Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza molekularnych oraz makromolekularnych związków metaloorganicznych na drodze nowych procesów katalizowanych kwasami Lewisa

2015/19/B/ST5/00240

Słowa kluczowe:

kwasy Lewisa reakcje sprzęgania reakcje addycji allilosilany alliloborany allilogermanany silseskwioksany związki krzemu związki metaloorganiczne materiały hybrydowe

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Grzegorz Hreczycho 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 842 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-14

Zakończenie projektu: 2019-12-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Lodówka chemiczna. Za kwotę 8 000 PLN
 2. Wirówka laboratoryjna. Za kwotę 20 000 PLN
 3. Mieszadło magnetyczne z elektronicznym termometrem (4 szt.). Za kwotę 16 000 PLN
 4. Pompa membranowa. Za kwotę 10 000 PLN
 5. Pompa próżniowa CRV. Za kwotę 11 663 PLN
 6. System do prowadzenia reakcji równoległych. Za kwotę 40 000 PLN
 7. Chemoodporna pompa olejowa o wysokiej próżni (2 szt.). Za kwotę 26 000 PLN
 8. Zestaw komputerowy. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. A Highly Effective Route to Si-O-Si Moieties through O-Silylation of Silanols and Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane Silanols with Disilazanes IF: 7,804
  Autorzy:
  Krzysztof Kuciński, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  ChemSusChem (rok: 2019, tom: 12, strony: 1043-1048), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cssc.201802757 - link do publikacji
 2. Highly Efficient Catalytic Route for the Synthesis of Functionalized Silsesquioxanes IF: 4,857
  Autorzy:
  Joanna Kaźmierczak, Krzysztof Kuciński, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 9337-9342), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.7b01504 - link do publikacji
 3. Introduction of Boron Functionalities into Silsesquioxanes - Novel Independent Methodologies IF: 5,317
  Autorzy:
  Joanna Kaźmierczak, Krzysztof Kuciński, Hanna Stachowiak Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2018, tom: 24, strony: 2509-2514), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201705898 - link do publikacji
 4. Catalytic Approach to Germanium-functionalized Silsesquioxanes and Germasilsesquioxanes IF: 3,862
  Autorzy:
  Joanna Kaźmierczak, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2017, tom: 36, strony: 3854−3859), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.organomet.7b00599 - link do publikacji
 5. Catalytic Formation of Silicon-Heteroatom (N, P, O, S) Bonds IF: 4,803
  Autorzy:
  Krzysztof Kuciński; Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  ChemCatChem (rok: 2017, tom: 9, strony: 1868-1885), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cctc.201700054 - link do publikacji
 6. Copper(II) triflate-mediated synthesis of functionalized silsesquioxanes via dehydrogenative coupling of POSS silanols with hydrosilanes IF: 4,052
  Autorzy:
  Joanna Kaźmierczak, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2019, tom: 48, strony: 6341-6346), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9dt01135h - link do publikacji
 7. Highly Efficient and Chemoselective Tertiary and Secondary Benzylation of Thiols Catalyzed by Indium(III) Triflate IF: 2,834
  Autorzy:
  Krzysztof Kuciński, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  European Journal of Organic Chemistry (rok: 2017, tom: 1, strony: 5572-5581), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201701007 - link do publikacji
 8. Nafion as effective and selective heterogeneous catalytic system in O-metalation of silanols and POSS silanols IF: 7,502
  Autorzy:
  Joanna Kaźmierczak, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Journal of catalysis (rok: 2018, tom: 367, strony: 95-103), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2018.08.024 - link do publikacji
 9. Catalyst-Free and Solvent-Free Hydroboration of Aldehydes IF: 9,125
  Autorzy:
  Hanna Stachowiak, Joanna Kaźmierczak, Krzysztof Kuciński, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Green Chemistry (rok: 2018, tom: 20, strony: 1738-1742), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8GC00042E - link do publikacji
 10. S-Acetylation of thiols mediated by triflic acid: a novel route to thioesters IF: 3,584
  Autorzy:
  Krzysztof Kuciński, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Organic Process Research & Development (rok: 2018, tom: 22, strony: 489-493), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.oprd.7b00378 - link do publikacji
 11. Chemoselective and catalyst-free O-borylation of silanols: a facile access to borasiloxanes IF: 7,226
  Autorzy:
  Krzysztof Kuciński, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  ChemSusChem (rok: 2017, tom: 10, strony: 4695–4698), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cssc.201701648 - link do publikacji
 12. O-Metalation of silanols and POSS silanols over Amberlyst-15 catalyst: A facile route to unsymmetrical siloxanes, borasiloxanes and germasiloxanes IF: 2,433
  Autorzy:
  Krzysztof Kuciński, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Inorganica Chimica Acta (rok: 2019, tom: 490, strony: 261-266), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ica.2019.03.025 - link do publikacji
 1. New method for hydroboration of carbonyl compounds in accordance with green chemistry's principles
  Autorzy:
  Hanna Stachowiak, Grzegorz Hreczycho
  Konferencja:
  XXXVII Biennial Meeting of the Spanish Royal Society of Chemistry (rok: 2019, ), Wydawca: IUPAC
  Data:
  konferencja 26-30 V 2019
  Status:
  Opublikowana
 2. NOVEL, EFFICIENT CATALYTIC METHODS FOR FUNCTIONALIZATION OF SILSESQUIOXANES
  Autorzy:
  Joanna Kaźmierczak, Grzegorz Hreczycho
  Konferencja:
  French-Polish Chemistry Congress in Paris (rok: 2019, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 4-6 VII 2019
  Status:
  Opublikowana
 3. Green Chemistry for Organosilicon and Organoboron Synthesis
  Autorzy:
  Krzysztof Kuciński
  Konferencja:
  The 20th General Assembly of the Federation of Asian Chemical Society and The 18th Asian Chemical Congress (rok: 2019, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 08-12-.12
  Status:
  Opublikowana
 4. Highly efficient catalytic approach to the synthesis of functionalized silsesquioxanes
  Autorzy:
  Joanna Kaźmierczak, Grzegorz Hreczycho
  Konferencja:
  XXVIII International Conference on Organometallic Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 15-20.07
  Status:
  Opublikowana
 5. Sustainable Strategies Utilizing Hydroboranes
  Autorzy:
  Krzysztof Kuciński Grzegorz Hreczycho
  Konferencja:
  XXXVII Biennial Meeting of the Spanish Royal Society of Chemistry (rok: 2019, ), Wydawca: IUPAC
  Data:
  konferencja 26-30 V 2019
  Status:
  Opublikowana
 6. SCANDIUM(III) TRIFLUOROMETHANESULFONATE – AN EFFICIENT LEWIS ACID CATALYST FOR ORGANIC AND ORGANOMETALLOIDAL SYNTHESIS
  Autorzy:
  Hreczycho Grzegorz, Krzysztof Kuciński, Joanna Kaźmierczak, Hanna Stachowiak, Dariusz Lewandowski
  Konferencja:
  4th International Conference on the Periodic Table endorsed by IUPAC (rok: 2019, ), Wydawca: IUPAC
  Data:
  konferencja 24-29 VII 2019
  Status:
  Opublikowana
 7. Metal triflates-mediated synthesis of thioethers
  Autorzy:
  Krzysztof Kuciński, Grzegorz Hreczycho
  Konferencja:
  XXII International Conference on Organic Synthesis - 22-ICOS (rok: 2018, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 16-21.09
  Status:
  Opublikowana
 8. THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE STRATEGIES IN ORGANOMETALLOIDAL SYNTHESIS
  Autorzy:
  KRZYSZTOF KUCIŃSKI, JOANNA KAŹMIERCZAK, HANNA STACHOWIAK, GRZEGORZ HRECZYCHO
  Konferencja:
  11th Conference Wasteless Technologies and Waste Management in Industry and Agriculture (rok: 2019, ), Wydawca: West Pomeranian University of Technology, Szczecin
  Data:
  konferencja 11 – 14 VI 2019
  Status:
  Opublikowana