Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

In-situ modyfikacje nowych materiałów 1D i 2D oraz ich heterostruktur przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej.

2015/19/B/ST5/03399

Słowa kluczowe:

charakterystaka nanomateriałów

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mark Rummeli 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 1 355 560 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-14

Zakończenie projektu: 2020-01-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 1. . Low pressure chemical vapor deposition synthesis of large area hetero-doped mono- and few- layer graphene with nitrogen and oxygen species. IF: 1,151
  Autorzy:
  Hasan, M., Wang, M., Liu, Y., Ta, H. Q., Zhao, L., Mendes, R. G., Oswald, S., Akhter, Z., Malik, Z. P., Ahmad, N. M., Liu, Z., Rümmeli, M. H.
  Czasopismo:
  Materials Research Express (rok: 2019, tom: 6, strony: 55604), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2053-1591/ab069a - link do publikacji
 2. Charge Density Waves Driven by Peierls Instability at the Interface of Two‐Dimensional Lateral Heterostructures. IF: 9,59
  Autorzy:
  Choi, J. H., Liu, S., Zhang, W., Liu, Z., Rümmeli, M. H.
  Czasopismo:
  Small (rok: 2018, tom: 14, strony: 1803040), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/smll.201803040 - link do publikacji
 3. In Situ N-Doped Graphene and Mo Nanoribbon Formation from Mo2Ti2C3 MXene Monolayers IF: 10,856
  Autorzy:
  2.Rafael Gregorio Mendes, Huy Quang Ta, Xiaoqin Yang, Wei Li, Alicja Bachmatiuk, Jin‐Ho Choi, Thomas Gemming, Babak Anasori, Liu Lijun, Lei Fu, Zhongfan Liu, Mark Hermann Rümmeli
  Czasopismo:
  Small (rok: 2020, tom: 16, strony: 1907115), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/smll.20190711 - link do publikacji
 4. In situ room temperature electron-beam driven graphene growth from hydrocarbon contamination in a transmission electron microscope IF: 3,325
  Autorzy:
  Rummeli, M. H., Pan, Y., Zhao, L., Gao, J., Ta, H. Q., Gonzalez-Martinez, I., Mendes, R., Gemming, T., Fu, L., Bachmatiuk, A., Liu, Z.
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2018, tom: 11, strony: 896-905), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma11060896 - link do publikacji
 5. A comparative study on the mechanical, electrical and piezoresistive properties of polymer composites using carbon nanostructures of different topology. IF: 3,741
  Autorzy:
  Avilés, F., May-Pat, A., López-Manchado, M. A., Verdejo, R., Bachmatiuk, A., Rümmeli, M. H.
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2018, tom: 99, strony: 394-402), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2017.12.038 - link do publikacji
 6. Applications of 2D MXenes in energy conversion and storage systems IF: 40,182
  Autorzy:
  Pang, J., Mendes, R. G., Bachmatiuk, A., Zhao, L., Ta, H. Q., Gemming, T., Liu, H., Liu, Z., Rümmeli, M. H.
  Czasopismo:
  Chem. Soc. Rev. (rok: 2019, tom: 48, strony: 72-133), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8CS00324F - link do publikacji
 7. Negative Electro-conductance in Suspended 2D WS2 Nanoscale Devices IF: 8,097
  Autorzy:
  Fan, Ye., Robertson, A. W., Zhang, X., Tweedie, M., Zhou, Y., Rümmeli, M. H., Zheng, H., Warner, J. H
  Czasopismo:
  ACS Appl. Mater. Interfaces (rok: 2016, tom: 8, strony: 32963–32970), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.6b11480 - link do publikacji
 8. Single Cr atom catalytic growth of graphene IF: 7,354
  Autorzy:
  H. Q. Ta, L. Zhao, W. Yin, D. Pohl, B. Rellinghaus, T. Gemming, B. Trzebicka, J. Palisaitis, G. Jing, P. O. Å. Persson, Z. Liu, A. Bachmatiuk, M. H. Rummeli
  Czasopismo:
  Nano Research (rok: 2017, tom: ISSN 1998-0124, strony: 44933), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12274-017-1861-3 - link do publikacji
 9. Three-dimensional nanostructured graphene: Synthesis and energy, environmental and biomedical applications IF: 1
  Autorzy:
  K. Olszowska, J. Pang, P. S. Wróbel, L. Zhao, H. Q. Ta, Z. Liu, B. Trzebicka, A. Bachmatiuk. M. H. Rummeli
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2017, tom: 234, strony: 53-58), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 10. Applications of Phosphorene and Black Phosphorus in Energy Conversion and Storage Devices IF: 16,721
  Autorzy:
  J. Pang, A. Bachmatiuk, Y. Yin, B. Trzebicka, L. Zhao, L. Fu, R. G. Mendes, T. Gemming, Z. Liu, M. H. Rummeli
  Czasopismo:
  Advanced Energy Materials (rok: 2018, tom: 15, strony: 1702093/1-43), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/aenm.201702093 - link do publikacji
 11. Electrical Breakdown of Suspended Mono- and Few-Layer Tungsten Disulfide via Sulfur Depletion Identified by in Situ Atomic Imaging IF: 13,334
  Autorzy:
  Y. Fan, A. W. Robertson, Y. Zhou, Q. Chen, X. Zhang, N. D. Browning, H. Zheng, M. H. Rummeli, J. H. Warner
  Czasopismo:
  ACS Nano (rok: 2017, tom: 11, strony: 9435-9444), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsnano.7b05080 - link do publikacji
 12. Electron-Driven In Situ Transmission Electron Microscopy of 2D Transition Metal Dichalcogenides and Their 2D Heterostructures IF: 13,709
  Autorzy:
  Mendes, R. G., Pang, J., Bachmatiuk, A., Ta, H. Q., Zhao, L., Gemming, T., Fu, L., Liu, Z., Rümmeli, M. H.
  Czasopismo:
  ACS Nano (rok: 2019, tom: 13, strony: 978–995), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsnano.8b08079 - link do publikacji
 13. Graphene-Like ZnO: A Mini Review IF: 2,144
  Autorzy:
  Ta, H. Q., Zhao, L., Pohl, D., Pang, J., Trzebicka, B., Rellinghaus, B., Pribat, D., Gemming, T., Liu, Z., Bachmatiuk, A., Rümmeli, M. H., Giusca, C. E., Yannopoulos, S.
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2016, tom: 6, strony: 100), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst6080100 - link do publikacji
 14. Self-Terminating Confinement Approach for Large-Area Uniform Monolayer Graphene Directly over Si/SiOx by Chemical Vapor Deposition IF: 13,334
  Autorzy:
  J. Pang, R. G. Mendes, P. S. Wrobel, M. D. Wlodarski, H. Quang Ta, L. Zhao, L. Giebeler, B. Trzebicka, T. Gemming, L. Fu, Z. Liu, J. Eckert, A. Bachmatiuk, M. H. Rummeli
  Czasopismo:
  ASC Nano (rok: 2017, tom: 11, strony: 1946-1956), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsnano.6b08069 - link do publikacji
 15. Substrate Developments for the Chemical Vapor Deposition Synthesis of Graphene IF: 4,713
  Autorzy:
  Qitao Shi, Klaudia Tokarska, Huy Quang Ta, Xiaoqin Yang, Yu Liu, Sami Ullah, Lijun Liu, Barbara Trzebicka, Alicja Bachmatiuk, Jingyu Sun, Lei Fu, Zhongfan Liu, Mark H Rümmeli
  Czasopismo:
  Adv. Mater. Interfaces (rok: 2020, tom: -, strony: 1902024), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/admi.201902024 - link do publikacji
 16. A comparative study on simple and practical chemical gas sensors from chemically modified graphene films. IF: 1,151
  Autorzy:
  Wrobel, P., Wlodarski, M., Jedrzejewska, A., Placek, K., Szukiewicz, R., Kotowicz, S., Tokarska, K., Ta, H. Q., Mendes, R. G., Liu, Z., Trzebicka, B., Rümmeli, M. H., Bachmatiuk, A.
  Czasopismo:
  Mater. Res. Express (rok: 2018, tom: 6, strony: 015607-015616), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2053-1591/aae6be - link do publikacji
 17. Carbon Nanostructures as a Multi-Functional Platform for Sensing Applications
  Autorzy:
  Mendes, R. G., Wróbel, P., Bachmatiuk, A., Sun, J., Gemming, T., Liu, Z., Rümmeli, M. H.
  Czasopismo:
  Chemosensors (rok: 2018, tom: 6, strony: 60), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/chemosensors6040060 - link do publikacji
 18. Facile graphitization of silicon nano-particles with ethanol based chemical vapor deposition.
  Autorzy:
  Soni, A., Zhao, L., Ta, H. Q., Shi, Q., Pang, J., Wrobel, P. S., Gemming, T., Bachmatiuk, A., Rümmeli, M. H.
  Czasopismo:
  Nano-Structures & Nano-Objects (rok: 2018, tom: 16, strony: 38-44), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nanoso.2018.04.001 - link do publikacji
 19. In Situ Electron Driven Carbon Nanopillar-Fullerene Transformation through Cr Atom Mediation IF: 12,08
  Autorzy:
  Zhao, L., Ta, H. Q., Dianat, A., Soni, A., Fediai A., Yin W., Gemming, T., Trzebicka, B., Cuniberti, G., Liu, Z., Bachmatiuk, A., Rümmeli, M. H.
  Czasopismo:
  Nano Lett. (rok: 2017, tom: 17, strony: 4725–4732), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.nanolett.7b01406 - link do publikacji
 20. New Frontiers in Electron Beam–Driven Chemistry in and around Graphene IF: 21,95
  Autorzy:
  Rümmeli, M. H., Ta, H. Q., Mendes, R. G., Gonzalez‐Martinez, . I., Zhao, L., Gao, J., Fu, L., Gemming, T., Bachmatiuk, A., Liu, Z.
  Czasopismo:
  Advanced Materials (rok: 2018, tom: 31, strony: 1800715-1800736), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adma.201800715 - link do publikacji