Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ koordynacji jonów glinu i cynku na mikrostrukturę i strukturę szkliw z układu SiO2-Al2O3-CaO-MgO-K2O-Na2O-ZnO

2015/19/N/ST8/00486

Słowa kluczowe:

szkliwo mikrostruktura struktura koordynacja jonów

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Magdalena Leśniak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 149 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-08-04

Zakończenie projektu: 2019-11-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komputer osobisty. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Mikroskop optyczny. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Structure and thermal properties of the fritted glazes in SiO2– Al2O3–CaO–MgO–Na2O–K2O–ZnO system IF: 1,74
  Autorzy:
  Magdalena Leśniak, Marcin Gajek, Janusz Partyka, Maciej Sitarz
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2017, tom: 130, strony: 165-176), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-017-6183-x - link do publikacji
 2. Comparison of the impact of the addition of three alkaline earth metal oxides BaO, SrO and ZnO on sintering of glass–ceramic glazes from the SiO2–Al2O2–CaO–MgO–Na2O–K2O system IF: 2,471
  Autorzy:
  J. Partyka, K. Pasiut, P. Jeleń, M. Leśniak, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2019, tom: 138, strony: 4341–4347), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-019-09022-w - link do publikacji
 3. FTIR and MAS NMR study of the zinc aluminosilicate ceramic glazes IF: 2,011
  Autorzy:
  M. Leśniak, J. Partyka, M. Gajek, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2018, tom: 1171, strony: 17-24), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2018.05.101 - link do publikacji
 4. Thermal characterisation of raw aluminosilicate glazes in SiO2– Al2O3–CaO–K2O–Na2O–ZnO system with variable content of ZnO IF: 1,74
  Autorzy:
  Magdalena Leśniak, Marcin Gajek, Janusz Partyka, Maciej Sitarz
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2017, tom: 128, strony: 1343–1351), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-016-6085-3 - link do publikacji
 5. A Sustainable Autoclaved Material Made of Glass Sand IF: 2,728
  Autorzy:
  A. Stępień, M. Leśniak, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Buildings (rok: 2019, tom: 9, strony: 9110232), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/buildings9110232 - link do publikacji
 6. The structure of model glasses of the amorphous phase of glass-ceramic glazes from the SiO2-Al2O3-CaO-MgO-Na2O-K2O-ZnO system IF: 2,6
  Autorzy:
  M. Leśniak, W. Jastrzębski, M. Gajek, J. Partyka, D. Dorosz, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2019, tom: 515, strony: 125-132), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2019.04.023 - link do publikacji
 1. Development of ZnO white opaque glazes
  Autorzy:
  M. Leśniak, J. Partyka, M. Gajek, M. Sitarz
  Konferencja:
  7th International Congress on Ceramics (rok: 2018, ), Wydawca: Organizing Committee
  Data:
  konferencja 17-21.06
  Status:
  Opublikowana
 2. Thermal properties of sanitary raw ceramic glazes
  Autorzy:
  M. Leśniak, M. Gajek, J. Partyka, M. Sitarz
  Konferencja:
  XXI International seminar on physics and chemistry of solids and advanced materials (rok: 2018, ), Wydawca: Organizing Committee
  Data:
  konferencja 10-13.06.2018r
  Status:
  Opublikowana
 3. Charazterization of transparent raw glass-crystalline glazes for ceramic stonware
  Autorzy:
  M. Leśniak. M. Gajek, J. Partyka, Ł. Kurpaska, M. Frelek-Kozak, A. Kosinska, D. Dorosz, M. Sitarz
  Konferencja:
  XVth International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2019, ), Wydawca: Institute of low temperature and structure research of the Polish
  Data:
  konferencja 15-19.09.
  Status:
  Opublikowana
 4. Spectroscopy study of the glassy phase in the glass-crystalline ceramic glazes
  Autorzy:
  M. Leśniak, W. Jastrzębski, M. Gajek, J. Partyka, D. Dorosz, M. Sitarz
  Konferencja:
  10th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (rok: 2018, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 07-12.07
  Status:
  Opublikowana
 5. Characterization of zinc-containing raw glazes: correlations between composition, structure and properties
  Autorzy:
  M.Leśniak, J.Partyka, M.Sitarz
  Konferencja:
  12th Conference for Young Scientists in Ceramics (rok: 2017, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 18-21.10
  Status:
  Opublikowana
 6. Spectroscopic methods in the study of properties of ceramic glazes
  Autorzy:
  M.Leśniak, J.Partyka, M. Sitarz
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictow Naukowe "Akapit", Kraków
  Data:
  konferencja 3-7.09
  Status:
  Opublikowana
 7. Thermal properties of sanitary raw ceramic glazes
  Autorzy:
  M. Leśniak, M. Gajek, J. Partyka, M. Sitarz
  Konferencja:
  13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (rok: 2018, ), Wydawca: Organizing Committee
  Data:
  konferencja 02-06.09
  Status:
  Opublikowana