Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Reakcja krajobrazu na zmiany klimatu i bezpośredni wpływ człowieka: Analiza ilościowa zagrożeń grawitacyjnymi procesami masowymi w tropikalnych obszarach górskich

2015/19/D/ST10/00251

Słowa kluczowe:

geomorfologia GIS obszary górskie geo-zagrożenia

Deskryptory:

  • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi
  • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Tomczyk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 399 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-14

Zakończenie projektu: 2021-07-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.