Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stabilność oddzialywania ferromagnetycznego pomiędzy lokalnymi centrami magnetycznymi w GaN, BN, SiC i ZnO: obliczenia GGA+U z uwzględnieniem poprawki +U dla orbitali p anionu

2015/17/D/ST3/00971

Słowa kluczowe:

obliczenia z pierwszych zasad defekty stan wysokospinowy póplprzewodniki magnetyzm

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_11: Magnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Oksana Volnianska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 269 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-01

Zakończenie projektu: 2018-07-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Green luminescence and calculated optical properties of Cu ions in ZnO IF: 4,12
  Autorzy:
  O. Volnianska and P. Bogusławski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2019, tom: 782, strony: 1024-1030), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.12.252 - link do publikacji
 2. Magnetic properties ofisolatedReionandRe-RecomplexinZnOstudied by GGA +U approach IF: 2,23
  Autorzy:
  O. Volnianska
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2017, tom: 441, strony: 436-442), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2017.06.017 - link do publikacji
 3. Spin polarization and magnetic properties of V:GaO:N and V:GaO:NIn:Ga in GaN: GGA +U approach IF: 1,13
  Autorzy:
  O. Volnianska
  Czasopismo:
  Journal of Superconductivity and Novel Magnetism (rok: 2019, tom: 32, strony: 2661-2672), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10948-019-5004-9 - link do publikacji