Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie technik spektroskopowej analizy powierzchni do badania zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizatorów. Badania in situ, operando i obrazowanie AFM/Raman.

2015/19/N/ST8/00181

Słowa kluczowe:

spektroskopia in situ spektroskopia operando AFM/Raman centra aktywne charakterystyka katalizatorów

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Damian Chlebda 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-18

Zakończenie projektu: 2019-07-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Dodatkowe wyposażenie dedykowane do układu sprzężonego mikroskopu sił atomowych (AFM) i mikroskopu ramanowskiego. Za kwotę 25 000 PLN
 2. Wyposażenie dodatkowe dedykowane do spektrometru ramanowskiego. Za kwotę 20 000 PLN
 3. Dysk przenośny zewnętrzny.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Characterisation of well-adhered ZrO2 layers produced on structured reactors using the sonochemical sol–gel method IF: 4,439
  Autorzy:
  Jodłowski, P.J., Chlebda, D.K., Jędrzejczyk, R.J., Dziedzicka, A., Kuterasiński, Ł., Sitarz, M.
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2018, tom: 427, strony: 563-574), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.08.057 - link do publikacji
 2. Non-noble metal oxide catalysts for methane catalytic combustion: Sonochemical synthesis and characterization IF: 3,553
  Autorzy:
  Jodłowski, P.J., Jȩdrzejczyk, R.J., Chlebda, D.K., Dziedzicka, A., Kuterasiński, Ł., Gancarczyk, A., Sitarz, M.
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2017, tom: 7(7), strony: 174), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano7070174 - link do publikacji
 3. Surface structure of cobalt, palladium, and mixed oxide-based catalysts and their activity in methane combustion studied by means of micro-Raman spectroscopy IF: 2,969
  Autorzy:
  Chlebda, D.K., Jodłowski, P.J., Jędrzejczyk, R.J., Łojewska, J.
  Czasopismo:
  Journal of Raman Spectroscopy (rok: 2017, tom: 48 (12), strony: 1871-1880), Wydawca: WILEY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jrs.5261 - link do publikacji
 4. 2D-COS of in situ μ-Raman and in situ IR spectra for structure evolution characterisation of NEP-deposited cobalt oxide catalyst during n-nonane combustion IF: 2,536
  Autorzy:
  Chlebda, D.K., Jodłowski, P.J., Jędrzejczyk, R.J., Łojewska, J.
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2017, tom: 186, strony: 44-51), Wydawca: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.06.009 - link do publikacji
 5. Generalised two-dimensional correlation analysis of the Co, Ce, and Pd mixed oxide catalytic systems for methane combustion using in situ infrared spectroscopy IF: 2,88
  Autorzy:
  Chlebda, D.K., Jodłowski, P.J., Jędrzejczyk, R.J., Łojewska, J.
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 192, strony: 202-210), Wydawca: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.11.020 - link do publikacji
 6. DeNOx Abatement over Sonically Prepared Iron-Substituted Y, USY and MFI Zeolite Catalysts in Lean Exhaust Gas Conditions IF: 3,504
  Autorzy:
  Chlebda, D.K., Stachurska P., Jȩdrzejczyk, R.J., Kuterasiński, Ł., Dziedzicka, A., Górecka S., Chmielarz L., Łojewska J., Sitarz, M., Jodłowski, P.J.,
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2018, tom: 8(1), strony: 21), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano8010021 - link do publikacji