Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Trójwymiarowy model litosfery obszaru Polski z rozpoznaniem sejsmicznych parametrów pola falowego

2015/19/B/ST10/01833

Słowa kluczowe:

tomografia sejsmiczna modelowanie litosfery modelowanie pola falowego

Deskryptory:

 • ST10_3: Fizyka wnętrza Ziemi: sejsmologia, grawimetria, geomagnetyzm, magnetotelluryka
 • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mariusz Majdański 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 549 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-08-10

Zakończenie projektu: 2019-11-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. komputer stacjonarny z oprogramowaniem. Za kwotę 8 000 PLN
 2. Zestaw trójskładowych geofonów. Za kwotę 43 000 PLN
 3. serwer obliczeniowy, 3 węzły klastra. Za kwotę 90 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Seismic imaging of the Mesozoic bedrock relief and geological structure under Quaternary sediment cover: The Bolmin syncline (SW Holy Cross mountains, Poland)
  Autorzy:
  Owoc B., Marciniak A., Dzierżek J., Kowalczyk S., Majdański M.
  Czasopismo:
  Geosciences (rok: 2019, tom: 9, strony: 13pp), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/geosciences9100447 - link do publikacji
 2. Uncertainty based multi-step seismic analysis for near-surface imaging IF: 0,899
  Autorzy:
  Marciniak A., Stan-Kłeczek I., Idziak A.F., Majdański M.
  Czasopismo:
  Open Geosciences (rok: 2019, tom: 11, strony: 727-727), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/geo-2019-0057 - link do publikacji
 3. Near-surface structure of the Carpathian Foredeep Marginal Zone in the Roztocze Hills area IF: 0,968
  Autorzy:
  Majdański M., Grzyb J., Owoc B., Krogulec T., Wysocka A.
  Czasopismo:
  Acta Geophysica (rok: 2018, tom: 66, strony: 179-189), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11600-018-0131-4 - link do publikacji
 4. Integrated geophysical imaging of a mountain landslide – A case study from the Outer Carpathians, Poland IF: 1,975
  Autorzy:
  Marciniak A., Kowalczyk S., Gontar T., Owoc B., Nawrot A., Luks B., Cader J., Majdński M.
  Czasopismo:
  Journal of Applied Geophysics (rok: 2021, tom: 191, strony: 104364), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jappgeo.2021.104364 - link do publikacji
 1. An optimal combination of geophysical methods to image geological structures
  Autorzy:
  Owoc B., Marciniak A., Kowalczyk S., Dzierżek J., Majdański M.
  Konferencja:
  25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics (rok: 2019, ), Wydawca: EAGE
  Data:
  konferencja 8-12.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Multimethod high-resolution geophysical imaging of landslides in mountain area - a case study from Cisiec, Poland
  Autorzy:
  Marciniak A., Kowalczyk S., Gontar T., Owoc B., Majdański M.
  Konferencja:
  25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics (rok: 2019, ), Wydawca: EAGE
  Data:
  konferencja 8-12.09
  Status:
  Opublikowana
 3. The Discussion of the Uncertainty in the Traveltime Seismic Tomography
  Autorzy:
  Owoc B., Górszczyk A., Majdański M.
  Konferencja:
  24th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics (rok: 2018, ), Wydawca: EAGE European Association of Geoscientists & Engineers
  Data:
  konferencja 9-13 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Uncertainty Based Multi-Step Seismic Analysis for the Near Surface Imaging
  Autorzy:
  Marciniak A., Stan-Kłeczek I., Idziak A., Majdański M.
  Konferencja:
  24th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics (rok: 2018, ), Wydawca: EAGE European Association of Geoscientists & Engineers
  Data:
  konferencja 9-13 września
  Status:
  Opublikowana