Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fundamentals of electrical properties of chirality-defined carbon nanotube macroassemblies

2015/19/P/ST5/03799

Słowa kluczowe:

Nanomaterials Carbon nanotubes Electrical properties Chirality Thin films

Deskryptory:

  • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
  • ST5_4: Cienkie warstwy
  • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dawid Janas 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: POLONEZ 1 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 856 984 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-10-01

Zakończenie projektu: 2018-09-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.