Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ekofizjologiczne i ekologiczne uwarunkowania inwazyjności drzew i krzewów na przykładzie Padus serotina, Quercus rubra oraz Robinia pseudoacacia

2015/19/N/NZ8/03822

Słowa kluczowe:

odnowienie naturalne inwazje biologiczne biomasa przeżywalność siewek

Deskryptory:

 • NZ8_2: Ekologia
 • NZ8_4: Różnorodność biologiczna

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Dyderski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 149 412 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-08-23

Zakończenie projektu: 2020-03-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Tunel foliowy z cieniówką (6 szt.). Za kwotę 6 600 PLN
 2. Odbiornik GPS. Za kwotę 1 500 PLN
 3. pH-metr. Za kwotę 1 100 PLN
 4. Łata pomiarowa 10 m. Za kwotę 2 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. How do invasive trees impact shrub layer diversity and productivity in temperate forests? IF: 2,033
  Autorzy:
  Dyderski M.K., Jagodziński A.M.
  Czasopismo:
  Annals of Forest Science (rok: 2021, tom: 78, strony: #20), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13595-021-01033-8 - link do publikacji
 2. Seedling survival of Prunus serotina Ehrh., Quercus rubra L. and Robinia pseudoacacia L. in temperate forests of Western Poland IF: 3,126
  Autorzy:
  Dyderski M.K., Jagodziński A.M.
  Czasopismo:
  Forest Ecology and Management (rok: 2019, tom: 450, strony: 117498), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foreco.2019.117498 - link do publikacji
 3. Impact of Invasive Tree Species on Natural Regeneration Species Composition, Diversity, and Density IF: 2,166
  Autorzy:
  Dyderski M.K., Jagodziński A.M.
  Czasopismo:
  Forests (rok: 2020, tom: 11, strony: 456), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/f11040456 - link do publikacji
 4. Drivers of invasive tree and shrub natural regeneration in temperate forests IF: 3,054
  Autorzy:
  Dyderski M.K, Jagodziński A.M.
  Czasopismo:
  Biological Invasions (rok: 2018, tom: 20, strony: 2363-2379), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10530-018-1706-3 - link do publikacji
 5. Similar Impacts of Alien and Native Tree Species on Understory Light Availability in a Temperate Forest IF: 2,166
  Autorzy:
  Dyderski M.K., Jagodziński A.M.
  Czasopismo:
  Forests (rok: 2019, tom: 10, strony: #951), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/f10110951 - link do publikacji
 6. Functional traits of acquisitive invasive woody species differ from conservative invasive and native species. IF: 2,488
  Autorzy:
  Dyderski M.K., Jagodziński A.M.
  Czasopismo:
  NeoBiota (rok: 2019, tom: 41, strony: 91-113), Wydawca: Pensoft
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3897/neobiota.41.31908 - link do publikacji
 7. Impacts of alien tree species on abundance and diversity of terricolous bryophytes IF: 1,242
  Autorzy:
  Dyderski M.K., Jagodziński A.M.
  Czasopismo:
  Folia Geobotanica (rok: 2020, tom: 55, strony: 351-363), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12224-020-09384-2 - link do publikacji
 8. Impacts of invasive trees on alpha and beta diversity of temperate forest understories IF: 3,087
  Autorzy:
  Dyderski M.K., Jagodziński A.M.
  Czasopismo:
  Biological Invasions (rok: 2021, tom: 23, strony: 235-252), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10530-020-02367-6 - link do publikacji
 9. Low impact of disturbance on ecological success of invasive tree and shrub species in temperate forests IF: 1,759
  Autorzy:
  Dyderski M.K., Jagodziński A.M.
  Czasopismo:
  Plant Ecology (rok: 2018, tom: 219, strony: 1369-1380), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11258-018-0885-4 - link do publikacji
 1. Odnowienie naturalne inwazyjnych gatunków drzew i krzewów w Wielkopolskim Parku Narodowym a dostępność drzew matecznych
  Autorzy:
  Marcin K. Dyderski, Andrzej M. Jagodziński
  Książka:
  Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach. Bilans osiągnięć i porażek ostatniego półwiecza (rok: 2018, tom: -, strony: 115-130), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana