Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania regulacji biosyntezy benzoksazynoidów - kluczowych metabolitów wtórnych żyta (Secale cereale L.)

2015/19/B/NZ9/00921

Słowa kluczowe:

żyto benzoksazynoidy metabolity wtórne ekspresja genów indol allelopatia reakcje obronne roślin

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
 • NZ2_1: Genetyka molekularna
 • NZ1_9: Biotechnologia

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Monika Rakoczy-Trojanowska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 821 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-04

Zakończenie projektu: 2020-07-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Chromosome-scale genome assembly provides insights into rye biology, evolution and agronomic potential IF: 27,603
  Autorzy:
  Rabanus-Wallace MT, Hackauf B, …., Rakoczy-Trojanowska M, et al.
  Czasopismo:
  Nature Genetics (rok: 2021, tom: 53, strony: 564–573), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41588-021-00807-0 - link do publikacji
 2. Changes in benzoxazinoid contents and the expression of the associated genes in rye (Secale cereale L.) due to brown rust and the inoculation procedure IF: 2,87
  Autorzy:
  Święcicka M, Dmochowska-Boguta M, Orczyk W, Grądzielewska A, Stochmal A, Kowalczyk M, Bolibok L, Rakoczy-Trojanowska M
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2020, tom: 15(5), strony: e0233807), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Identification and VIGS-based characterization of Bx1 ortholog in rye (Secale cereale L.). IF: 2,806
  Autorzy:
  3.Groszyk J., Kowalczyk M., Yanushevska Y., Stochmal A., Rakoczy-Trojanowska M.,Orczyk W.
  Czasopismo:
  PLoS One (rok: 2017, tom: 12(2), strony: e0171506), Wydawca: Zhong-Hua Chen, University of Western Sydney, AUSTRALIA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0171506 - link do publikacji
 4. The roots of rye (Secale cereale L.) are capable of synthesizing benzoxazinoids IF: 5,54
  Autorzy:
  Rakoczy-Trojanowska M, Szabała B, Różańska E, Kowalczyk M, Burza W, Bakera B, Święcicka M.
  Czasopismo:
  Int J Mol Sci (rok: 2021, tom: 22, strony: 4656), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms22094656 - link do publikacji
 5. Benzoxazinoids biosynthesis in rye (Secale cereale L.) is affected by low temperature IF: 2,603
  Autorzy:
  Bakera B, Święecicka M, Stochmal A, Kowalczyk M, Bolibok L, Rakoczy-Trojanowska M
  Czasopismo:
  Agronomy (rok: 2020, tom: 10, strony: 1260), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/agronomy10091260 - link do publikacji
 6. Co-cultivating rye with berseem clover affects benzoxazinoid production and expression of related genes IF: 1,787
  Autorzy:
  Rakoczy-Trojanowska M, Święcicka M, Bakera B, Kowalczyk M, Stochmal A, Bolibok L
  Czasopismo:
  Crop Sci (rok: 2020, tom: 60, strony: 3228–3246), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/csc2.20263 - link do publikacji
 7. Genes ScBx1 and ScIgl – Competitors or Cooperators? IF: 3,331
  Autorzy:
  Wlazło A., Święcicka M., Koter M.D., Krępski T., Bolibok L., Stochmal A., Kowalczyk M., Rakoczy-Trojanowska M.
  Czasopismo:
  Genes (rok: 2020, tom: 11223, strony: 44945), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/genes11020223 - link do publikacji
 1. Biosynthesis of benzoxazinoids in rye (Secale cereale L.) – where this story begins?
  Autorzy:
  Rakoczy-Trojanowska M.
  Konferencja:
  5th Conference on Cereal Biotechnology and Breeding, EUCARPIA (rok: 2019, ), Wydawca: EUCARPIA, ISBN 978-963-454-489-0
  Data:
  konferencja 4-7 November 2019
  Status:
  Opublikowana
 2. New aspects of the genetic background of benzoxazinoid biosynthesis in rye (Secale cereale L.).
  Autorzy:
  Rakoczy-Trojanowska M., Święcicka M., Rymuszka J., Stochmal A., Kowalczyk M.
  Konferencja:
  "Breeding cereals for sustainable agriculture, Eucarpia cereal section / IWIW2 meeting (rok: 2018, ), Wydawca: Thierry LANGIN, Gilles CHARMET, Jacques LE GOUIS & Philippe LEROY UMR INRA/UCA 1095 GDEC - 5 chemin de Beaulieu - 63000 CLERMONT-FERRAND - FRANCE
  Data:
  konferencja 18-22 marzec
  Status:
  Opublikowana
 3. Genetic and environmental determinants regulating benzoxazinoid biosynthesis in rye (Secale cereale L) - facts and myths.
  Autorzy:
  Rakoczy-Trojanowska M. (invited speaker), Święcicka M., Bakera B., Wlazło A.
  Konferencja:
  Integrative Plant Biology IPG PAS Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Genetyki Roślin
  Data:
  konferencja 7-9 listopad
  Status:
  Opublikowana
 4. Benzoksazynoidy – skuteczna broń żyta przeciwko stresom biotycznym i abiotycznym
  Autorzy:
  Rakoczy-Trojanowska M., Bakera B., Wlazło A., Dmochowska-Boguta M., Orczyk W., Kowalczyk M., Stochmal A., Święcicka M.
  Konferencja:
  XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych". (rok: 2019, ), Wydawca: IHAR
  Data:
  konferencja 5-8.02.2019
  Status:
  Opublikowana
 5. Genetyczne podłoże biosyntezy benzoksazynoidów żyta zwyczajnego (Secale cereale L.). Charakterystyka ekspresji genów ScBx w warunkach stresu podwyższonego zasolenia.
  Autorzy:
  Bakera B., Rakoczy-Trojanowska M.
  Konferencja:
  IV Krajowa Konferencja pt. "Naturalne substancje roślinne – aspekty strukturalne i aplikacyjne (rok: 2017, ), Wydawca: IUNG Puławy
  Data:
  konferencja 6-8 września 2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 6. Geny ScBx1 i ScIgl — współpracownicy czy współzawodnicy?
  Autorzy:
  Anna Wlazło, Magdalena Święcicka, Monika Rakoczy-Trojanowska
  Konferencja:
  XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych". (rok: 2019, ), Wydawca: IHAR
  Data:
  konferencja 5-8 luty
  Status:
  Opublikowana
 7. Nieznane aspekty genetycznego podłoza biosyntezy benzoksazynoidów - kluczowych metabolitów wtórnych żyta (Secale cereale L.)
  Autorzy:
  Rakoczy-Trojanowska M, Makowska B, Bakera B
  Konferencja:
  XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych" (rok: 2017, ), Wydawca: IHAR
  Data:
  konferencja 31.01 - 3.02.2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania biosyntezy benzoksazynoidów u żyta zwyczajnego (Secale cereale L.).
  Autorzy:
  Rakoczy-Trojanowska M., Święcicka M., Bakera B., Stochmal A., Kowalczyk M.
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Genetyka, hodowla i biotechnologia roślin – osiągnięcia, wyzwania, perspektywy (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Data:
  konferencja 25-27 czerwiec
  Status:
  Opublikowana