Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowa generacja hierarchicznie-strukturyzowanych membran ceramicznych o zwiększonym przewodnictwie jonowo-elektronowym

2015/19/B/ST8/00871

Słowa kluczowe:

membrany ceramiczne mieszane przewodnictwo jonowo-elektronowe tlenki perowskitowe mechanizm transferu ładunku granice ziarnowe

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Konrad Świerczek 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 956 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-23

Zakończenie projektu: 2019-12-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 1. MIEC-type ceramic membranes for the oxygen separation technology
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Hailei Zhao, Zijia Zhang, Zhihong Du
  Czasopismo:
  E3S Web of Conferences Energy and Fuels 2018 (rok: 2019, tom: 108, strony: 01021-01029), Wydawca: E3S Web of Conferences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1051/e3sconf/201910801021 - link do publikacji
 2. Ruddlesden-Popper-type Nd2-xNi1-yCuyO4±δ layered oxides as candidate materials for MIEC-type ceramic membranes IF: 4,495
  Autorzy:
  Bartłomiej Gędziorowski, Kacper Cichy, Anna Niemczyk, Anna Olszewska, Zijia Zhang, Szymon Kopeć, Kun Zheng, Mateusz Marzec, Marta Gajewska, Zhihong Du, Hailei Zhao, Konrad Świerczek
  Czasopismo:
  Journal of the European Ceramic Society (rok: 2020, tom: 40(12), strony: 4056-4066), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jeurceramsoc.2020.04.054 - link do publikacji
 3. A-site nonstoichiometry and B-site doping with selected M3+ cations in La2-xCu1-y-zNiyMzO4-δ layered oxides IF: 2,354
  Autorzy:
  Zijia Zhang, Zhihong Du, Anna Niemczyk, Kui Li, Hailei Zhao, Konrad Świerczek
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2018, tom: 317, strony: 26-31), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2017.12.037 - link do publikacji
 4. Oxygen storage properties of hexagonal HoMnO3+d IF: 4,123
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Alicja Klimkowicz, Kengo Nishihara, Shuntaro Kobayashi, Akito Takasaki, Maleeha Alanizy, Stanislaw Kolesnik, Bogdan Dabrowski, Seungho Seong, Jeongsoo Kang
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2017, tom: 19, strony: 19243--19251), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp03556j - link do publikacji
 5. Reversible oxygen intercalation in hexagonal Y0.7Tb0.3MnO3+d: toward oxygen production by temperature-swing absorption in air IF: 10,733
  Autorzy:
  Alicja Klimkowicz, Kacper Cichy, Omar Chmaissem, Bogdan Dabrowski, Bisham Poudel, Konrad Świerczek, Keith M. Taddei, Akito Takasaki
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry A (rok: 2019, tom: 7, strony: 2608–2618), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ta09235d - link do publikacji
 6. Modification of Ruddlesden-Popper-type Nd2-xNi0.75Cu0.2M0.05O4δ by the Nd-site cationic deficiency and doping with Sc, Ga or In: Crystal structure, oxygen content, transport properties and oxygen permeability IF: 2,726
  Autorzy:
  Anna Niemczyk, Anna Stępień, Kacper Cichy, Juliusz Dąbrowa, Zijia Zhang, Bartłomiej Gędziorowski, Kun Zheng, Hailei Zhao, Konrad Świerczek
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2021, tom: 296, strony: 121982), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jssc.2021.121982 - link do publikacji
 7. Unveiling the effects of A-site substitutions on the oxygen ions migration in A2-xA'xNiO4+δ by first principles calculations IF: 4,123
  Autorzy:
  Zhihong Du, Zijia Zhang, Anna Niemczyk, Anna Olszewska, Ning Chen, Konrad Świerczek, Hailei Zhao
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2018, tom: 20, strony: 21685-21692), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
 8. Insight into physicochemical properties of Nd2CuO4±δ and the A-site cation deficient Nd1.9CuO4±δ layered oxides IF: 2
  Autorzy:
  Bartłomiej Gędziorowski, Anna Niemczyk, Anna Olszewska, Kacper Cichy, Konrad Świerczek
  Czasopismo:
  Functional Materials Letters (rok: 2020, tom: 13(6), strony: 2051034), Wydawca: World Scientific
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S1793604720510340 - link do publikacji
 1. Charakterystyka warstwowych tlenków Ln2-x(Ni,Cu)O4±δ (Ln: La, Pr) o mieszanym przewodnictwie elektrycznym
  Autorzy:
  Anna Niemczyk, Zijia Zhang, Maciej Zontek, Jolanta Zarębska, Wojciech Krzysztoń, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  Przewodniki szybkich jonów: XV sympozjum (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja wrzesień 26-29
  Status:
  Opublikowana
 2. First principles calculations of ionic transport in La2NiO4 candidate material for MIEC-type membranes
  Autorzy:
  Zhihong Du, Zijia Zhang, Hailei Zhao, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  6th Polish Forum Smart Energy: Conversion & Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja wrzesień 2-6
  Status:
  Opublikowana
 3. Ionic transport in Ln2Ni1-yCuyO4±δ(Ln: selected lanthanides) as derived from first principles calculations
  Autorzy:
  Bartłomiej Gędziorowski, Zhihong Du, Kacper Cichy, Anna Olszewska, Anna Niemczyk, Zijia Zhang, Hailei Zhao, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  22nd International Conference on Solid State Ionics (rok: 2019, ), Wydawca: Solid State Ionics
  Data:
  konferencja 16-21.06
  Status:
  Opublikowana
 4. Ln2-xNi1-y-zCuyInzO4+δ (Ln - Selected Lanthanides) Oxides with Enhanced Mixed Ionic-Electronic Conductivity for Application as Ceramic Membranes
  Autorzy:
  Zijia Zhang, Zhihong Du, Anna Niemczyk, Hailei Zhao, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: International Society for Solid State Ionics
  Data:
  konferencja czerwiec 18-23
  Status:
  Opublikowana
 5. Stoichiometry and transport in La2-x(Ni,Cu,M3+)O4±δoxides
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Anna Niemczyk, Maciej Zontek, Wojciech Krzysztoń, Bartłomiej Gędziorowski, Kacper Cichy, Zijia Zhang, Zhihong Du, Hailei Zhao
  Konferencja:
  22nd International Conference on Solid State Ionics (rok: 2019, ), Wydawca: Solid State Ionics
  Data:
  konferencja 16-21.06
  Status:
  Opublikowana
 6. Structure, Nonstoichiometry and Mixed Transport in Sr and Ba- Doped Cuprates LaCuO3-δ and La2CuO4+δ
  Autorzy:
  Anna Niemczyk, Zhihong Du, Zijia Zhang, Hailei Zhao, Konrad Świerczek, Bisham Poudel, Bogdan Dabrowski
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: International Society for Solid State Ionics
  Data:
  konferencja czerwiec 18-23
  Status:
  Opublikowana
 7. Synthesis and physicochemical properties of layered oxides from La2-x(Sr,Ba)xMO4±δ (M: Cu, Ni) group
  Autorzy:
  Anna Niemczyk, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  6th Polish Forum Smart Energy: Conversion & Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja wrzesień 3-6
  Status:
  Opublikowana
 8. Application of oxygen storage materials in catalytic converters
  Autorzy:
  Shuntaro Kobayash, Alicja Klimkowicz, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  1st Polish-Chinese workshop on advanced materials for energy-related applications (rok: 2017, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
  Data:
  konferencja marzec 31
  Status:
  Opublikowana
 9. Crystal structure and oxygen nonstoichiometry in La1-x(Sr,Ba)xCuO3-δ and La2-x(Sr,Ba)xCuO4±δ oxides
  Autorzy:
  Anna Niemczyk, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  1st Polish-Chinese workshop on advanced materials for energy-related applications (rok: 2017, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
  Data:
  konferencja marzec 31
  Status:
  Opublikowana
 10. Evaluation of Mn-based Oxides for the Oxygen Storage Technology
  Autorzy:
  Alicja Klimkowicz, Konrad Świerczek, Akito Takasaki, Bogdan Dabrowski
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: International Society for Solid State Ionics
  Data:
  konferencja czerwiec 18-23
  Status:
  Opublikowana
 11. First Principles Calculations of Ionic Transport in doped A2BO4±δ Nickelates and Cuprates - Candidate Materials for MIEC-type Membranes
  Autorzy:
  Zhihong Du, Zijia Zhang, Hailei Zhao, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: International Society for Solid State Ionics
  Data:
  konferencja czerwiec 18-23
  Status:
  Opublikowana
 12. MIEC-TYPE CERAMIC MEMBRANES FOR THE OXYGEN SEPARATION TECHNOLOGY
  Autorzy:
  Zijia Zhang, Zhihong Du, Hailei Zhao, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  ENERGY AND FUELS 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: ENERGY AND FUELS 2018
  Data:
  konferencja wrzesień 19-21
  Status:
  Opublikowana
 13. Pr2-xNi1-y-zCuySczO4-δ oxide membranes for oxygen separation
  Autorzy:
  Zijia Zhang, Zhihong Du, Anna Niemczyk, Kacper Cichy, Hailei Zhao, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  Przewodniki szybkich jonów: XV sympozjum (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja wrzesień 26-29
  Status:
  Opublikowana
 14. Applicability of Hexagonal RMnO3+δ for Oxygen Storage in Thermal Swing Processes
  Autorzy:
  Shuntaro Kobayashi, Kacper Cichy, Alicja Klimkowicz, Konrad Świerczek, Akito Takasaki, Maleeha Alanizy, Bogdan Dabrowski
  Konferencja:
  21th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2017, ), Wydawca: International Society for Solid State Ionics
  Data:
  konferencja czerwiec 18-23
  Status:
  Opublikowana
 15. La2-xCu1-yMyO4-δ (M – In, Sc, Ga) with mixed ionic-electronic conductivity as oxygen-transport membranes
  Autorzy:
  Zijia Zhang, Zhihong Du, Anna Niemczyk, Hailei Zhao, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  6th Polish Forum Smart Energy: Conversion & Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja wrzesień 3-6
  Status:
  Opublikowana
 16. La2-xCuyIn1-yO4±δ oxides as ceramic membrane materials with mixed ionic-electronic conductivity
  Autorzy:
  Zijia Zhang, Zhihong Du, Anna Niemczyk, Hailei Zhao, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  1st Polish-Chinese workshop on advanced materials for energy-related applications (rok: 2017, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
  Data:
  konferencja marzec 31
  Status:
  Opublikowana
 17. MIEC ceramic membranes for energy-related applications
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Zijia Zhang, Zhihong Du, Hailei Zhao
  Konferencja:
  2nd Polish-Slovak-Chinese seminar on ceramics (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo naukowe "Akapit"
  Data:
  konferencja wrzesień 9-13
  Status:
  Opublikowana
 18. MIEC-type ceramic membranes with enhanced transport properties
  Autorzy:
  Konrad Świerczek, Hailei Zhao, Zhihong Du, Zijia Zhang, Yao Lu
  Konferencja:
  6th Polish Forum Smart Energy: Conversion & Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja wrzesień 3-6
  Status:
  Opublikowana
 19. Physicochemical properties of Nd2-xNi1-yCuyO4±δas candidate membrane materials
  Autorzy:
  Kacper Cichy, Bartłomiej Gędziorowski, Kacper Sambora, Anna Niemczyk, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  22nd International Conference on Solid State Ionics (rok: 2019, ), Wydawca: Solid State Ionics
  Data:
  konferencja 16-21.06
  Status:
  Opublikowana