Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich.

2015/19/B/HS3/01797

Słowa kluczowe:

patronat klientelizm kobieta czasy saskie relacje społeczne mentalność

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Bożena Popiołek 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 444 312 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-08

Zakończenie projektu: 2020-06-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komputer Asus.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (21)
 • Publikacje książkowe (28)
 1. Emotional pressure and violence in the milieu of the nobility in the Saxon era of the Polish-Lithuanian Commonwealth IF: 5
  Autorzy:
  Agnieszka Słaby
  Czasopismo:
  Theatrum historiae (rok: 2019, tom: 24, strony: 71-88), Wydawca: Ústav historických věd Fakulta filozofická Univerzita Pardubice
  Status:
  Opublikowana
 2. Macierzyństwo w świetle korespondencji Karoliny Teresy z Radziwiłłów Jabłonowskiej do matki Anny z Sanguszków Radziwiłłowej
  Autorzy:
  Anna Penkała-Jastrzębska
  Czasopismo:
  Horyzonty wychowania (rok: 2019, tom: 18, strony: 69-82), Wydawca: Akademia Ignatianum
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.35765/HW.2019.1846.05 - link do publikacji
 3. Splendory domowe w staropolskich inwentarzach ruchomości
  Autorzy:
  Urszula Kicińska
  Czasopismo:
  Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (rok: 2017, tom: LXV, strony: 461-470), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. "Aby po śmierci jakowa trudność na potem nie zachodziła" – testament marszałkowej Anny z Chodorowskich 1v. Wiśniowieckiej Dolskiej IF: 5
  Autorzy:
  Agnieszka Słaby
  Czasopismo:
  Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym (rok: 2019, tom: Vol 50 no 3, strony: brak), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/KLIO.2019.029 - link do publikacji
 5. Pregnancy, childbirth and postpartum in wealthy noble families in the first half of the 18th century in the Polish-Lithuanian Commonwealth
  Autorzy:
  Anna Penkała-Jastrzębska
  Czasopismo:
  Res Gestae. Czasopismo Historyczne (rok: 2022, tom: 13, strony: 22-41), Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24917/4785 - link do publikacji
 6. Beyond the Standards of the Epoch - the Phenomenon od Elżbieta Sieniawska nee Lubomirska and Anna Katarzyna Radziwiłł nee Sanguszko. Based on Selected Aspects of Their Economic Activities in Times of Political Unrest in teh Saxon Era
  Autorzy:
  Urszula Kicińska
  Czasopismo:
  Open Military Studies (rok: 2022, tom: 2, strony: ), Wydawca: De Gruyter Poland
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Woman as a Broker in the Polish-Lithuanian Commonwealth – Activities of Tekla Róża Flemming née Radziwiłł (1703-1747)
  Autorzy:
  Agnieszka Słaby
  Czasopismo:
  Early Modern Women: An Interdisciplinary Journal (rok: 2022, tom: 2, strony: ), Wydawca: Early Modern Women: An Interdisciplinary Journal
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Kryminalia w księgach sądowych miast Korony jako źródło do badań nad życiem rodzinnym na przełomie XVII i XVIII w
  Autorzy:
  Bożena Popiołek
  Czasopismo:
  Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (rok: 2018, tom: LXVI, strony: 21-32), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 9. Marianna Sanguszko née Lubomirska (1693–1729) – Introduction to the Biography of the Overlooked Heiress to the Entail of Ostrog
  Autorzy:
  Anna Penkała Jastrzębska
  Czasopismo:
  Res historica (rok: 2019, tom: 48, strony: 119-136), Wydawca: UMCS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/rh.2019.48.119-136 - link do publikacji
 10. Osiemnastowieczne regestry wypraw panieńskich dla szlachcianek wstępujących do klasztoru. Zarys problematyki. IF: 5
  Autorzy:
  Anna Penkała
  Czasopismo:
  Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (rok: 2018, tom: 66, strony: 319-332), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
 11. Aleksander Dominik Lubomirski (1693-1720). Nieznane okoliczności śmieci ordynata Ostrogskiego
  Autorzy:
  Anna Penkała-Jastrzębska
  Czasopismo:
  Ostroz'ka davnina : naukovij zbìrnik (rok: 2020, tom: 7, strony: 29-38), Wydawca: Ostrìg : Nacìonal'nij Unìversitet "Ostroz'ka Akademìâ"
  Status:
  Opublikowana
 12. Problematyczne konkury. Nieznane okoliczności starań Michała Kazimierza Radziwiłła (1702-1762) o rękę Marii Zofii Sieniawskiej (1699-1771) IF: 5
  Autorzy:
  Anna Penkała-Jastrzębska
  Czasopismo:
  Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym (rok: 2019, tom: 50, strony: 85-108), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/KLIO.2019.038 - link do publikacji
 13. Szlacheckie aspiracje. Opieka finansowa nad obiektami sakralnymi w świetle wybranych przykładów testamentów kobiecych oblatowanych w krakowskich księgach grodzkich z XVIII wieku IF: 5
  Autorzy:
  Anna Penkała
  Czasopismo:
  Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym (rok: 2018, tom: 44/1, strony: 81-100), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/KLIO.2018.005 - link do publikacji
 14. Intercyza ślubna wojewody sandomierskiego Jana Tarły (zm. 1750) i Zofii z Krasińskich (zm. 1790) jako przykład regulacji prawnych i majątkowych między małżonkami w dawnej Polsce. Analiza treści i edycja źródła
  Autorzy:
  Anna Penkała-Jastrzębska
  Czasopismo:
  Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym (rok: 2022, tom: z .1, strony: 225-244), Wydawca: UAM
  Status:
  Opublikowana
 15. List jako wskazówka w podróży. O dydaktycznej roli korespondencji na przykładzie listów Pawła Karola Sanguszki (1680-1750)
  Autorzy:
  Anna Penkała-Jastrzębska
  Czasopismo:
  Gdańskie teki turystyczno-krajoznawcze. Podróż z książką w ręku (rok: 2020, tom: 4, strony: 183-198), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 16. MIT SREBRNEJ ŁYŻECZKI? PRZEDMIOTY PRESTIŻOWE W SZLACHECKICH INWENTARZACH MAJĄTKOWYCH Z KSIĄG GRODZKICH WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO W CZASACH SASKICH
  Autorzy:
  Anna Penkała
  Czasopismo:
  Kwartalnik Historyczny (rok: 2020, tom: CXXVII 1, strony: 33-62), Wydawca: Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
  Status:
  Opublikowana
 17. Panie Zamoyskie Anna Franciszka z Gnińskich, Teresa z Potockich i Urszula z Kalińskich - okruchy biografii w świetle korespondencji i aktów ostatniej woli
  Autorzy:
  Bożena Popiołek, Urszula Kicińska
  Czasopismo:
  Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (rok: 2017, tom: LXV, strony: 19-38), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
 18. Patrons and clients. The specificity of female clientelism in the Polish-Lithuanian Commonwealth at the turn of seventeetnth centaury. Research postulates IF: 5
  Autorzy:
  Bożena Popiołek
  Czasopismo:
  Theatrum historiae (rok: 2019, tom: 24, strony: 55-70), Wydawca: Ústav historických věd Fakulta filozofická Univerzita Pardubice
  Status:
  Opublikowana
 19. Political activity of widows as an example of shaping cliental dependencies in the second half of the seventeenth and eighteenth centuries IF: 5
  Autorzy:
  Urszula Kicińska
  Czasopismo:
  Theatrum historiae (rok: 2019, tom: 24, strony: 41-53), Wydawca: Ústav historických věd Fakulta filozofická Univerzita Pardubice
  Status:
  Opublikowana
 20. Teresa Ossolińska ze Stadnickich (1717-1776). Przyczynek do badań aktywności wojewodziny wołyńskiej w drugiej połowie XVIII wieku
  Autorzy:
  Anna Penkała-Jastrzębska
  Czasopismo:
  Res Historica (rok: 2021, tom: 51, strony: 253-288), Wydawca: Res Historica
  Status:
  Opublikowana
 21. "Prośba o jak najprędszą intencji swoich konkluzję". Analiza materiałów źródłowych dotyczących magnackich pertraktacji przedślubnych (przykład małżeństwa Teresy Barbary z Radziwiłłów z Józefem Scipionem del Campo),
  Autorzy:
  Anna Penkała-Jastrzębska
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne (rok: 2022, tom: 149, strony: 53-71), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
 1. Kobiecym okiem. Kobiety jako swiadkowe wydarzeń w okresie późnego baroku
  Autorzy:
  Bożena Popiołek
  Książka:
  Historia-pamięć-tożsamość w edukacji humanistycznej t. 5: Człowiek jako świadek historii. Studia historyczne (rok: 2019, tom: 5, strony: 17-28), Wydawca: Wydawnictwo Libron
  Status:
  Opublikowana
 2. Służba na kobiecym dworze magnackim. Przyczynek do analizy zagadnienia w świetle rejestrów dworskich Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej
  Autorzy:
  Anna Penkała
  Książka:
  Dwór kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku (rok: 2021, tom: 1, strony: 155-174), Wydawca: Libron
  Status:
  Opublikowana
 3. W drodze. Mobilność w życiu elit czasów saskich na przykładzie itinerarium Elżbiety Sieniawskiej
  Autorzy:
  Agnieszka Słaby
  Książka:
  Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka-Gospodarka-Kultura. (rok: 2020, tom: I, strony: 207-234), Wydawca: Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III
  Status:
  Opublikowana
 4. Śmierć w przestrzeni publicznej w Polsce epoki późnego baroku.
  Autorzy:
  Bożena Popiołek
  Książka:
  Dialog z tradycją. Dawna i współczesna kultura funeralna (rok: 2018, tom: VII, strony: 13-28), Wydawca: Collegium Columbianum
  Status:
  Opublikowana
 5. Rytuały codzienności. Świat szlacheckiego dworu w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej
  Autorzy:
  Bożena Popiołek
  Książka:
  Rytuały codzienności. Świat szlacheckiego dworu w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej (rok: 2022, tom: Silva rerumt.63, strony: 584), Wydawca: Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. "W tym osieroconym stanie...". Pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII wieku do połowy XVIII wieku)
  Autorzy:
  Urszula Kicińska
  Książka:
  "W tym osieroconym stanie...". Pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII wieku do połowy XVIII wieku) (rok: 2020, tom: I, strony: 680), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 7. Benefactresses and clients. Women's patronage and clientelism in the Saxon era - EBOOK
  Autorzy:
  Bożena Popiołek
  Książka:
  Benefactresses and clients. Women's patronage and clientelism in the Saxon era - EBOOK (rok: 2022, tom: 1, strony: 340), Wydawca: Wydawnictwo Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie
  Status:
  Opublikowana
 8. Kobieta zaradna. Konstancja Marianna z Potockich Szczukowa, podkanclerzyna litewska.
  Autorzy:
  Bożena Popiołek
  Książka:
  Słynne kobiety w Rzeczypospolitej w XVIII wieku. (rok: 2017, tom: I, strony: 21-40), Wydawca: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  Status:
  Opublikowana
 9. Przemoc w małżeństwach szlacheckich - analiza zjawiska w oparciu o akta osiemnastowiecznych krakowskich ksiąg grodzkich
  Autorzy:
  Anna Penkała-Jastrzębska
  Książka:
  W kręgu rodziny epok dawnych. Przemoc (rok: 2020, tom: III, strony: 167-178), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 10. W kręgu patronatu kobiecego w XVII-XVIII wieku
  Autorzy:
  Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, Agnieszka Słaby
  Książka:
  W kręgu patronatu kobiecego w XVII-XVIII wieku (rok: 2018, tom: 1, strony: 344), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 11. Zjawiska pogodowe w korespondencji doby staropolskiej
  Autorzy:
  Urszula Kicińska
  Książka:
  Sarmacki sensualizm (rok: 2017, tom: I, strony: 87-99), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 12. Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska (ok. 1669-1729). Polityk - fundator - patron
  Autorzy:
  Bożena Popiołek
  Książka:
  Elżbieta Sieniawska. Królowa bez korony (rok: 2020, tom: I, strony: 12389), Wydawca: Wydawnictwo Muzeum Pałacu Jana III
  Status:
  Opublikowana
 13. Zofia Maria z Sieniawskich Czartoryska - życie w cieniu matki i męża?
  Autorzy:
  Urszula Kicińska
  Książka:
  Słynne kobiety w Rzeczypospolitej w XVIII wieku. (rok: 2017, tom: I, strony: 59-75), Wydawca: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  Status:
  Opublikowana
 14. Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich.
  Autorzy:
  Bożena Popiołek
  Książka:
  Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich. (rok: 2020, tom: I, strony: 640), Wydawca: Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III
  Status:
  Opublikowana
 15. Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska, kasztelanowa krakowska – polityk czy polityczna awanturnica?
  Autorzy:
  Bożena Popiołek
  Książka:
  Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka-Gospodarka-Kultura. (rok: 2020, tom: I, strony: 11871), Wydawca: Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III
  Status:
  Opublikowana
 16. Kobiecym okiem. Kobiety jako świadkowe wydarzeń w okresie późnego baroku.
  Autorzy:
  Bożena Popiołek
  Książka:
  Historia-Pamięć-Tożsamość w edukacji humanistycznej. Człowiek jako świadek historii. (rok: 2019, tom: V, strony: 17-28), Wydawca: Libron
  Status:
  Opublikowana
 17. Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi. Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach grodzkich z terenu województwa krakowskiego w czasach saskich.
  Autorzy:
  Anna Penkała
  Książka:
  Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi. Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach grodzkich z terenu województwa krakowskiego w czasach saskich. (rok: 2017, tom: I, strony: ss. 195), Wydawca: Libron
  Status:
  Opublikowana
 18. Widz, słuchacz, smakosz - przyjemności w życiu szlachty przełomu XVII i XVIII w.
  Autorzy:
  Bożena Popiołek
  Książka:
  Sarmacki sensualizm (rok: 2017, tom: I, strony: s. 266-279), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 19. Dwór Jadwigi z Jabłonowskich Woroniczowej, kasztelanowej kijowskiej, jako przykład organizacji szlacheckiego dworu kobiecego w XVIII w.
  Autorzy:
  Bożena Popiołek
  Książka:
  Dwór kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku (rok: 2021, tom: 1, strony: 125-154), Wydawca: Libron
  Status:
  Opublikowana
 20. Pobożność oraz działalność kolatorska kobiet z rodu Radziwiłłów w XVII i XVIII wieku
  Autorzy:
  Urszula Kicińśka
  Książka:
  Sobiescy i Radziwiłłowie. Strażnicy wizerunku maryjnego (rok: 2020, tom: I, strony: 78-87), Wydawca: Muzeum Narodowe w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 21. Problem świadectwa żródeł w badaniu spraw procesowych. Spór o małżeństwo Salomei z Szembeków i Józefa Dembińskiegona podstawie akt oblatowanych w krakowskich księgach grodzkich
  Autorzy:
  Anna Penkała-Jastrzębska
  Książka:
  Historia Pamięć Tożsamość w edukacji humanistycznej (rok: 2019, tom: 5, strony: 37-48), Wydawca: Libron
  Status:
  Opublikowana
 22. Studies on female patronage in the 17th and 18th centuries
  Autorzy:
  Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, Agnieszka Słaby
  Książka:
  Studies on female patronage in the 17th and 18th centuries (rok: 2019, tom: I, strony: 316), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
  Status:
  Opublikowana
 23. Szlachcic się żeni. Publiczny odbiór prywatnych ceremonii w pierwszej połowie XVIII w.
  Autorzy:
  Bożena Popiołek
  Książka:
  Sapientina ars vivendi. Wokół kultury i polityki. Studia z dziejów nowożytnych ofiarowane Profesorowi Marianowi Chachajowi (rok: 2019, tom: 1, strony: 93-114), Wydawca: Księgarnia akademicka
  Status:
  Opublikowana
 24. Tekla Róża z Radziwiłłów Flemmingowa - między Dreznem a Warszawą.
  Autorzy:
  Agnieszka Słaby
  Książka:
  Słynne kobiety w Rzeczypospolitej w XVIII wieku. (rok: 2017, tom: I, strony: 41-58), Wydawca: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  Status:
  Opublikowana
 25. W kręgu Anny z Sanguszków Radziwiłłowej. Rola uroczystości prywatnych w polityce kreowania wizerunku rodziny Radziwiłłów
  Autorzy:
  Anna Penkała-Jastrzębska
  Książka:
  Sobiescy i Radziwiłłowie. Strażnicy wizerunku maryjnego (rok: 2020, tom: I, strony: 112-122), Wydawca: Muzeum Narodowe w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 26. Wytrawny polityk czy interesowna magnatka? Kłopotliwy portret Elżbiety Sieniawskiej w świetle korespondencji osób jej współczesnych
  Autorzy:
  Anna Penkała-Jastrzębska
  Książka:
  Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka-Gospodarka-Kultura. (rok: 2019, tom: II, strony: 33-52), Wydawca: Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III
  Status:
  Opublikowana
 27. Zamiana ról. Królowa Maria Kazimiera d'Arquien Sobieska i Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska, kasztelanowa krakowska.
  Autorzy:
  Bożena Popiołek
  Książka:
  Maria Kazimiera Sobieska 1641-1716. W kręgu rodziny, polityki i kultury. (rok: 2017, tom: VI, strony: 167-194.), Wydawca: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum.
  Status:
  Opublikowana
 28. "Funkcyi mojej dosyć czynić, jakom zwykł dotąd" – współpraca Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej z urzędnikami jako przejaw działalności gospodarczej kasztelanowej krakowskiej
  Autorzy:
  Urszula Kicińska
  Książka:
  Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka-Gospodarka-Kultura. (rok: 2020, tom: I, strony: 279-304), Wydawca: Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III
  Status:
  Opublikowana