Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elektrokatalityczne właściwości elektrod z uporządkowanym układem nanodrutów AgPd względem redukcji halogenków alifatycznych w wodzie

2015/19/N/ST4/00313

Słowa kluczowe:

redukcja elektrokatalityczna nanodruty AgPd

Deskryptory:

 • ST4_2: Nanochemia
 • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Brudzisz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-18

Zakończenie projektu: 2018-10-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Waga analityczna. Za kwotę 13 244 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. A comparative study of electrocatalytic reduction of hydrogen peroxide at carbon rod electrodes decorated with silver particles IF: 4,703
  Autorzy:
  A. Brzózka, A. Brudzisz, A. Jeleń, M. Kozak, J. Wesół, M. Iwaniec, G.D. Sulka
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering B (rok: 2021, tom: 263, strony: 44208), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.mseb.2020.114801 - link do publikacji
 2. Controlled synthesis and characterization of AgPd nanowire arrays for electrocatalytic applications IF: 3,807
  Autorzy:
  A. Brudzisz, D. Rajska, M. Gajewska, G.D. Sulka, A. Brzózka
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2020, tom: 873, strony: 114373), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2020.114373 - link do publikacji
 3. A facile approach to silver nanowire array electrode preparation and its application for chloroform reduction IF: 6,215
  Autorzy:
  A. Brudzisz, G.D. Sulka, A. Brzózka
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2020, tom: 362, strony: 44211), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2020.137110 - link do publikacji
 1. Recent trends in synthesis of nanoporous anodic aluminum oxides
  Autorzy:
  A. Brzózka, A. Brudzisz, D. Rajska, J. Bogusz, R. Palowska, D. Wójcikiewicz, G.D. Sulka
  Książka:
  Nanostructured anodic metal oxides, Synthesis and Applications (rok: 2020, tom: brak, strony: 35-88), Wydawca: Elsevier Inc.
  Status:
  Opublikowane