Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elektronowy aspekt ograniczonej stabilności tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw Li-ion - przyczyny i wyzwania

2015/19/B/ST8/00856

Słowa kluczowe:

Li-ion batteries tlenki metali przejściowych struktura elektronowa właściwości transportowe

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janina Molenda 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 991 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-24

Zakończenie projektu: 2019-07-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Piec muflowy. Za kwotę 22 000 PLN
 2. Kriostat azotowy. Za kwotę 110 000 PLN
 3. Oprogramowanie "Diamond Crystal and Molecular Structure Visualization" wersja 4. Za kwotę 10 000 PLN
 4. Układ do pomiaru przewodnictwa elektycznego i siły termoelektrycznej do współpracy z kriostatem azotowym. Za kwotę 85 000 PLN
 5. Wielokanałowy potencjostat-galwanostat. Za kwotę 220 000 PLN
 6. Układ do kontroli atmosfery w czasie syntezy i wysokotemperaturowych pomiarów właściwości elektrycznych materiałów w funkcji ciśnienia parcjanego tlenu. (2 szt.). Za kwotę 20 000 PLN
 7. Komputer. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (24)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Correlation between electronic structure, transport and electrochemical properties of a LiNi1-y-zCoyMnzO2 cathode material IF: 4,123
  Autorzy:
  Janina Molenda, Anna Milewska, Wojciech Zajac, Michal Rybski, Janusz Tobola
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2017, tom: vol. 19, strony: 25697-25706), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp04633b - link do publikacji
 2. Overcoming transport and electrochemical limitations in the high-voltage Na0.67Ni0.33Mn0.67-yTiyO2 (0 ≤ y ≤ 0.33) cathode materials by Ti-doping IF: 6,945
  Autorzy:
  A. Milewska, K. Świerczek, W. Zając, J. Molenda
  Czasopismo:
  Journal of Power Sources (rok: 2018, tom: 404, strony: 39-46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378775318310826?via%3Dihub - link do publikacji
 3. High-Performance Li-Rich Layered Transition Metal Oxide Cathode Materials for Li-Ion Batteries IF: 3,662
  Autorzy:
  Katarzyna Redel, Andrzej Kulka, Anna Plewa, and Janina Molenda
  Czasopismo:
  Journal of The Electrochemical Society (rok: 2019, tom: 166, strony: A5333-A5342), Wydawca: ECS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.0511903jes - link do publikacji
 4. In-situ structural studies of manganese spinel-based cathode materials IF: 4,798
  Autorzy:
  Łukasz Kondracki, Andrzej Kulka, Anna Milewska, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2017, tom: 227, strony: 294-302), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2017.01.015 - link do publikacji
 5. Electronic structure 'engineering' in the development of materials for Li-ion and Na-ion batteries IF: 1,52
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Czasopismo:
  Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (rok: 2017, tom: 8, strony: 015007 (6pp)), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2043-6254/aa5955 - link do publikacji
 6. LiNi0.6Co0.4-zTizO2 - new cathode materials for Li-ion batteries IF: 2,354
  Autorzy:
  Dominika Baster, Piotr Paziak, Magdalena Ziąbka, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2018, tom: 320, strony: 118-125), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2018.03.002 - link do publikacji
 7. Operando XRD studies as a tool for determination of transport parameters of mobile ions in electrode materials IF: 6,395
  Autorzy:
  Ł. Kondracki, A. Kulka, K. Świerczek, M. Ziąbka, J. Molenda
  Czasopismo:
  Journal of Power Sources (rok: 2017, tom: 369, strony: 44931), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpowsour.2017.09.072 - link do publikacji
 1. Comprehensive studies of Na0.7Fe0.5Mn0.5O2 – cathode material for sodium-ion batteries
  Autorzy:
  D. Baster, S. Lafuerza, J. Molenda
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 18-23 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. Electronic structure engineering" as a new approach to materials design for Li-ion and Na-ion batteries
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 3-9 września
  Status:
  Opublikowana
 3. High-voltage Na0.67Ni0.33Mn0.67−yTiyO2−δ (0 ≤ y ≤ 0.33) cathodes for Na-ion batteries
  Autorzy:
  A.Milewska, W. Zając, K. Świerczek, J. Toboła, J. Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, poster
  Data:
  konferencja 3-9 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Structural, electrical and electrochemical properties of new high- voltage Na0.67Ni0.33Mn0.67−yTiyO2−δ (0≤y≤0.33) cathode material
  Autorzy:
  A.Milewska, K. Świerczek, W. Zając, Ł. Sawczuk, J. Toboła, J. Molenda
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 18-23 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. Wysokosprawne i skalowalne systemy magazynowania energii
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  XV Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów (rok: 2018, ), Wydawca: wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 26-29 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Akumulatory Li-ion i Na-ion strategią rozwoju polskiej gospodarki/Biuletyn AGH
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  2 nd Conference "E-mobility - challenges for the power industry, local governments and transport" (rok: 2018, ), Wydawca: AGH Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie
  Data:
  konferencja 19 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 7. Ceramiczne elektrolity stałe dla nowej generacji ogniw litowych typu all-solid-state
  Autorzy:
  Wojciech Zając
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Electronic structure calculations in materials converting energy
  Autorzy:
  J. Toboła, B. Wiendlocha, J. Molenda, M. Rybski
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 3-9 września
  Status:
  Opublikowana
 9. Impact of high chemical disorder on reversible energy storage in 3d layered oxide
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  22nd International Conference on Solid State Ionics (rok: 2019, ), Wydawca: wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 16-21 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 10. Opracowanie metody syntezy tlenku LiNi0,6Co0,1Al0,3O2 do zastosowania jako materiał katodowy w ogniwach typu Li-ion
  Autorzy:
  Weronika Buchała, Dominika Baster
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 11. Structural, electrical and electrochemical properties of the LiNi0.9−yCoyMn0.1O2 cathodes for Li-ion batteries – electronic structure studies
  Autorzy:
  A.Milewska, W. Zając, J. Toboła, J. Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, poster
  Data:
  konferencja 3-9 września
  Status:
  Opublikowana
 12. The ability of manganese spinels to intercalate different alkaline metal ions (Li, Na)
  Autorzy:
  Ł. Kondracki, D. Baster, J. Molenda
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 18-23 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 13. Wyzwania i możliwości w projektowaniu ogniw Li-ion i Na-ion dla pojazdów elektrycznych i wielkoskalowych magazynów energii elektrycznej
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2018, ), Wydawca: wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 19 września
  Status:
  Opublikowana
 14. Electronic structure "engineering" as a new tool in the development of materials for Li-ion and Na-ion batteries
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 18-23 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 15. In operando XRD studies as a tool for determination of lithium ions kinetics in electrode materials
  Autorzy:
  Ł. Kondracki, A. Kulka, K. Świerczek, M. Ziąbka, J. Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 3-9 września
  Status:
  Opublikowana
 16. Na0.67Ni0.33Mn0.67-yTiyO2 materiał katodowy do ogniw sodowych o wysokiej gęstości energii, Na0.67Ni0.33Mn0.67-yTiyO2 cathode material for Na-ion batteries with high energy density/Biuletyn PSWiOP
  Autorzy:
  Anna Milewska
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 17. Akumulatory Li-ion i Na-ion strategią rozwoju polskiej gospodarki, Li-ion and Na-ion batteries as a strategy for development of Polish economy/Biuletyn PSWiOP
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 18. New tool in the development of cathode materials for Li-ion and Na-ion batteries
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  EMN Meeting on Materials Chemistry 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 6-10 listopad
  Status:
  Opublikowana
 19. A new cathode material for Li-ion batteries LiNi0.6Co0.4-zTizO2 (z=0.1, 0.2, 0.3)
  Autorzy:
  Dominika Baster, Piotr Paziak, Magdalena Ziąbka, Janina Molenda
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 18-23 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 20. Perspektywy rozwoju ogniw litowych i sodowych/Nowa Energia
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego, Centrum Studiów Zaawansowanych, Wydział Zarządzania oraz Centrum Informatyzacji, Politechnika Warszawska (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia"
  Data:
  konferencja 6 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 21. Rola Ti jako dodatku do nowych wysokonapięciowych materiałów katodowych Na0,67Ni0,33Mn0,67-yTiyO2 (0 ≤ y ≤ 0,33)
  Autorzy:
  A. Milewska, K. Świerczek, W. Zając, J. Molenda
  Konferencja:
  XV Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów (rok: 2018, ), Wydawca: wystapienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 26-29 września
  Status:
  Opublikowana
 22. Structural, transport, electrochemical properties and electronic structure of the LixNi1−y−zCoyMnzO2 cathode material
  Autorzy:
  A.Milewska, J. Toboła, Ł. Kondracki, J. Molenda
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 18-23 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 23. X-ray absorption and emission spectroscopy (XAS-XES) study of valence and spin states of Fe atoms in Na0.7Fe0.5Mn0.5O2 - cathode material for Na-ion batteries
  Autorzy:
  D. Baster, S. Lafuerza, J. Molenda
  Konferencja:
  EUSpec COST Action WG2-WG5 meeting Recent Advances in Spectroscopy: Experiment and Theory (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 4-5 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 24. XAS-XES studies of Fe environment in cathode materials for Na−ion and Li−ion batteries
  Autorzy:
  D. Baster, S. Lafuerza, J. Molenda
  Konferencja:
  EMN Meeting on Materials Chemistry 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 6-10 listopada
  Status:
  Opublikowana
 1. Cathode electronic structure impact on lithium and sodium batteries parameters
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Książka:
  Lithium-ion Batteries - Thin Film for Energy Materials and Devices (rok: 2019, tom: I, strony: 44948), Wydawca: IntechOpen
  Status:
  Opublikowana