Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku

2015/19/B/HS3/02116

Słowa kluczowe:

Elity Galicja Habsburgowie modernizacja społeczna modernizacja kulturowa

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Łukasz Sroka 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 168 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-02

Zakończenie projektu: 2020-06-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Uniwersytety w monarchii habsburskiej jako katalizator i zwierciadło przemian społecznych i politycznych. Na marginesie wydania monograficznego "DVT. Dejiny ved a techniky". "DVT. Dejiny ved a techniky. History of Sciences and Technology", t. 48: 2015, nr 4. IF: 10
  Autorzy:
  Łukasz Tomasz Sroka
  Czasopismo:
  "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" (rok: 2017, tom: 3, strony: 115-120.), Wydawca: Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 2. Municipal publications as a source for studies on the history of Galician cities in the 19th century (Krakow and Lviv in Particular)
  Autorzy:
  Łukasz Tomasz Sroka
  Czasopismo:
  Documenta Pragensia (rok: 2018, tom: 37, strony: 595-605), Wydawca: Archiv hlavního města Prahy
  Status:
  Opublikowana
 3. Ryszard Löw jakiego (nie) znamy
  Autorzy:
  Łukasz Tomasz Sroka
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2019, tom: 4, strony: 266-278), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. A Man of Success in the Land of Success. The Biography of Marcel Goldman, a Kracovian in Tel Aviv
  Autorzy:
  Łukasz Tomasz Sroka
  Książka:
  A Man of Success in the Land of Success. The Biography of Marcel Goldman, a Kracovian in Tel Aviv (rok: 2022, tom: 1, strony: 435), Wydawca: Academic Studies Press (Nowy Jork / Boston)
  Status:
  Opublikowana
 2. Emigrants in aprons. Polish freemasonry abroad in the 19th and 20th century. A research reconnaissance
  Autorzy:
  Łukasz Tomasz Sroka
  Książka:
  Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej, praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Tomasza Sroki i Andrzeja Nowosada (rok: 2022, tom: 1, strony: 51-79.), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 3. Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku
  Autorzy:
  Łukasz Tomasz Sroka
  Książka:
  Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku (rok: 2022, ), Wydawca: Austeria
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Szanse i bariery rozwoju rzemiosła żydowskiego w dziewiętnastowiecznym Krakowie
  Autorzy:
  Łukasz Tomasz Sroka
  Książka:
  Galicja - mozaika nie tylko narodowa (rok: 2017, tom: IV, strony: 34-50), Wydawca: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Nowa Przestrzeń
  Status:
  Opublikowana