Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Znaczenie doboru metod wyceny w procesie identyfikacji anomalii rynkowych

2015/19/D/HS4/01950

Słowa kluczowe:

anomalie rynkowe model wyceny rynek wschodzący

Deskryptory:

 • HS4_7: Bankowość, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość
 • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Lizińska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 156 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-12

Zakończenie projektu: 2019-07-11

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Emerging market regularities – the case of monthly effects on the Warsaw Stock Exchange
  Autorzy:
  Joanna Lizińska
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2017, tom: 2(86), strony: 353-362), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2017.86-29 - link do publikacji
 2. Is Window-Dressing around Going Public Beneficial? Evidence from Poland
  Autorzy:
  Leszek Czapiewski, Joanna Lizińska
  Czasopismo:
  Journal of Risk and Financial Management (rok: 2019, tom: 12(1), strony: 44577), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/jrfm12010018 - link do publikacji
 3. Portfolio-based benchmarks and the long-term performance of SEOs for an emerging market IF: 0,366
  Autorzy:
  Joanna Lizińska
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2018, tom: 2(41), strony: 423-435), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/aoe.2018.2.18 - link do publikacji
 4. Przydatność wybranych miar płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  Autorzy:
  Szymon Stereńczak
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2017, tom: 5 (89/2), strony: 207-218), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2017.89/2-15 - link do publikacji
 5. Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  Autorzy:
  Leszek Czapiewski, Jarosław Kubiak
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2017, tom: 2(86), strony: 47-57), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2017.86-04 - link do publikacji
 6. Anomalie rynkowe na polskim rynku kapitałowym w ujęciu empirycznym
  Autorzy:
  Joanna Lizińska
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2018, tom: 2 (92), strony: 269-279), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2018.92-23 - link do publikacji
 7. Earnings management and underpricing of IPOs on an emerging market
  Autorzy:
  Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski
  Czasopismo:
  Studia Oeconomica Posnaniensia (rok: 2018, tom: 6(2), strony: 44762), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18559/SOEP.2018.2.1 - link do publikacji
 8. Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW
  Autorzy:
  Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski
  Czasopismo:
  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (rok: 2016, tom: 4, strony: 197-212), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/rpeis.2016.78.4.15 - link do publikacji
 9. New Consumer Bankruptcy in Poland – a New Start not only for the Consumer?
  Autorzy:
  Dorota Wiśniewska
  Czasopismo:
  Bezpieczny Bank/Safe Bank (rok: 2018, tom: 4(73), strony: 80-109), Wydawca: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26354/bb.5.4.73.2018 - link do publikacji
 10. On the Rationality of Investors – Lunar Phases and Equity Returns in Poland
  Autorzy:
  Joanna Lizińska
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2017, tom: 5(89) cz.2, strony: 131-141), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2017.89/2-10 - link do publikacji
 11. Stock market liquidity and returns on the Warsaw Stock Exchange: An introductory survey
  Autorzy:
  Szymon Stereńczak
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2017, tom: 2(86), strony: 363-374), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2017.86-30 - link do publikacji
 12. Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach giełdowych
  Autorzy:
  Leszek Czapiewski
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (rok: 2017, tom: 2(86), strony: 97-110), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2017.86-08 - link do publikacji
 13. Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 1995-2015
  Autorzy:
  Leszek Czapiewski
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia (rok: 2018, tom: 94(2), strony: 19-35), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2018.94/2-02 - link do publikacji
 14. Explanatory Power of Pre-Issue Financial Strength for Long-Term Market Performance: Evidence From Initial Equity Offerings on an Emerging Market
  Autorzy:
  Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski
  Czasopismo:
  International Journal of Financial Studies (rok: 2019, tom: 7(1), strony: 44577), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijfs7010016 - link do publikacji
 15. Long-term equity performance in Poland-searching for answers with the calendar-time portfolio approach
  Autorzy:
  Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski
  Czasopismo:
  Folia Oeconomica Stetinensia (rok: 2019, tom: 19(1), strony: 43-55), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/foli-2019-0004 - link do publikacji
 16. Towards Economic Corporate Sustainability in Reporting: What Does Earnings Management around Equity Offerings Mean for Long-Term Performance? IF: 2,801
  Autorzy:
  Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski
  Czasopismo:
  Sustainability (rok: 2018, tom: 10, strony: 44584), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/su10124349 - link do publikacji
 17. Reakcja inwestorów na politykę wypłat dywidendy a zmiany koniunktury giełdowej
  Autorzy:
  Leszek Czapiewski, Jarosław Kubiak
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2018, tom: 2 (92), strony: 243-253), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2018.92-21 - link do publikacji
 18. Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie
  Autorzy:
  Leszek Czapiewski, Jarosław Kubiak
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2017, tom: 5 (89/2), strony: 37-51), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2017.89/2-03 - link do publikacji
 19. Stock liquidity on the Warsaw Stock Exchange in the 21st century: Time-series and cross-sectional dependencies
  Autorzy:
  Szymon Stereńczak
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2018, tom: 1 (91), strony: 281-292), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2018.91-23 - link do publikacji
 1. Earnings Management and the Long-Term Market Performance of Initial Public Offerings in Poland
  Autorzy:
  Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski
  Konferencja:
  Finance and Sustainability Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 20.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Stock Market Liquidity and Company Decisions to Pay Dividends: Evidence from the Warsaw Stock Exchange
  Autorzy:
  Szymon Stereńczak
  Konferencja:
  International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions (ICAFFI) (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 19-21.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Investor Reactions to Dividend Announcements of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
  Autorzy:
  Czapiewski Leszek, Kubiak Jarosław
  Konferencja:
  International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions (ICAFFI) (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 19-21.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Czteroczynnikowy model Carharta z czynnikiem płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  Autorzy:
  Leszek Czapiewski, Szymon Stereńczak
  Książka:
  Zarządzanie finansami. Rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw (rok: 2019, tom: b.d., strony: 24-33), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Jakość sprawozdań finansowych a jakość audytu: studium empiryczne spółek debiutujących w Europie
  Autorzy:
  Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski
  Książka:
  Zarządzanie finansami: narzędzia i kluczowe wyzwania (rok: 2020, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji