Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elektronowy aspekt ograniczonej stabilności tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw Li-ion - przyczyny i wyzwania

2015/19/B/ST8/00856

Słowa kluczowe:

Li-ion batteries tlenki metali przejściowych struktura elektronowa właściwości transportowe

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janina Molenda 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 991 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-24

Zakończenie projektu: 2019-07-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komputer. Za kwotę 6 000 PLN
 2. Kriostat azotowy. Za kwotę 110 000 PLN
 3. Oprogramowanie "Diamond Crystal and Molecular Structure Visualization" wersja 4. Za kwotę 10 000 PLN
 4. Układ do kontroli atmosfery w czasie syntezy i wysokotemperaturowych pomiarów właściwości elektrycznych materiałów w funkcji ciśnienia parcjanego tlenu. (2 szt.). Za kwotę 20 000 PLN
 5. Układ do pomiaru przewodnictwa elektycznego i siły termoelektrycznej do współpracy z kriostatem azotowym. Za kwotę 85 000 PLN
 6. Piec muflowy. Za kwotę 22 000 PLN
 7. Wielokanałowy potencjostat-galwanostat. Za kwotę 220 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (24)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Correlation between electronic structure, transport and electrochemical properties of a LiNi1-y-zCoyMnzO2 cathode material IF: 4,123
  Autorzy:
  Janina Molenda, Anna Milewska, Wojciech Zajac, Michal Rybski, Janusz Tobola
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2017, tom: vol. 19, strony: 25697-25706), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp04633b - link do publikacji
 2. High-Performance Li-Rich Layered Transition Metal Oxide Cathode Materials for Li-Ion Batteries IF: 3,662
  Autorzy:
  Katarzyna Redel, Andrzej Kulka, Anna Plewa, and Janina Molenda
  Czasopismo:
  Journal of The Electrochemical Society (rok: 2019, tom: 166, strony: A5333-A5342), Wydawca: ECS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.0511903jes - link do publikacji
 3. In-situ structural studies of manganese spinel-based cathode materials IF: 4,798
  Autorzy:
  Łukasz Kondracki, Andrzej Kulka, Anna Milewska, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2017, tom: 227, strony: 294-302), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2017.01.015 - link do publikacji
 4. Overcoming transport and electrochemical limitations in the high-voltage Na0.67Ni0.33Mn0.67-yTiyO2 (0 ≤ y ≤ 0.33) cathode materials by Ti-doping IF: 6,945
  Autorzy:
  A. Milewska, K. Świerczek, W. Zając, J. Molenda
  Czasopismo:
  Journal of Power Sources (rok: 2018, tom: 404, strony: 39-46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378775318310826?via%3Dihub - link do publikacji
 5. Operando XRD studies as a tool for determination of transport parameters of mobile ions in electrode materials IF: 6,395
  Autorzy:
  Ł. Kondracki, A. Kulka, K. Świerczek, M. Ziąbka, J. Molenda
  Czasopismo:
  Journal of Power Sources (rok: 2017, tom: 369, strony: 44566), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpowsour.2017.09.072 - link do publikacji
 6. Electronic structure 'engineering' in the development of materials for Li-ion and Na-ion batteries IF: 1,52
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Czasopismo:
  Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (rok: 2017, tom: 8, strony: 015007 (6pp)), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2043-6254/aa5955 - link do publikacji
 7. LiNi0.6Co0.4-zTizO2 - new cathode materials for Li-ion batteries IF: 2,354
  Autorzy:
  Dominika Baster, Piotr Paziak, Magdalena Ziąbka, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2018, tom: 320, strony: 118-125), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2018.03.002 - link do publikacji
 1. Comprehensive studies of Na0.7Fe0.5Mn0.5O2 – cathode material for sodium-ion batteries
  Autorzy:
  D. Baster, S. Lafuerza, J. Molenda
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 18-23 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. Wyzwania i możliwości w projektowaniu ogniw Li-ion i Na-ion dla pojazdów elektrycznych i wielkoskalowych magazynów energii elektrycznej
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2018, ), Wydawca: wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 19 września
  Status:
  Opublikowana
 3. XAS-XES studies of Fe environment in cathode materials for Na−ion and Li−ion batteries
  Autorzy:
  D. Baster, S. Lafuerza, J. Molenda
  Konferencja:
  EMN Meeting on Materials Chemistry 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 6-10 listopada
  Status:
  Opublikowana
 4. A new cathode material for Li-ion batteries LiNi0.6Co0.4-zTizO2 (z=0.1, 0.2, 0.3)
  Autorzy:
  Dominika Baster, Piotr Paziak, Magdalena Ziąbka, Janina Molenda
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 18-23 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. Electronic structure calculations in materials converting energy
  Autorzy:
  J. Toboła, B. Wiendlocha, J. Molenda, M. Rybski
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 3-9 września
  Status:
  Opublikowana
 6. High-voltage Na0.67Ni0.33Mn0.67−yTiyO2−δ (0 ≤ y ≤ 0.33) cathodes for Na-ion batteries
  Autorzy:
  A.Milewska, W. Zając, K. Świerczek, J. Toboła, J. Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, poster
  Data:
  konferencja 3-9 września
  Status:
  Opublikowana
 7. X-ray absorption and emission spectroscopy (XAS-XES) study of valence and spin states of Fe atoms in Na0.7Fe0.5Mn0.5O2 - cathode material for Na-ion batteries
  Autorzy:
  D. Baster, S. Lafuerza, J. Molenda
  Konferencja:
  EUSpec COST Action WG2-WG5 meeting Recent Advances in Spectroscopy: Experiment and Theory (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 4-5 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 8. Akumulatory Li-ion i Na-ion strategią rozwoju polskiej gospodarki/Biuletyn AGH
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  2 nd Conference "E-mobility - challenges for the power industry, local governments and transport" (rok: 2018, ), Wydawca: AGH Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie
  Data:
  konferencja 19 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 9. Electronic structure engineering" as a new approach to materials design for Li-ion and Na-ion batteries
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 3-9 września
  Status:
  Opublikowana
 10. In operando XRD studies as a tool for determination of lithium ions kinetics in electrode materials
  Autorzy:
  Ł. Kondracki, A. Kulka, K. Świerczek, M. Ziąbka, J. Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 3-9 września
  Status:
  Opublikowana
 11. Structural, electrical and electrochemical properties of new high- voltage Na0.67Ni0.33Mn0.67−yTiyO2−δ (0≤y≤0.33) cathode material
  Autorzy:
  A.Milewska, K. Świerczek, W. Zając, Ł. Sawczuk, J. Toboła, J. Molenda
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 18-23 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 12. Akumulatory Li-ion i Na-ion strategią rozwoju polskiej gospodarki, Li-ion and Na-ion batteries as a strategy for development of Polish economy/Biuletyn PSWiOP
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 13. Na0.67Ni0.33Mn0.67-yTiyO2 materiał katodowy do ogniw sodowych o wysokiej gęstości energii, Na0.67Ni0.33Mn0.67-yTiyO2 cathode material for Na-ion batteries with high energy density/Biuletyn PSWiOP
  Autorzy:
  Anna Milewska
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 14. New tool in the development of cathode materials for Li-ion and Na-ion batteries
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  EMN Meeting on Materials Chemistry 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 6-10 listopad
  Status:
  Opublikowana
 15. Perspektywy rozwoju ogniw litowych i sodowych/Nowa Energia
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego, Centrum Studiów Zaawansowanych, Wydział Zarządzania oraz Centrum Informatyzacji, Politechnika Warszawska (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia"
  Data:
  konferencja 6 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 16. Ceramiczne elektrolity stałe dla nowej generacji ogniw litowych typu all-solid-state
  Autorzy:
  Wojciech Zając
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 17. Electronic structure "engineering" as a new tool in the development of materials for Li-ion and Na-ion batteries
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 18-23 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 18. Impact of high chemical disorder on reversible energy storage in 3d layered oxide
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  22nd International Conference on Solid State Ionics (rok: 2019, ), Wydawca: wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 16-21 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 19. Opracowanie metody syntezy tlenku LiNi0,6Co0,1Al0,3O2 do zastosowania jako materiał katodowy w ogniwach typu Li-ion
  Autorzy:
  Weronika Buchała, Dominika Baster
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 20. Rola Ti jako dodatku do nowych wysokonapięciowych materiałów katodowych Na0,67Ni0,33Mn0,67-yTiyO2 (0 ≤ y ≤ 0,33)
  Autorzy:
  A. Milewska, K. Świerczek, W. Zając, J. Molenda
  Konferencja:
  XV Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów (rok: 2018, ), Wydawca: wystapienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 26-29 września
  Status:
  Opublikowana
 21. Structural, electrical and electrochemical properties of the LiNi0.9−yCoyMn0.1O2 cathodes for Li-ion batteries – electronic structure studies
  Autorzy:
  A.Milewska, W. Zając, J. Toboła, J. Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, poster
  Data:
  konferencja 3-9 września
  Status:
  Opublikowana
 22. Structural, transport, electrochemical properties and electronic structure of the LixNi1−y−zCoyMnzO2 cathode material
  Autorzy:
  A.Milewska, J. Toboła, Ł. Kondracki, J. Molenda
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 18-23 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 23. The ability of manganese spinels to intercalate different alkaline metal ions (Li, Na)
  Autorzy:
  Ł. Kondracki, D. Baster, J. Molenda
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 18-23 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 24. Wysokosprawne i skalowalne systemy magazynowania energii
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  XV Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów (rok: 2018, ), Wydawca: wystąpienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 26-29 września
  Status:
  Opublikowana
 1. Cathode electronic structure impact on lithium and sodium batteries parameters
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Książka:
  Lithium-ion Batteries - Thin Film for Energy Materials and Devices (rok: 2019, tom: I, strony: 44583), Wydawca: IntechOpen
  Status:
  Opublikowana