ), Wydawca: Ministry of Water, Irrigation and Electricity, Federal Democratic Republic of Ethiopia; UNESCO IHP; ERCE PAN
  Data:
  konferencja 10-11.11.2016, Addis Ababa Ethiopia.
  Status:
  Opublikowana
 7. WATER DRAMA IN THE ANTHROPOCENE: ECOHYDROLOGY TOWARDS A RESILIENCE-BASED PERSPECTIVE ON WATER FOR MAN AND RIVER BASIN SUSTAINABILITY
  Autorzy:
  Edyta Kiedrzyńska, Marcin Kiedrzyński, Maciej Zalewski,
  Konferencja:
  International Symposium Ecohydrology for the Circular economy, and Nature-based solutions towards mitigation /adaptation to Climate change (rok: 2017, ), Wydawca: European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences 3 Tylna Str., 90-364 Lodz, Poland
  Data:
  konferencja 26-28.09.2017, Łódź, Polska
  Status:
  Opublikowana
 8. Water and Wastewater - Ecohydrological analysis of anthropogenic pollution of water resources from global to river catchment scale
  Autorzy:
  Edyta KIEDRZYŃSKA, Marcin KIEDRZYŃSKI, Maciej ZALEWSKI
  Konferencja:
  6th IAHR Europe Congress (rok: 2021, ), Wydawca: SGGW, Instytut Geofizyki PAN
  Data:
  konferencja przełożona z powodu Covid-19 na - February 15-18, 2021
  Status:
  Opublikowana
 9. Wetland vegetation in nature conservation and water quality protection
  Autorzy:
  Kiedrzyński M. and Kiedrzyńska E.
  Konferencja:
  Wetlands mitigating harmful algal blooms (rok: 2019, ), Wydawca: Everglades Wetland Research Park and Ohio Wetlands Associacion
  Data:
  konferencja 43680
  Status:
  Opublikowana
 10. ZLEWNIOWE PODEJŚCIE DO ANALIZY ZANIECZYSZCZEŃ ANTROPOGENICZNYCH RZEK
  Autorzy:
  Edyta Kiedrzyńska, Marcin Kiedrzyński, Maciej Zalewski,
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Feniks
  Data:
  konferencja 7-9 czerwca 2017, Szczecin – Siemczyno, Polska
  Status:
  Opublikowana
 11. Zwiększanie ekohydrologicznego potencjału WBRSC (W – Water, B – Biodiversity, R – Resilience, S – ecosysytem servives, C –cultural heritage) – możliwości i wyzwania
  Autorzy:
  Zalewski M., and Kiedrzyńska E
  Konferencja:
  II KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "FUNKCJONOWANIE I OCHRONA WÓD PŁYNĄCYCH" PotamON 2019. Biocenozy wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych. (rok: 2019, ), Wydawca: volumina.pl Daniel Krzanowski;
  Data:
  konferencja 25-27 wrzesień 2019
  Status:
  Opublikowana
 12. APPLICATION OF CCHE2D HYDRODYNAMIC MODEL FOR UNDERSTANDING OF THE NUTRIENTS FLUX IN THE SULEJÓW RESERVOIR AT PILICA RIVER, POLAND
  Autorzy:
  Artur MAGNUSZEWSKI, Emilia GODLEWSKA, Maciej LENARTOWICZ, Edyta KIEDRZYŃSKA, Marcin JASKULSKI
  Konferencja:
  International Symposium Ecohydrology for the Circular economy, and Nature-based solutions towards mitigation /adaptation to Climate change (rok: 2017, ), Wydawca: European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences 3 Tylna Str., 90-364 Lodz, Poland
  Data:
  konferencja 26-28.09.2017, Łódź, Polska
  Status:
  Opublikowana
 13. Sanitary assessment of treated wastewater as an element of ecohydrological research on a catchment scale
  Autorzy:
  Liliana SERWECIŃSKA, Edyta KIEDRZYŃSKA, Marcin KIEDRZYŃSKI
  Konferencja:
  6th IAHR Europe Congress (rok: 2021, ), Wydawca: SGGW, Instytut Geofizyki PAN
  Data:
  konferencja przełożona z powodu Covid-19 na - February 15-18, 2021
  Status:
  Opublikowana
 14. The dynamics of the environmental resistome in flowing water
  Autorzy:
  Korzeniewska E., Harnisz M., Koniuszewska I., Czatzkowska M., Kiedrzyńska E.
  Konferencja:
  EDAR 2019, 5th International Symposium On The Environmental Dimension Of Antibiotic Resistance (rok: 2019, ), Wydawca: EDAR 2019, Hong Kong, China.
  Data:
  konferencja 9–14 June 2019,
  Status:
  Opublikowana
 15. Water security and ecohydrological solutions for water quality improvement
  Autorzy:
  Kiedrzyńska E. and Kiedrzyński M
  Konferencja:
  Wetlands mitigating harmful algal blooms (rok: 2019, ), Wydawca: Everglades Wetland Research Park and Ohio Wetlands Associacion
  Data:
  konferencja 43680
  Status:
  Opublikowana
 16. Ekotoksykologiczna ocena jakości oczyszczonych ścieków komunalnych w zlewni rzeki Pilicy
  Autorzy:
  Sebastian Szklarek, Edyta Kiedrzyńska, Marcin Kiedrzyński, Joanna Mankiewicz-Boczek, Maciej Zalewski
  Konferencja:
  IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna "Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych" (rok: 2019, ), Wydawca: Gdański Uniwersytet Medyczny Zakład Toksykologii Środowiska
  Data:
  konferencja 8-10 kwietnia 2019
  Status:
  Opublikowana
 17. Biomonitoring zagrożeń oraz rozwiązania biotechnologiczne dla poprawy jakości wód powierzchniowych
  Autorzy:
  MANKIEWICZ-BOCZEK J., SZKLAREK S., KIEDRZYŃSKA E., BEDNAREK A., SERWECIŃSKA L., FONT NAJERA A., KIEDRZYŃSKI M., ZALEWSKI M.
  Konferencja:
  IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna "Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych" (rok: 2019, ), Wydawca: Gdański Uniwersytet Medyczny Zakład Toksykologii Środowiska
  Data:
  konferencja 8-10 kwietnia 2019
  Status:
  Opublikowana
 18. Ecohydrological Analysis of Water Availability and an Anthropogenic Pollution from Global to Regional Scale - Nature-Based Solutions as a Key Point in a River Basin Management. International Symposium of Ecohydrology and Water Security: Opportunities & Challenges from Developing Countries 16-18 October, 2018 Xi'an, Shaanxi, China. Oral presentation
  Autorzy:
  Kiedrzyńska E., Kiedrzyński M., Zalewski M.,
  Konferencja:
  International Symposium of Ecohydrology and Water Security: Opportunities & Challenges from Developing Countries (rok: 2018, ), Wydawca: College of Urban and Environmental Sciences, Northwest University, China
  Data:
  konferencja 16-18 October 2018, Xi'an, Shaanxi, China
  Status:
  Opublikowana
 19. Holistic approach to the problem of river contamination by selected POPs and possibilities for their removal using environment friendly technologies: the case of Pilica River (Central Poland).
  Autorzy:
  Urbaniak M., Kiedrzyńska E., Wyrwicka A., Zieliński M.
  Konferencja:
  38th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants Dioxin 2018 & 10th International PCB Workshop (rok: 2018, ), Wydawca: Gdańsk University Press
  Data:
  konferencja 26-31 August 2018, Kraków, Poland.
  Status:
  Opublikowana