Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie eksperymentalne in-situ oraz modelowanie mechanizmów odkształcenia metali heksagonalnych podczas rozciągania.

2015/19/D/ST8/00818

Słowa kluczowe:

dyfrakcja rentgenowska dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych dyfrakcja neutronów mechanizmy odkształcenia test rozciągania in-situ model samouzgodniony

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Wroński 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 400 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-18

Zakończenie projektu: 2020-07-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Examination of Deformation Mechanisms of Magnesium AZ31: in situ X-Ray Diffraction and Self-Consistent Modelling
  Autorzy:
  Marcin Wronski, Krzysztof Wierzbanowski, Andrzej Baczmanski, Sebastian Wronski, Michał Wojtaszek, Roman Wawszczak, Maciej Muzyka
  Czasopismo:
  Materials Research Forum (rok: 2018, tom: 4, strony: 45246), Wydawca: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD BRANDRAIN 6, CH-8707 ZURICH-UETIKON, SWITZERLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21741/9781945291678-2 - link do publikacji
 2. The role of basal slip in the generation of intergranular stresses in magnesium alloy studied using X-ray diffraction and modelling IF: 7,991
  Autorzy:
  Andrzej Baczmański, Marcin Wroński, Przemysław Kot, Sebastian Wroński, Adam Łabaza, Krzysztof Wierzbanowski, Aleksandra Ludwik, Marianna Marciszko-Wiąckowska
  Czasopismo:
  Materials and Design (rok: 2021, tom: 202, strony: 109543), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matdes.2021.109543 - link do publikacji
 3. Evolution of phase stresses in Al/SiCp composite during thermal cycling and compression test studied using diffraction and self-consistent models IF: 5,04
  Autorzy:
  Przemysław Kot, Andrzej Baczmański, Elżbieta Gadalińska, Sebastian Wroński, Marcin Wroński, Mirosław Wróbel, Gizo Bokuchava, Christian Scheffzük, Krzysztof Wierzbanowski
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science & Technology (rok: 2020, tom: 36, strony: 176-189), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmst.2019.03.046 - link do publikacji
 4. Deformation behavior of CP-titanium under strain path changes: Experiment and Crystal Plasticity modeling IF: 7,081
  Autorzy:
  Marcin Wroński, Mariyappan Arul Kumar, Rodney J. McCabe, Krzysztof Wierzbanowski, Carlos N. Tomé
  Czasopismo:
  International Journal of Plasticity (rok: 2021, tom: 148, strony: 103129), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijplas.2021.103129 - link do publikacji
 5. Deformation behavior of CP-titanium: Experiment and Crystal plasticity modeling IF: 3,094
  Autorzy:
  M. Wronski, M. Arul Kumar, L. Capolungo, R.J. McCabe, K. Wierzbanowski, C.N. Tomé
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering A (rok: 2018, tom: 724, strony: 289-297), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msea.2018.03.017 - link do publikacji
 6. Role of microstructure on twin nucleation and growth in HCP titanium: A statistical study IF: 5,301
  Autorzy:
  M. Arul Kumar, M. Wroński, R.J. McCabe, L. Capolungo, K. Wierzbanowski, C.N. Tomé
  Czasopismo:
  Acta Materialia (rok: 2018, tom: 148, strony: 123-132), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.actamat.2018.01.041 - link do publikacji