Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wykazy duchownych wyświęconych przez biskupów gnieźnieńskich w latach 1482-1493.

2015/19/B/HS3/00912

Słowa kluczowe:

średniowiecze duchowieństwo święcenia

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Kaczmarek 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 44 587 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-02

Zakończenie projektu: 2018-12-01

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.