Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizmy leżące u podstaw ewolucji genomów roślinnych, dywersyfikacji i specjacji.

2015/18/M/NZ2/00422

Słowa kluczowe:

genom roślinny poliploidyzacja filogenomika transkryptom ekspresja genów łubiny.

Deskryptory:

  • NZ8_1: Biologia ewolucyjna
  • NZ8_10: Taksonomia i filogenetyka
  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Karolina Susek 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: HARMONIA 7 - ogłoszony 2015-06-15

Przyznana kwota: 971 088 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-05-13

Zakończenie projektu: 2022-05-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.