Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nieznane szlaki przemian metabolicznych octanu, maślanu, mleczanu i propionianu we wspólnotach mikroorganizmów produkujących metan.

2015/17/B/NZ9/01718

Słowa kluczowe:

Syntrofia metan acetogeneza wspólnoty mikroorganizmów znakowanie izotopowe metagenomika metatranskryptomika

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Sikora 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 970 550 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-19

Zakończenie projektu: 2020-01-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Evaluation of acidogenesis products' effect on biogas production performed with metagenomics and isotopic approaches IF: 5,473
  Autorzy:
  Anna Detman, Michał Bucha, Laura Treu, Aleksandra Chojnacka, Łukasz Pleśniak, Agnieszka Salamon, Ewa Łupikasza, Robert Gromadka, Jan Gawor, Agnieszka Gromadka, Wojciech Drzewicki, Marta Jakubiak, Marek Janiga, Irena Matyasik, Mieczysław K. Błaszczyk, Mariusz Orion Jędrysek, Stefano Campanaro and Anna Sikora
  Czasopismo:
  Biotechnology for Biofuels (rok: 2021, tom: 14, strony: 125), Wydawca: BMC Part of Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s13068-021-01968-0 - link do publikacji
 2. Methane-yielding microbial communities processing lactate-rich substrates – a piece of the anaerobic digestion puzzle. IF: 5,203
  Autorzy:
  Anna Detman, Damian Mielecki, Łukasz Pleśniak, Michał Bucha, Marek Janiga, Irena Matyasik, Aleksandra Chojnacka, Mariusz-Orion Jędrysek, Mieczysław K. Błaszczyk, Anna Sikora
  Czasopismo:
  Biotechnology for Biofuels (rok: 2018, tom: 11, strony: 116), Wydawca: BMC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s13068-018-1106-z - link do publikacji
 1. Lactate transformation in acetogenic and methanogecic steps of anaerobic digestion
  Autorzy:
  Detman Anna, Mielecki Damian, Sikora Anna
  Konferencja:
  16th IWA World Conference on Anaerobic Digestion (rok: 2019, ), Wydawca: Delft University of Technology
  Data:
  konferencja 23-27 czerwca 2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Two-stage anaerobic digestion of molasses: I. A characteristic of microbial communities
  Autorzy:
  Anna Sikora, Aleksandra Chojnacka, Urszula Zielenkiewicz, Paweł Szczęsny, Anna Detman, Mieczysław Błaszczyk
  Konferencja:
  2nd Congress of Polish Biochemistry, Cell biology, Biotechnology and Bioinformatics Bio2016 – Expanding beyond the limits" (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Data:
  konferencja 13-16.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Ocena migracji składników gazu ziemnego w złożu Borzęcin na podstawie wyników analiz izotopów trwałych wodoru i węgla.
  Autorzy:
  Łukasz Pleśniak, Mariusz-Orion Jędrysek, Irena Matyasik, Marek Janiga, Sonja Lojen, Stojan Zigon, Marta Jakubiak, Michał Bucha, Dominika Kufka, Janusz Krajniak, Michał Matusewicz
  Konferencja:
  X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geopetrol 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Nafty i Gazu - BIP Kraków
  Data:
  konferencja 19-22.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. A list of the key enzymes useful in searching for metabolic pathways of anaerobic digestion.
  Autorzy:
  Sikora Anna, Detman Anna
  Konferencja:
  16th IWA World Conference on Anaerobic Digestion (rok: 2019, ), Wydawca: Delft University of Technology
  Data:
  konferencja 23-27 czerwca 2019
  Status:
  Opublikowana
 5. Czynniki warunkujące szlaki metaboliczne produkcji metanu - analizy molekularne / Molecular studies on factors determining methanogenic pathways
  Autorzy:
  Anna Detman, Aleksandra Chojnacka, Damian Mielecki, Anna Sikora
  Konferencja:
  VI Bałtyckie Forum Biogazu / VI Baltic Biogas Forum (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
  Data:
  konferencja 13-14 września 2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Element układanki beztlenowego rozkładu materii organicznej- utlenianie mleczanu na etapie octanogenezy.
  Autorzy:
  Anna Detman, Damian Mielecki, Mieczysław K. Błaszczyk, Aleksandra Chojnacka, Anna Sikora
  Konferencja:
  III KUŹNIA MŁODYCH TALENTÓW AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH PAN Jabłonna (rok: 2017, ), Wydawca: WWW.KMTAMU.COM.PL
  Data:
  konferencja 27-30 września 2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 7. Processing of lactate, butyrate, propionate and acetate by methane-yielding microbial communities: insight from stable carbon isotopes.
  Autorzy:
  Michał Bucha, Anna Detman, Aleksandra Chojnacka, Łukasz Pleśniak, Mariusz Orion Jędrysek, Anna Sikora
  Konferencja:
  The Isotope Workshop XV of the European Society fo Isotope Research (rok: 2019, ), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 23-27.07
  Status:
  Opublikowana
 8. Przemiany mleczanu w beztlenowym rozkładzie materii organicznej
  Autorzy:
  Anna Detman, Anna Sikora
  Konferencja:
  I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA" Lublin (rok: 2017, ), Wydawca: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolicki Uniwersytet Lubelsk, Lublin, Wydawnictwo KUL
  Data:
  konferencja 19 – 20 października 2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Searching for Metabolic Pathways of Anaerobic Digestion: A Useful List of the Key Enzymes
  Autorzy:
  Anna Sikora, Anna Detman, Damian Mielecki, Aleksandra Chojnacka and Mieczysław Błaszczyk
  Książka:
  Biogas (rok: 2019, tom: -, strony: 49-67), Wydawca: IntechOpen
  Status:
  Opublikowana