Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad możliwością wykorzystania N-tlenków aromatycznych w inżynierii kryształów

2015/19/B/ST4/01773

Słowa kluczowe:

N-tlenek wiązanie azot-tlen (NO) oddziaływania międzycząsteczkowe struktura kryształu kompleks cząsteczkowy kokryształ

Deskryptory:

 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Palusiak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 357 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-23

Zakończenie projektu: 2020-01-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. C-Br􏰀...􏰀S halogen bonds in novel thiourea N-oxide cocrystals: analysis of energetic and QTAIM para- meters IF: 4,36
  Autorzy:
  Kinga Wzgarda-Raj, Agnieszka Rybarczyk-Pirek, Sławomir Wojtulewski, Marcin Palusiak
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica C (rok: 2020, tom: C76, strony: 170-176), Wydawca: International Union of Crystallography
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2053229620000947 - link do publikacji
 2. Crystal structure of 3,6-bis(pyridin-2-yl)-1,4-dihydro-1,2,4,5-Tetrazine
  Autorzy:
  Kinga Wzgarda-Raj, Agnieszka Rybarczyk-Pirek, Sławomir Wojtulewski, Marcin Palusiak
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica Section E (rok: 2019, tom: E75, strony: 86-88), Wydawca: International Union of Crystallography
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S205698901801753X - link do publikacji
 3. N-Oxide–N-oxide interactions and Cl Cl halogen bonds in pentachloropyridine N-oxide: the many- body approach to interactions in the crystal state IF: 4,099
  Autorzy:
  Kinga Wzgarda-Raj, Agnieszka J. Rybarczyk-Pirek, Sławomir Wojtulewski, Marcin Palusiak
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica C (rok: 2018, tom: C74, strony: 113-119), Wydawca: International Union of Crystallography
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2053229617017922 - link do publikacji
 4. Extremely Strong Halogen Bond. the Case of a Double-Charge-Assisted Halogen Bridge IF: 2,836
  Autorzy:
  Małgorzata Domagała, Aneta Lutyńska, Marcin Palusiak
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry A (rok: 2018, tom: 122, strony: 5484-5492), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpca.8b03735 - link do publikacji
 5. Non-covalent interactions of N-phenyl-1,5-dimethyl-1H-imidazole-4-carboxamide 3-oxide derivatives—a case of intramolecular N-oxide hydrogen bonds IF: 1,582
  Autorzy:
  Marlena Łukomska-Rogala, Agnieszka J. Rybarczyk-Pirek, Krzysztof Ejsmont, Marcin Jasiński, Marcin Palusiak
  Czasopismo:
  Structural Chemistry (rok: 2017, tom: 28, strony: 1229-1241), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11224-017-0935-x - link do publikacji
 6. Oxidation of 2-mercaptopyridine N-oxide upon iodine agent: structural and FT-IR studies on charge-assisted hydrogen bonds CAHB(+) and I…I halogen interactions in 2,2′-dithiobis(pyridine N-oxide) ionic cocrystal IF: 2,019
  Autorzy:
  Kinga Wzgarda-Raj, Agnieszka Rybarczyk-Pirek, Sławomir Wojtulewski, Marcin Palusiak
  Czasopismo:
  Structural Chemistry (rok: 2019, tom: 30, strony: 827-833), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11224-019-1290-x - link do publikacji
 7. Does Proton Transfer Always Take Place in Molecules of 2-Substituted Pyridine- N-oxides? the Case of 2-Aminopyridine- N-oxide Crystal Structure and Its 3,5-Dinitrobenzoic Acid Co-crystal IF: 3,972
  Autorzy:
  Agnieszka Rybarczyk-Pirek, Marlena Łukomska-Rogala, Kinga Wzgarda-Raj, Sławomir Wojtulewski, Marcin Palusiak
  Czasopismo:
  Crystal Growth and Design (rok: 2018, tom: 18, strony: 7373-7382), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.8b01057 - link do publikacji
 8. Use of Quantum Theory of Atoms in Molecules in the Search for Appropriate Hydrogen Atom Locations in X-ray Diffraction Based Studies IF: 4,055
  Autorzy:
  Agnieszka J. Rybarczyk-Pirek, Magdalena Małecka, Marcin Palusiak
  Czasopismo:
  Crystal Growth and Design (rok: 2016, tom: 16, strony: 6841-6848), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.6b00943 - link do publikacji
 9. Tuning Aromaticity of para-Substituted Benzene Derivatives with an External Electric Field IF: 3,075
  Autorzy:
  Justyna Dominikowska, Marcin Palusiak
  Czasopismo:
  ChemPhysChem (rok: 2018, tom: 19, strony: 590-595), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cphc.201701203 - link do publikacji