Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kolonizacja peryferyjnych obszarów wyżyn lessowych przez społeczności wczesnorolnicze (2 poł. VI - koniec V tys. BC) na przykładzie północnego przedpola Wyżyny Sandomierskiej.

2015/19/B/HS3/01720

Słowa kluczowe:

wczesny neolit społeczności wczesnorolnicze procesy osadnicze rekonstrukcja środowiska naturalnego antropopresja studia interdyscyplinarne

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna
 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Szeliga 

Liczba wykonawców projektu: 16

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 506 801 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-06

Zakończenie projektu: 2021-07-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Podlesie, Site 6 – the First Obsidian Inventory of the Linear Pottery Culture Communities from the Połaniec Basin
  Autorzy:
  Marcin Szeliga, Michał Przeździecki, Artur Grabarek
  Czasopismo:
  Archaeologia Polona (rok: 2019, tom: 57, strony: 197-211), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  DOI:23858/APa57.2019.014 - link do publikacji
 2. Environmental Conditions of Settlement of the Danubian Communities in the Northern Foreland of the Sandomierz Upland
  Autorzy:
  Marcin Szeliga, Radosław Dobrowolski, Przemysław Mroczek, Jacek Chodorowski, Irena Agnieszka Pidek, Daniel Makowiecki, Maria Lityńska-Zając
  Czasopismo:
  Archaeologia Polona (rok: 2019, tom: 57, strony: 213-231), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  DOI:23858/APa57.2019.015 - link do publikacji
 3. The First Chronometric Markings of the Late Stage of the LPC in the Northern Foreland of the Sandomierz Upland
  Autorzy:
  Marcin Szeliga
  Czasopismo:
  Analecta Archaeologica Ressoviensia (rok: 2017, tom: 12, strony: 431-447), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/anarres.2017.12.25 - link do publikacji
 4. Transcarpathian intercultural relationships of the LBK communities from the Sandomierz settlement cluster in the light of new findings
  Autorzy:
  Marcin Szeliga, Anna Zakościelna
  Czasopismo:
  Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2019, tom: 71, strony: 167-195), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/SA71.2019.007 - link do publikacji
 5. Early agricultural colonisation of peripheral areas of loess uplands: new data from Sandomierz Upland, Poland IF: 1,613
  Autorzy:
  Marcin Szeliga, Radosław Dobrowolski, Przemysław Mroczek, Jacek Chodorowski, Mirosław Furmanek, Irena Agnieszka Pidek, Maria Lityńska-Zając, Daniel Makowiecki, Katarzyna Gawryjołek-Szeliga, Piotr Bartmiński, Marcin Siłuch, Piotr Demczuk
  Czasopismo:
  Antiquity (rok: 2020, tom: 94 (377): e28, strony: 44934), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15184/aqy.2020.134 - link do publikacji
 6. Obsidian in the Early Neolithic of the Upper Vistula basin: origin, processing, distribution and use – a case study from Tominy (southern Poland) IF: 0,556
  Autorzy:
  Marcin Szeliga, Zsolt Kasztovszky, Grzegorz Osipowicz, Veronika Szilágyi
  Czasopismo:
  Praehistorische Zeitschrift (rok: 2021, tom: 96 (1), strony: 19-43), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pz-2021-0014 - link do publikacji
 7. Open canopy forests of the loess regions of southern Poland: A review based on wood charcoal assemblages from Neolithic and Bronze Age archaeological sites IF: 2,13
  Autorzy:
  Magdalena Moskal-del Hoyo
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2021, tom: 593-594, strony: 204-223), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2020.11.013 - link do publikacji
 8. The Earliest Phase of the LBK in the Lublin region: New Evidence from the Hrubieszów Basin
  Autorzy:
  Marcin Szeliga, Katarzyna Gawryjołek-Szeliga
  Czasopismo:
  Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2021, tom: 73 (1), strony: 269-301), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/SA/73.2021.1.2558 - link do publikacji
 9. Zapis geoarcheologiczny działalności człowieka w neoholocenie w południowo-wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego (centralna Polska)
  Autorzy:
  Marcin Szeliga, Radosław Dobrowolski, Jacek Chodorowski, Irena Agnieszka Pidek, Przemysław Mroczek
  Czasopismo:
  Acta Geographica Lodziensia (rok: 2018, tom: 107, strony: 155-173), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26485/AGL/2018/107/9 - link do publikacji
 10. The paleoenvironmental context of prehistoric human activity in the foreland of the Polish loess uplands – a case study from southern Poland: the Sandomierz Upland and Iłża Foothills IF: 1,882
  Autorzy:
  Marcin Szeliga, Przemysław Mroczek, Radosław Dobrowolski, Jacek Chodorowski, Maria Lityńska-Zając, Magdalena Moskal-del Hoyo, Irena Agnieszka Pidek, Daniel Makowiecki, Mirosław Furmanek, Andrzej Plak, Jadwiga Barga-Więcławska, Piotr Zagórski
  Czasopismo:
  Geoarchaeology , Wydawca: Wiley (John Wiley & Sons, Inc.)
  Status:
  Złożona
 1. Flint raw material economy among the earliest Danubian communities from the Sandomierz Upland area (south-central Poland)
  Autorzy:
  Marcin Szeliga
  Książka:
  Multa per Gentes et Multa per Saecula. Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant (rok: 2018, tom: brak, strony: 375-383), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 2. Transcarpathian distribution and exchange system of the flint raw materials and obsidian during the Linear Pottery culture (LBK) development
  Autorzy:
  Marcin Szeliga
  Książka:
  Brak danych , Wydawca: Cucuteni Neolithic Art Museum
  Status:
  Złożona
 3. The inflow of obsidian north of the Carpathians during the Neolithic - chrono-cultural variability of distribution
  Autorzy:
  Marcin /Szeliga
  Książka:
  Beyond the Glass Mountains. Papers presented for the 2019 International Obsidian Conference 27-29 May 2019, Sárospatak (seria Inventaria Praehistorica Hungariae, t. XIV) (rok: 2021, tom: 14, strony: 69-94), Wydawca: Hungarian National Museum
  Status:
  Opublikowana
 4. An unusual anthropomorphic vessel from the Linear Pottery culture settlement in Wólka Wojnowska (southern Poland)
  Autorzy:
  Marcin Szeliga, Katarzyna Gawryjołek-Szeliga
  Książka:
  Ab agricolis ad heroes. Studia archaeologica Slavomiro Kadrow vitae anno sexagesimo quinto oblate , Wydawca: Dr. Rudolf Habelt GmbH
  Status:
  Przyjęta do publikacji