Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielokulturowość regionu a społeczeństwo obywatelskie i jakość rządzenia. Diagnoza sytuacji w województwie opolskim

2015/19/D/HS5/02566

Słowa kluczowe:

wielokulturowość polityka lokalna społeczeństwo obywatelskie dobre rządzenie pogranicze

Deskryptory:

 • HS5_8: Polityka regionalna
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny

woj. opolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wojciech Opioła 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 121 417 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-05

Zakończenie projektu: 2019-12-04

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Porównywanie rozliczalności władz na poziomie gminnym – problem pomiaru w świetle doświadczeń z badań w województwie opolskim
  Autorzy:
  Bartosz Czepil
  Czasopismo:
  Samorząd Terytorialny (rok: 2019, tom: 45115, strony: 170-185), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ zróżnicowania narodowościowego na poziom kapitału społecznego lokalnej wspólnoty. Badanie porównawcze w wybranych gminach województwa opolskiego IF: 0,447
  Autorzy:
  Wojciech Opioła
  Czasopismo:
  Studia Regionalne i Lokalne (rok: 2019, tom: 75, strony: 52-69), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7366/1509499517503 - link do publikacji
 3. Quality of governance at the communal level in Poland: an exploratory study of the worst performer case from the Opolskie Province IF: 0,14
  Autorzy:
  Bartosz Czepil
  Czasopismo:
  Halduskultuur – The Estonian Journal of Administrative Culture and Digital Governance (rok: 2020, ), Wydawca: Halduskultuur Tallinn University of Technology
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Równość jako wymiar dobrego rządzenia na poziomie gminnym - propozycja konceptualizacji i pomiaru
  Autorzy:
  Czepil Bartosz
  Książka:
  Administracja publiczna. Zadania administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO's (rok: 2018, tom: -, strony: 49-64), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 2. Problem pomiaru siły społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym
  Autorzy:
  Opioła Wojciech
  Książka:
  Administracja publiczna. Zadania administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO's (rok: 2018, tom: -, strony: 31-48), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 3. n.d.
  Autorzy:
  Bartosz Czepil, Wojciech Opioła
  Książka:
  Ethnic diversity and local governance quality. The case of Opole Province in Poland (rok: 2020, tom: 29, strony: 236 stron), Wydawca: Peter Lang GmbH
  Status:
  Opublikowana
 4. Współpraca między I i III sektorem: funkcjonalny rozrost państwa?
  Autorzy:
  Opiola Wojciech
  Książka:
  Wielowymiarowość polityk publicznych – między centralizmem a lokalizmem (rok: 2017, tom: b.d., strony: 45126), Wydawca: Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
  Status:
  Opublikowana
 5. Politics in the borderlands. Cultural diversity and its impact on civil society and quality of governance
  Autorzy:
  Czepil Bartosz, Opioła Wojciech
  Książka:
  Advances in European Borderlands Studies (rok: 2017, tom: -, strony: 147-163), Wydawca: Nomos
  Status:
  Opublikowana