Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Katalizatory platynowo-srebrowe na nośnikach krzemionkowych i nioborzemianowych efektywne w niskotemperaturowym utlenianiu metanolu.

2015/19/N/ST5/00501

Słowa kluczowe:

utlenianie metanolu platyna srebro katalizator bimetaliczny MCF.

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_6: Materiały porowate

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Wiśniewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 99 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-09-23

Zakończenie projektu: 2018-09-22

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Próźniomierz jednokanałowy. Za kwotę 7 000 PLN
 2. Laboratoryjny piec muflowy. Za kwotę 8 064 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. The Influence of Zr Presence in Short Channel SBA-15 on State and Activity of Metallic Modifiers (Ag, Au, Cu, Fe) IF: 4,504
  Autorzy:
  Joanna Wisniewska, Kalina Grzelak, Shao-Peng Huang, Izabela Sobczak, Chia-Min Yang, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2019, tom: In Press, strony: In Press), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2019.05.012 - link do publikacji
 2. Changes in bimetallic silver – Platinum catalysts during activation and oxidation of methanol and propene IF: 4,233
  Autorzy:
  Joanna Wisniewska, Chia-Min Yang, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2019, tom: 333, strony: 89-96), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2018.03.001 - link do publikacji
 3. Formation of Pt–Ag alloy on different silicas – surface properties and catalytic activity in oxidation of methanol IF: 3,108
  Autorzy:
  Joanna Wisniewska, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 9534-9544), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra28365a - link do publikacji
 4. Stability of nanostructured silver-platinum alloys IF: 3,315
  Autorzy:
  Joanna Wisniewska, Hazar Guesmi, Maria Ziolek, Frederik Tielens
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2019, tom: 770, strony: 934-941), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.08.208 - link do publikacji
 1. Bimetallic Ag-Pt catalysts in methanol and propene oxidation - insight into surface changes upon activation and reaction
  Autorzy:
  Joanna Wisniewska, Chia-Min Yang, Maria Ziolek
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry 2018 & 50-te OKK, 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 18.-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Katalizatory platynowo-srebrowe na nośnikach MCF i NbMCF - właściwości fizykochemiczne i katalityczne
  Autorzy:
  Joanna Wisniewska, Maria Ziolek, Chia-Min Yang
  Konferencja:
  Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: PTCh
  Data:
  konferencja 19.-23.09.
  Status:
  Opublikowana
 3. Bimetallic Pt-Ag system - the effect of metal loading and treatment of catalyst on its physicochemical and catalytic properties
  Autorzy:
  Joanna Wisniewska
  Konferencja:
  XXI Forum Zeolitowe, 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 07.-11.02
  Status:
  Opublikowana
 4. The effect of metals amount on bimetallic Pt-Ag structures loaded on amorphous silica and mesoporous cellular foam (MCF)
  Autorzy:
  Joanna Wisniewska, Maria Ziolek
  Konferencja:
  International Workshop on Functional Nanoporous Materials (rok: 2016, ), Wydawca: Krakowskie Konsorcjum Naukowe
  Data:
  konferencja 13.-14.10.
  Status:
  Opublikowana
 5. Pt-Ag alloy supported on Mesoporous Cellular Foams and silica - surface properties and catalytic activity in oxidation of methanol,
  Autorzy:
  Joanna Wisniewska, Maria Ziolek
  Konferencja:
  7th FEZA Conference, The Zeolites: Materials with Engineered Properties (rok: 2017, ), Wydawca: FEZA
  Data:
  konferencja 03.-07.07.
  Status:
  Opublikowana
 6. Methanol oxidation over Pt-Ag bimetallic catalysts – the effect of bimetallic structure on catalytic activity
  Autorzy:
  Joanna Wisniewska, Maria Ziolek
  Konferencja:
  8th World Congress on Oxidation Catalysis, 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 03.- 08.09.
  Status:
  Opublikowana
 7. Bimetallic Ag-Pt species on silica – A perspective of alloy formation
  Autorzy:
  Joanna Wisniewska, Frederik Tielens, Maria Ziolek
  Konferencja:
  XXII Zeolite Forum (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 19.-23.06
  Status:
  Opublikowana
 8. Insight into Stability of Bimetallic Silver-Platinum MCF Catalysts in Propene Oxidation - X-ray Absorption Spectroscopy Study,
  Autorzy:
  Joanna Wisniewska, Chia-Min Yang, Maria Ziolek
  Konferencja:
  7th Post-Conference School. The Zeolites: Materials with Engineered Properties, (rok: 2017, ), Wydawca: FEZA
  Data:
  konferencja 07.- 09.07.
  Status:
  Opublikowana