Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Innowacyjne materiały hybrydowe MxOy-lignina jako funkcjonalne nośniki w procesie immobilizacji enzymów

2015/19/N/ST8/02220

Słowa kluczowe:

materiały hybrydowe tlenek metalu-lignina charakterytyska fizykochemiczna i strukturalna immobilizacja enzymów aktywność oraz stabilność immobilizowanych enzymów

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Jakub Zdarta 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-09-02

Zakończenie projektu: 2018-09-01

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Inkubator z wytrząsaniem z możliwością kontroli temperatury. Za kwotę 19 900 PLN
 2. Mieszadło magnetyczne wielostanowiskowe z grzaniem. Za kwotę 6 600 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. A General Overview of Support Materials for Enzyme Immobilization: Characteristics, Properties, Practical Utility IF: 3,465
  Autorzy:
  Jakub Zdarta, Anne S. Meyer, Teofil Jesionowski, Manuel Pinelo
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2018, tom: 8, strony: 44953), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal8020092 - link do publikacji
 2. Spongin-Based Scaffolds from Hippospongia communis Demosponge as an Effective Support for Lipase Immobilization IF: 3,082
  Autorzy:
  Jakub Zdarta, Małgorzata Norman, Wojciech Smułek, Dariusz Moszyńsk, Ewa Kaczorek, Allison L. Stelling, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2017, tom: 7, strony: 44946), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal7050147 - link do publikacji
 3. Titania/lignin hybrid materials as a novel support for a-amylase immobilization: A comprehensive study IF: 3,887
  Autorzy:
  Łukasz Klapiszewski, Jakub Zdarta, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2018, tom: 162, strony: 90-97), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2017.11.045 - link do publikacji
 4. Multi-faceted strategy based on enzyme immobilization with reactant adsorption and membrane technology for biocatalytic removal of pollutants: A critical review IF: 12,831
  Autorzy:
  J. Zdarta, A.S. Meyer, T. Jesionowski, M. Pinelo
  Czasopismo:
  Biotechnology Advances (rok: 2019, tom: 37, strony: article number 107401), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biotechadv.2019.05.007 - link do publikacji
 5. Biopolymers conjugated with magnetite as support materials fortrypsin immobilization and protein digestion IF: 3,997
  Autorzy:
  Jakub Zdarta, Katarzyna Antecka, Artur Jędrzak, Karol Synoradzki, Magdalena Łuczak, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2018, tom: 169, strony: 118–125), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2018.05.018 - link do publikacji