Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ukryty program w edukacji prawniczej. Analiza teoretyczno-społeczna

2015/19/B/HS5/03046

Słowa kluczowe:

edukacja prawnicza praktyka prawnicza teoria społeczna ukryty program,

Deskryptory:

 • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
 • HS5_6: Teoria polityki i myśl polityczna
 • HS5_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Adam Czarnota 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 512 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-10-11

Zakończenie projektu: 2022-01-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Stanisław Ehrlich's Critique of Legal Dogmatics: Then and Now IF: 1
  Autorzy:
  Wojciech Zomerski
  Czasopismo:
  Review of Central and East European Law (rok: 2020, tom: 45, strony: 314-333), Wydawca: Brill Nijhoff
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1163/15730352-bja10005 - link do publikacji
 2. The Hidden Curriculum in Legal Education
  Autorzy:
  Adam Czarnota, Michał Paździora, Michał Stambulski
  Czasopismo:
  Krytyka Prawa (rok: 2018, tom: 10, strony: 114-129), Wydawca: Akademia Leona Koźmińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7206/kp.2080-1084.193 - link do publikacji
 3. Prekaryzacja młodych prawników w Polsce
  Autorzy:
  Karolina Kocemba
  Czasopismo:
  Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis (rok: 2018, tom: 7, strony: 243-262), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23734/FIUW.2018.1.243.262 - link do publikacji
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Karolina Kocemba, Michał Stambulski
  Książka:
  Dydaktyka ma znaczenie (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: 25934), Wydawca: Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej
  Status:
  Opublikowana
 2. Nużąca konieczność. Powody podjęcia i ocena studiów prawniczych na WPAE UWr
  Autorzy:
  Adam Czarnota, Michał Paździora, Michał Stambulski
  Książka:
  Nużąca konieczność. Powody podjęcia i ocena studiów prawniczych na WPAE UWr (rok: 2017, tom: I, strony: 46), Wydawca: Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej
  Status:
  Opublikowana
 3. The Politics of Legal Theory and Education
  Autorzy:
  Michał Paździora, Michał Stambulski
  Książka:
  Legal Scholarship and the Political. In Search of a New Paradigm (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: 41-55), Wydawca: Beck
  Status:
  Opublikowana
 4. monografia zbiorowa
  Autorzy:
  redaktorzy: Michał Paździora, Michał Stambulski
  Książka:
  Democracy, Legal Education and The Political (rok: 2022, ), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. nie dotyczy
  Autorzy:
  Michał Stambulski, Wojciech Zomerski
  Książka:
  Nużący rytuał. Aplikacja adwokacka i radcowska w Polsce (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: ss. 72), Wydawca: Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej
  Status:
  Opublikowana